Dokumenty:

Statut PAN Biblioteki Kórnickiej nadany decyzją nr 74 Prezesa PAN z 29 grudnia 2011

Cenniki:

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ KÓRNICKĄ

CENNIK UDOSTĘPNIANIE WNĘTRZ

CENNIK MUZEUM

Sprawozdania z działalności Biblioteki Kórnickiej

Sprawozdanie Biblioteki za rok 2022; Zał. 3; Zał. 4

Sprawozdanie Biblioteki za rok 2021

Sprawozdanie Biblioteki za rok 2020 – cz.1cz.2

Sprawozdanie Biblioteki za rok 2019

Sprawozdanie Biblioteki za rok 2018

Sprawozdanie Biblioteki za rok 2017

Sprawozdanie Biblioteki za rok 2016

Sprawozdanie Biblioteki za rok 2015

Sprawozdanie Biblioteki za rok 2014

Sprawozdanie Biblioteki za rok 2013

Sprawozdanie Biblioteki za rok 2012

Sprawozdanie Biblioteki za rok 2011

Sprawozdanie Biblioteki za rok 2010

Sprawozdanie Biblioteki za rok 2009

Sprawozdanie Biblioteki za rok 2008

Sprawozdanie Biblioteki za rok 2007

Sprawozdanie Biblioteki za rok 2006