Pracownia powołana została w 2009 roku i powstała na kanwie istniejącej wcześniej introligatorni, o długoletniej tradycji. Zatrudnieni w niej są dyplomowani konserwatorzy papieru i skóry oraz mistrz introligatorski, którzy opiekują się zabytkami ze zbiorów PAN Biblioteki Kórnickiej oraz muzeum zamkowego.

Każdego dnia starają się oni uratować choć cząstkę z bezcennego, wiekowego dziedzictwa zamkniętego w murach kórnickiego zamku. Z olbrzymią pasją i cierpliwością naprawiają manuskrypty, stare druki, książki XIX i XX-wieczne, grafiki, dokumenty, muzealia oraz zabytkowe elementy wystroju zamkowych wnętrz. W pracowni wykonywane są najbardziej pilne zabiegi konserwacji zachowawczej ale także pełne konserwacje zniszczonych obiektów. Zbiory podlegają profilaktyce konserwatorskiej i przygotowaniu do zabiegu odkwaszania.

Prace mają na celu ochronę zabytków przed destrukcją, przywrócenie im wartości estetycznych oraz użytkowych, by przez lata służyły czytelnikom i mogły być podziwiane przez gości zwiedzających zamek.

Pracownicy:

dr Aleksandra Kwiatkowska- kierownik, konserwator papieru i skóry

Tel.: +48  531 988 266

e-mail: aleksandra.kwiatkowska@bk.pan.pl

Piotr Jaskuła- mistrz introligatorski

Tel.: +48  531 132 802

e-mail: piotr.jaskula@bk.pan.pl

mgr Marta Nalaskowska – konserwator papieru i skóry

e-mail: marta.nalaskowska@bk.pan.pl

Tel.: +48  531 132 802

mgr Aleksandra Wysokińska – konserwator malarstwa

e-mail: aleksandra.wysokinska@bk.pan.pl

Tel.: +48  531 132 802