Wystawki biblioteczne

W oparciu o swoje zbiory Biblioteka organizuje wystawki biblioteczne dla uczniów klas maturalnych, studentów, bibliotekarzy i pracowników nauki.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą: Edukacja – BK PAN

 

Lekcje biblioteczne

Pracownicy Działu Udostępniania i Informacji Naukowej prowadzą zajęcia z zakresu zasad korzystania z biblioteki, przeszukiwania baz danych, katalogów bibliotecznych oraz bibliotek cyfrowych.

Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w Zamku w Kórniku oraz w Pałacu Działyńskich.

Osoby zainteresowane przeprowadzeniem zajęć proszone są o kontakt:

zajęcia w Pałacu Działyńskich w Poznaniu

dr Małgorzata Cieliczko

           kierowniczka Działu Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej 

tel. +48  531 980 186

   malgorzata.cieliczko@bk.pan.pl

zajęcia w Zamku w Kórniku

mgr Grzegorz Kubacki

Dział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej

tel. +48  531 940 894

  grzegorz.kubacki@bk.pan.pl

 

Zajęcia dla studentów

Pracownicy Działu Udostępniania i Informacji Naukowej prowadzą zajęcia z zakresu informacji naukowej. Istnieje możliwość przeprowadzenia zbiorowych oraz indywidualnych szkoleń z zakresu przeszukiwania zasobów bibliotek, archiwów, baz danych i bibliograficznych, bibliotek cyfrowych.

Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w Pałacu Działyńskich.

Osoby zainteresowane przeprowadzeniem zajęć proszone są o kontakt:

               dr Małgorzata Cieliczko

               kierowniczka Działu Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej 

tel. +48  531 980 186

      malgorzata.cieliczko@bk.pan.pl