Biblioteka Kórnicka dysponuje dwoma czytelniami – w Kórniku i w Poznaniu. W obu czytelniach udostępniana jest całość zasobów biblioteki, za wyjątkiem zbiorów specjalnych, z których korzystać można wyłącznie w Kórniku. Mieszkańcy Kórnika i okolic (gminy Kórnik, miasta i gminy Środa, oraz miasta i gminy Śrem) mogą wypożyczać niektóre pozycje (określone przez regulamin udostępniania) na zewnątrz.

Korzystać ze zbiorów Biblioteki mogą wszystkie osoby pełnoletnie posiadające dowód tożsamości. W sposób szczególny, ze względu na profil księgozbioru, kierujemy naszą ofertę do pracowników naukowych, studentów wyższych uczelni, także uczniów szkół średnich i pomaturalnych oraz innych osób uczących się bądź prowadzących badania.

Do korzystania ze zbiorów upoważnia karta biblioteczna, wystawiana bezpłatnie, przez  dyżurującego bibliotekarza na podstawie dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, legitymacji studenckiej, szkolnej). Po wejściu do czytelni należy wpisać się do księgi odwiedzin. Kartę należy pozostawić u dyżurnego bibliotekarza, w razie potrzeby zgłaszając mu też wniesione ze sobą książki.

W czytelniach znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, skanery (format A4) możliwe jest także korzystanie z własnych laptopów, oraz połączenia z Internetem za pośrednictwem wifi.

Oferujemy również pomoc w przeszukiwaniu katalogów bibliotecznych, baz bibliograficznych i bibliotek cyfrowych.

Reprodukcje materiałów bibliotecznych wykonuje się zgodnie z obowiązującym cennikiem, po złożeniu zamówienia u dyżurującego bibliotekarza. Nie wykonuje się ksera z książek wydanych przed 1950 rokiem włącznie. Czytelnicy mają prawo wykonać zdjęcia z nowych druków i czasopism wydanych po 1800 roku własnym aparatem, bez użycia lampy błyskowej.