Czytelnia w Kórniku

Kontakt:

+48 531 940 894
czytelnia@bk.pan.pl

poniedziałek – piątek 8:00-16:00

sobota zamknięte

Czytelnia w Zamku Kórnickim mieści się na piętrze. Katalog znajduje się w osobnym pomieszczeniu, naprzeciw wejścia do czytelni.

W czytelni udostępnia się:

księgozbiór podręczny

Liczy on 465 dzieł w 1120 woluminach

Zawiera encyklopedie, słowniki, bibliografie, herbarze, katalogi rękopisów, starodruków oraz mikrofilmów naszej i innych bibliotek. Znajdują się tu także podręczniki i monografie z dziedziny literaturoznawstwa i językoznawstwa.

Ze zbiorów podręcznych korzysta się bez wypełniania rewersów, przy pomocy dyżurującego bibliotekarza.

Dzieła nowe, znajdujące się w magazynie – są to głównie druki XIX- i XX-wieczne oraz czasopisma.

Zakładki wypełnia się drogą elektroniczną po zalogowaniu na elektroniczne konto czytelnika dostępne w zakładce w katalogach elektronicznych.

Zamówienia z magazynów realizowane są co godzinę w przedziale czasowym od godziny 9:00 do 14:00 włącznie. Rewersy złożone później realizowane są w dniu następnym.

Czytelnicy upoważnieni do wypożyczania książek zamawiają je i odbierają w czytelni.

mikrofilmy

zbiory specjalne

Obejmują one rękopisy, stare druki, mapy, gazety rękopiśmienne, dyplomy, grafiki, fotografie, plany, pocztówki i inne szczególnie cenne dzieła. Zasady korzystania z tych zbiorów określa regulamin udostępniania zbiorów specjalnych.

Zamawia się je na zakładkach dwuczęściowych, podając sygnatury katalogowe. Realizacja zamówienia jest podobna jak w przypadku innych dzieł z magazynu.

książki i mikrofilmy sprowadzone z innych bibliotek

Istnieje możliwość skorzystania z wypożyczalni międzybibliotecznej w celu sprowadzenia dzieł z innych bibliotek a następnie skorzystania z nich w czytelni.

Czytelnia w Pałacu Działyńskich

Kontakt

+48  531 979 603
czytelnia@bk.pan.pl

poniedziałek-piątek 9:00-16:00

czwartek 9:00-19:00

sobota zamknięte

Czytelnia w oddziale poznańskim mieści się w Pałacu Działyńskich na I piętrze. Jest to historyczna Sala Biała.

Katalog kartkowy znajduje się w pomieszczeniu czytelni.

W czytelni udostępnia się

księgozbiór podręczny

Liczy on 1245 dzieł w 4394 woluminach

Zawiera encyklopedie, słowniki, bibliografie, herbarze, katalogi rękopisów, starodruków oraz mikrofilmów naszej i innych bibliotek. Znajdują się tu także podręczniki, monografie i czasopisma z dziedziny historii i literatury oraz bogata kolekcja wydawnictw źródłowych

dzieła nowe, znajdujące się w magazynie w Kórniku

Są to głównie druki XIX- i XX-wieczne oraz czasopisma, przechowywane w magazynie Biblioteki w Kórniku.

Zakładki wypełnia się drogą elektroniczną po zalogowaniu na elektroniczne konto czytelnika dostępne w zakładce w katalogach elektronicznych.

Zamówienia z magazynów realizowane są poprzez przywózkę z Kórnika, która ma miejsce trzy razy w tygodniu: we wtorki, środy i piątki ok. godziny 9:00.

Zamówienia należy złożyć najpóźniej do godziny 14:00 w poniedziałki, oraz do godziny 20:00 we wtorki i czwartki.

Jednocześnie można zamówić do 10 dzieł (do 15 woluminów).

Zamówione książki czekają na czytelnika przez miesiąc.

mikrofilmy

Czytelnia wyposażona jest w czytnik do mikrofilmów.

Ponieważ w czytelni w Poznaniu nie udostępnia się zbiorów specjalnych można jedynie zamówić wykonane z nich mikrofilmy lub płyty CD z reprodukcjami.

Mikrofilmy zamawia się podobnie jak inne dzieła z magazynu.

książki i mikrofilmy sprowadzone z innych bibliotek

Istnieje możliwość skorzystania z wypożyczalni międzybibliotecznej w celu sprowadzenia dzieł z innych bibliotek a następnie skorzystania z nich w czytelni