Teki Dworzaczka

Teki Dworzaczka

Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV-XX wieku zgromadzone przez prof. Włodzimierz Dworzaczka a zaprezentowane w postaci edycji elektronicznej.

Znany i ceniony projekt badawczy Biblioteki Kórnickiej PAN, sfinansowany przez Komitet Badań Naukowych a zrealizowany pod kierownictwem naukowym prof. Jerzego Wisłockiego.

Tablice genealogiczne szlachty wielkopolskiej

Tablice pochodzące z monografii Tek Dworzaczka – połączone w jeden zbiór.

Użyte w edycji Tek oznaczenie „@tablice” odsyła właśnie do tego zbioru.

Nowa wersja Tek Dworzaczka

W ramach projektu „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”  przygotowano drugą wersję Tek Dworzaczka wzbogaconą o nowe funkcjonalności. Dostępna jest na Platformie Cyfrowych Zasobów Biblioteki Kórnickiej.

Teki Łuszczyńskiego

Przejdź do Platformy Cyfrowych Zasobów Biblioteki Kórnickiej, aby skorzystać z Tek Łuszczyńskiego

Opis projektu

Bogdan Henryk Łuszczyński Sylva heraldica

Rodowody i inny materyał do rodopistwa z akt grodzkich i ziemskich b. województwa Krakowskiego i z innych archiwów akt dawnych rzeczypospolitej polskiej, z przywilejów, ich przejątków i innych źródeł.

Edycja elektroniczna zrealizowana w ramach projektu:
„Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”
(umowa nr POPC.02.03.01-00-0029/16-00)

Kierownictwo naukowe: Jerzy Wisłocki, Tomasz Jasiński
Koordynacja projektu: Adam Bieniaszewski, Agnieszka Królczyk
Transkrypcja tekstu: Zofia Szymanowska
Baza danych: Łukasz Przybylski
Korekta: Agnieszka Królczyk, Piotr Bering
Modelowanie danych: Rafał T. Prinke
Oprogramowanie: Michał Prinke

Sylva heraldica to herbarz szlachty małopolskiej, którego autorem jest krakowski archiwista Bogdan Łuszczyński
(1811-1896). Herbarz składa się z XII rękopiśmiennych ksiąg (księga X to indeks, a XI i XII zawierają uzupełnienia),
liczących średnio po 600 stron, w formacie folio. Księgi zostały zapisane w przeważającej części po polsku
i po łacinie; znacznie rzadziej pojawiają się wpisy w języku niemieckim; sporadycznie po francusku, rosyjsku
czy włosku. Ich zawartość uporządkowana jest w sposób alfabetyczny (rodzinami). Dołączone są również wykazy
m.in. kardynałów, starostów wielkopolskich, małopolskich i lwowskich; listy i nadania królewskie; przywileje
dotyczące Żydów. Podstawą sporządzenia herbarza były głównie wypisy z ksiąg
grodzkich i ziemskich dawnego województwa krakowskiego, ale także z ksiąg metrykalnych, metryki koronnej,
herbarzy, dokumentów rodzinnych użyczanych autorowi czy materiałów genealogicznych zaczerpniętych z prasy.

Na stałe rękopis Sylva przechowywany jest w Bibliotece Narodowej, która udostępniła jego kopię
w bibliotece cyfrowej polona.pl.

Czytaj dalej…