Sprzedaż wydawnictw

Biblioteka Kórnicka prowadzi sprzedaż swych wydawnictw zarówno wysyłkowo jak i na miejscu w Zamku w Kórniku i w Pałacu Działyńskich w Poznaniu.

Zamówienia można kierować: na adres e-mail wydawnictwa@bk.pan.pl

Formy płatności:

 • jedyną formą płatności za zamówione wydawnictwa jest przedpłata na konto;
 • zamówione książki wysyłamy wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Do zamówionych tytułów doliczamy koszty wysyłki wg cennika Poczty Polskiej.

Po złożeniu zamówienia drogą mailową ustalamy koszty przesyłki i przesyłamy dane potrzebne do zrealizowania przelewu.

Wysyłka wydawnictw następuje dopiero po zaksięgowaniu należnej wpłaty na podany numer konta bankowego.

♣ ♣ ♣

Lista aktualnie dostępnych tytułów

Opracowania

– Bątkiewicz-Szymanowska Edyta, Hrabia schodzi z pomnika. Opowieść o Tytusie Działyńskim, Kórnik 2021, opr. miękka, s. 86, il. (30 zł)

– Biniaś-Szkopek Magdalena, Portret kobiety skutecznej. Opowieść o Jadwidze Zamoyskiej, Kórnik 2023, opr. miękka, s. 112. (35 zł)

– Bątkiewicz-Szymanowska Edyta, Tytus Działyński (1796-1861), Kórnik 2018,  oprawa twarda, 268 s., il. (35 zł)

– Dworzaczek Włodzimierz, Święciccy w Wielkopolsce, Red. naukowa, oprac. i komentarze Tomasz Zuzek. Kórnik 2014, s. 69. (10 zł)

– Fogel Jerzy, W kręgu wielkopolskich i kujawskich starożytników. Prace wybrane/ opr. E. Bątkiewicz-Szymanowska, M. Biniaś-Szkopek, Poznań 2021, s. 357 (35 zł)

– Gawrońska Helena z Lubomirskich, Władysław Zamoyski. Zakopane – Morskie Oko, Oprac. Z. Nowak. Kórnik – Zakopane 2003, s. 6 nlb., IV, 130, 2 nlb. (35 zł)

– Kąsinowska Róża, Zamek w Kórniku. wyd. drugie poprawione i poszerzone, Kórnik 2019, s. 464, ilustr., plany (70 zł)

– Kubacki Grzegorz, Klaudyna Potocka. Między romantycznymi artystami a wielką polityką, Kórnik 2022, opr. miękka, s. 66, il. (32 zł)

Misterne a trafne rzeczy… Część I: Rzeczy o człeku, wybór, oprac. i sł. wst. Ewa Krawiecka, Magdalena Biniaś-Szkopek, wyd. II uzup., Kórnik 2021, s. 164. (25 zł)

– Łoś Józef, Na paryskim i poznańskim bruku. Z pamiętnika powstańca, tułacza i guwernera 1840-1882, Kórnik 1993, s. 328, 3 nlb., ilustr., tab. 2. (10 zł)

– Mężyński Andrzej: Jan Działyński 1829-1880, Poznań 2002, s. 76, 10 nlb. ilustr.,  (8 zł)

– Potocki Stanisław Kazimierz, Wysocka Barbara: Tytus Działyński 1796-1861, sł. wst. E. Bątkiewicz-Szymanowska, Wydanie II, Kórnik 2014, s. 83, ilustr. (10 zł)

– Prinke Rafał: Fontes ex machina. Komputerowa analiza źródeł historycznych. Poznań 2000, s. 342, 2 nlb. (2 zł)

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej

 • zeszyt 40. (2023) (35 zł) NOWOŚĆ
 • zeszyt 39. (2022) (30 zł)
 • zeszyt 38. (2021) (30 zł)
 • zeszyt 37. (2020) (30 zł)
 • zeszyt 36. (2019) (30 zł)
 • zeszyt 35. (2018) nakład wyczerpany
 • zeszyt 34. (2017) nakład wyczerpany
 • zeszyt 33. (2016) (20 zł)
 • zeszyt 32. (2015) (20 zł)
 • zeszyt 31. (2014) (20 zł)
 • zeszyt 30. (2013) (35 zł)
 • zeszyt 29. (2009) (15 zł)
 • zeszyt 28. (2007) (6 zł)
 • zeszyt 27. (2005) (6 zł)
 • zeszyt 26. (2003) (6 zł)
 • zeszyt 25. (2001) nakład wyczerpany
 • zeszyt 24. (1996) (2 zł)
 • zeszyt 23. (1993) (2 zł)
 • zeszyt 22. (1988) (2 zł)

Urzędnicy Dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku. Spisy. Pod red. Antoniego Gąsiorowskiego. Wrocław [i in.] 1985 i nast.

T. 2. Ziemie łęczycka, sieradzka i wieluńska.
Zeszyt 2. Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku. Spisy. Kórnik 1993, s. 309, 3 nlb. (10 zł)

T. 3. Ziemie ruskie.
Zeszyt 2. Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV-XVIII wieku. Spisy. Kórnik 1992, s. 280, 3 nlb. (10 zł)
Zeszyt 4. Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego. Kórnik 2002, s. 343. (10 zł)

T. 4. Małopolska (Województwa krakowskie, sandomierskie i lubelskie).
Zeszyt 1. Urzędnicy małopolscy XII-XV wieku. Spisy. Wrocław 1990, s. 377, err. (10 zł)
Zeszyt 2. Urzędnicy województwa krakowskiego XVI-XVIII wieku. Spisy. Kórnik 1990, s. 276, 1 nlb. (10 zł)
Zeszyt 3. Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI-XVIII wieku. Spisy. Kórnik 1993, s. 224, 2 nlb. (10 zł)

T. 6. Kujawy i Ziemia Dobrzyńska.
Zeszyt 2. Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XVI-XVII wieku. Spisy. Kórnik 1990, s. 284. (10 zł)

T. 10. Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku. Spisy. Kórnik 1992, s. 220. (10 zł)

Reprinty

– Biretowski Paweł Jan pijar: Wiadomość ciekawa. Każdemu wielce pożyteczna, o skutkach y mocy zbóż wszelkich, jarzyn i ziół różnych…. Kórnik 1985, s. 2 nlb., 184, 6 nlb. Reprint wydania z 1769. (5 zł)

– Dabkiewicz J.: Spiżarnia wiejska obywatelska, czyli praktyczne przepisy… urządzenia spiżarni… , Kórnik 1983, s. 100, 6 nlb. + 6 nlb. Reprint wyd.: Wilno 1838 (5 zł)

Szkoła Salernitańska (Olszowski H.) to jest nauka doktorów salernitańskich. Kalisz 1985 (reprint wydania 1640), s. 48. (2 zł)

– Szwarc J.L.: O dniu św. Jana w Poznaniu. Kórnik-Kalisz 1985. Reprint wyd. Poznań 1802, s. 40. (2 zł)

– Legatowicz Ignacy Piotr: Kopa z naddatkiem bajek naszych pisarzy dla młodzieży płci obojej. Zebrał i wydał…. Poznań 1983. Reprint wyd. Wilno 1859, s. 62 (3 zł)

Ustawodawstwo Sejmu Wielkiego z 1791. Reprint wydania: 1791. Kórnik 1985 (14 zł komplet)

 *** Sprzedajemy tylko w komplecie: zeszyty 2-8 *** 
 • Z. 2. Sejmiki…, s. 33 – 67, 1 nlb.
 • Z. 3. Sejmy. Prawo uchwalone dnia 13 Maja 1791, s., 69-160.
 • Z. 4. Sądy sejmowe. Prawo uchwalone dnia 13 Maja 1791 r., s. 161-191.
 • Z. 5. Straż. Prawo uchwalone dnia 1 czerwca 1791, s. 193-213.
 • Z. 6. Miasta nasze królewskie wolne w Państwach Rzeczypospolitej. Prawo uchwalone dnia 18 kwietnia 1791, s. 215-232.
 • Z. 7. Urządzenie wewnętrzne miast wolnych Rzeczypospolitej w Koronie i Wielkim Księstwie Litewskim. Prawo uchwalone dnia 24 czerwca 1791 r., s. 233-261.
 • Z. 8. Komisja Policji. Prawo uchwalone dnia 17 czerwca 1791 r., s. 263-320.

Katalogi

Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI-XVIII. T. 5. Oprac. Andrzej Mężyński, Krystyna Nizio. Kórnik 1992, s. VII, 1 nlb., 503. Litteraria. (5 zł)

Katalog wydawnictw Biblioteki Kórnickiej 1829-1958. Zestawiła Jadwiga Łuczakowa. Kórnik 1959, s. 36, tab. (1 zł)

Inwentarz rękopisów Biblioteki Kórnickiej…

 • a) Z. 2. Sygn. 1613-2700. Oprac.: Jadwiga Łuczakowa i Maria Olszewska. Poznań 1963, s. V, 1 nlb., 202 [oraz:] Indeks osób, miejscowości i rzeczy do drugiego zeszytu Inwentarza. Oprac. Jacek Wiesiołowski. Poznań 1965, s. 72. (1,20 zł)
 • b) Z. 4. Sygn. 11008-12000. Oprac.: Ryszard Marciniak, Jacek Wiesiołowski. Cz. 1. Kórnik 1983, s. 395. Cz. 2. Indeksy. Oprac. Ryszard Marciniak. Kórnik 1983, s. 247. (2 zł)
 • c) Z. 5. Sygn. 12001-13000. Oprac. Stanisław K. Potocki. Kórnik 1993, s. 439. (8 zł)

Grafika – ryciny

Z uwagi na rozmiar ryciny wysyłane są osobno listem poleconym [gab. B wg. cennika Poczty Polskiej] – tzn. nie wysyłamy rycin razem z zamówionymi książkami.

Ze względu na wiek rycin papier posiada zaplamienia i zażółcenia.

Banderium Casimiri Ducis Stolpensis alias Stetinensis. Facsimile chromolitograficzne z: Banderia Prutenorum Długosza, Berlin 1860, tabl. 1, 25 x 32 cm. (1 zł)

– Hutulla A., Sceny z powstania 1863 r. 

 • Pogrzeb” drzeworyt sztorcowy odcisk klocka 15,9 x 23,3 format 27 x 36 cm (2 zł)
 • Bitwa” drzeworyt sztorcowy odcisk klocka 16,2 x 23 cm. (3 zł)

– Oleszczyński Antoni:

 • a) [1.] Avers medalu Zygmunta I Starego. Popiersie króla z profilu, Poznań ok. 1850. Staloryt – płyta: 14,7 x 11,4 cm. Rycina formatu: 30 x 24,5 oraz 27,5 x 22 cm. (3 zł)
 • b) [2.] Revers medalu Zygmunta I Starego. Ukoronowana tarcza z Orłem Polskim, dookoła 4 tarcze z herbami ziem. Poznań 1856. Staloryt – płyta: 15,2 x 11,4 cm. Rycina formatu: 27,5 x 23 cm. (3 zł)
 • c) [3.] Avers medalu królowej Katarzyny. Popiersie królowej, Poznań 1856 Staloryt – płyta: 15,2 x 11,2 cm. Rycina formatu: 27 x 22 cm. (3 zł)
 • d) [4.] Avers medalu Zygmunta Augusta. Popiersie króla z profilu, Poznań 1856 Staloryt płyta: 12,5 x 14,6 cm. Rycina for. 27 x 22 cm. (3 zł)

Pozostałe

– Acta Tomiciana. Epistole, legationes, responsa, actiones, res gestae… Sigismundi… Primi… per Stanislaum Gorski… collecte et in tomos XXVII digestae. T. 1-18. Posnaniae.

 • a) T. 10. 1528. 1899, s. 6 nlb., 481, 1 nlb. (10 zł)
 • b) T. 11. 1529. 1901, s. 6 nlb., 355, 1 nlb. (10 zł)
 • c) T. 13. 1531. 1915, s. 6 nlb., 435, 1 nlb. [T. 9 wyd. 2 – T. 13 wydał Zygmunt Celichowski.] (10 zł)
 • d) T. 14. 1532. 1952, s. XX, 2 nlb., 954, 2 nlb. (10 zł)
 • e) T. 16. cz. II. 1534…. edidit Vladislaus Pociecha. (Przedm.: Kazimierz Lepszy.) Pars 1. 1960 s. VI, 2 nlb., 717, 2 nlb; Pars 2. 1961, s. 773, 2 nlb., err. (10 zł)
 • f) T. 18. 1536. Collegrunt Venceslaus, Urban et Andreas Wyczański… Supplevit et edidit Richardus Marciniak. Kórnik 1999, s. X, 531, 3 nlb. (10 zł)
 •  Acta Tomiciana. Index personarum et locorum que in tomis I-VIII continentur... / Dworzaczek Włodzimierz, Chłopocka Helena, Kürbisówna Brygida, Posnaniae 1951, s. 2 nlb., 152. (10 zł)

– Amaseus Romulus, Romuli Amasei de pace oratio habita Bononiae Cal. Jan. MDXXX. nec non Caroli V. Oratio ad Hispanos de suo in Italiam discessu a. 1529. Wyd. Z. Celichowski. Przyczynki do dziejów panowania Zygmunta Starego. Z. 3. Poznań 1904, s. 23, 1 nlb. (1 zł)

– Dantyszek Jan, Jana Dantyszka poemat De nostrorum temporum calamitatibus silva. Wyd. Z. Celichowski. Przyczynki do dziejów panowania Zygmunta Starego. Z. 2. Poznań 1902, s. 32, [1] k. tabl. (5 zł)

– Lallemand Paul: Le comte Jean Dzialynski par…. Paryż 1880, s. 12, 1 nlb. (3 zł)

– Perreyve Henri: Aux mères Polonaises par… Paryż 1865, s. 4 nlb., 11. (4 zł)