Fotografie i reprodukcje

Na zamówienie wykonujemy fotografie, mikrofilmy, skany, kserokopie (tylko z druków nowych wydanych po 1950 roku) i przesyłamy do adresata za zaliczeniem pocztowym lub po wpłacie przelewem na konto.

Zamówienie na reprodukcje można składać:

na adres mailowy:czytelnia@bk.pan.pl lub grzegorz.kubacki@bk.pan.pl