Poznański oddział Biblioteki Kórnickiej mieści się w Pałacu Działyńskich na Starym Rynku.

Pałac Działyńskich to historyczna rezydencja miejska z drugiej połowy XVIII wieku.
Swą nazwę zawdzięcza rodzinie Działyńskich, która weszła w jego posiadanie w początku wieku XIX.
Budynku tego nie sposób pomylić z żadnym innym w mieście: nad jego fasadą góruje rzeźbiona postać ptaka – pelikana (który wygląda jak łabędź).

Reprezentacyjne pomieszczenia są miejscem wydarzeń o charakterze naukowym i kulturalnym, które organizuje sama Biblioteka lub inne instytucje. Pomieszczenia te są często wynajmowane.

Tradycją związaną z Pałacem są – organizowane od czasów międzywojennych do dziś – Czwartki Literackie.