Zmiany:
2024.03.13 – zmiana SWZ

Zamówienie na „Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania: renowacja z przebudową zabytkowej kamienicy i budynku towarzyszącego, Pl. Niepodległości 50 w Kórniku wraz z nadzorem autorskim”
Nazwa zamawiającego Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka
Adres zamawiającego ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik
Wartość szacunkowa powyżej 130 000 zł
Identyfikator postępowania ocds-148610-7103adfd-dd51-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d
Strona eZamowienia https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7103adfd-dd51-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d
Numer referencyjny postępowania 658/2024
Status Wszczęte
Procedura Krajowa
Tryb postępowania tryb podstawowy –  art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
Czy postępowanie jest prowadzone na platformie
e-Zamówienia
Tak
Czy postępowanie jest publicznie dostępne Tak
Termin składania ofert: 2024-03-26 godz. 10:00 
2024-03-28, godz. 10.00
Miejsce składania ofert https://ezamowienia.gov.pl
Termin otwarcia ofert 2024-03-26, godz. 11:00
2024-03-28, godz. 11.00
Termin związania ofertą: do 2024-04-24
do 2024-04-26

Załączniki:

Załączniki do OPZ:

Zmiana SWZ: