Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka

ogłasza przetarg nieograniczony

prowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „Ustawą Pzp”

na dostawę pn.:

Wykonanie, dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych
do magazynu książek w Pałacu Działyńskich w Poznaniu (Stary Rynek 78-79)
oraz

do magazynu książek w Kórniku (ul. Zamkowa 8)


Ogłoszenie nr 573435-N-2020 z dnia 2020-08-11 r.

Ofertę należy złożyć do dnia 19.08.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie w Kórniku: Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik (Sekretariat – Zamek Kórnicki).