Zmiany:
2024.03.13 – zmiana SWZ

Zamówienie na „Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania: rewitalizacja wraz z przebudową zabytkowej oficyny zamkowej Australia w Kórniku wraz z nadzorem autorskim”
Nazwa zamawiającego Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka
Adres zamawiającego ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik
Wartość szacunkowa powyżej 130 000 zł
Identyfikator postępowania ocds-148610-cf98a5bc-dd4a-11ee-8305-7e4937eb936d
Strona eZamowienia https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-cf98a5bc-dd4a-11ee-8305-7e4937eb936d
Numer referencyjny postępowania 657/2024
Status Wszczęte
Procedura Krajowa
Tryb postępowania tryb podstawowy –  art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
Czy postępowanie jest prowadzone na platformie
e-Zamówienia
Tak
Czy postępowanie jest publicznie dostępne Tak
Termin składania ofert: 2024-03-25 godz. 10:00
2024-03-27 godz. 10:00 
Miejsce składania ofert https://ezamowienia.gov.pl
Termin otwarcia ofert 2024-03-25, godz. 11:00
2024-03-27, godz. 11:00
Termin związania ofertą: do 2024-04-25

Załączniki:

Załączniki do OPZ:

Pytania_i_odpowiedzi; zmiana SWZ: