Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia na wykonanie zadania: Projekt przebudowy drewnianego mostu przez fosę Zamku w Kórniku z próbą przywrócenia jego historycznego wyglądu – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim i uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń.
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy BK/2/10/23
Zamawiający Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka
Tryb zamówienia rozeznanie rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia
Rodzaj zamówienia usługa
Wartość zamówienia poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert 17.11.2023, do godz. 15.00
Sposób składania ofert na adres email: katarzyna.wozniak@bk.pan.pl
lub tradycyjną poczta na adres: PAN Biblioteka Kórnicka ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik

z dopiskiem w tytule wiadomości / lub na kopercie:  „Oferta na projekt przebudowy drewnianego mostu

Informacja o złożonych ofertach:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: