Zamówienie na Wykonanie usługi pn.: „Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego (kontrola techniczna): roczna wybranych obiektów budowlanych będących w zasobie nieruchomości Polskiej Akademii Nauk, położonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej”, z możliwością udzielenia zamówienia.
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy BK/R/10/23
Zamawiający Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka
Tryb zamówienia rozeznanie rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia
Rodzaj zamówienia usługa
Wartość zamówienia poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert 31.10.2023, do godz. 15.00
Sposób składania ofert na adres email: katarzyna.wozniak@bk.pan.pl

Pytania i odpowiedzi do postępowania