ogłoszenie: 2022.08.30
wynik: 2022.09.19

Zamówienie na Wykonanie usługi pn.: „Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego (kontrola techniczna): roczna, pięcioletnia wybranych obiektów budowlanych będących w zasobie nieruchomości Polskiej Akademii Nauk, położonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej”, z możliwością udzielenia zamówienia.
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy BK/R/8/22
Zamawiający Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka
Tryb zamówienia rozeznanie rynku cen z możliwością udzielenia zamówienia
Rodzaj zamówienia usługa
Wartość zamówienia poniżej 130 000 zł
Termin składania ofert15.09.2022 , do godz. 15.00
Sposób składania ofert na adres email: katarzyna.wozniak@bk.pan.pl

Pytania i odpowiedzi:

Wynik postępowania: