Ogólnopolska konferencja naukowa Primum non nocere… Rola digitalizacji w ratowaniu dziedzictwa kulturowego

Prelegentami będą eksperci i praktycy z całego kraju, z wiodących ośrodków naukowych i najważniejszych instytucji kulturalnych, które realizują duże programy w zakresie digitalizacji zbiorów różnego rodzaju. Konferencja będzie okazją nie tylko do wymiany doświadczeń i poznania różnych perspektyw, ale także do wypracowania nowych rozwiązań w zakresie cyfrowego ratowania dziedzictwa kulturowego. Pragniemy skupić się na pytaniu, jak mądrze i twórczo połączyć wskazania konserwatorskie z działaniami m.in. skanowania, by proces digitalizacji był bezpieczny dla zbiorów, a jego efekty atrakcyjne dla odbiorców.

Program konferencji

Dzień pierwszy: 11 kwietnia 2024 r.
9:00Rejestracja
10:00Otwarcie
 Wykład inauguracyjny
Panel I
11:00Jolanta Noskowiak (Biblioteka UAM)Digitalizacja, czyli o syzyfowej pracy bibliotekarza słów kilka
11:20Anna Czajka (AGAD)Od dokumentacji po uczytelnienie – rola konserwatora w procesie digitalizacji wielopieczętnych dokumentów pergaminowych
11:40ks. dr Rafał Rybacki (AAP)Konserwacja ksiąg Konsystorza Poznańskiego (1403–1420) z zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
12:00-12:15Wystąpienie sponsora
12:15-12:25Dyskusja
12:30-12:55Przerwa kawowa
Panel II
13:00Piotr DomagalskiDigitalizacja zabytków. Jak oswajać nowe technologie
13:20Wojciech Olejniczak (Fundacja TRES)Pożytki płynące ze skanowania szklanych negatywów
13:40dr hab. Agnieszka Borysowska (Książnica Pomorska)Album studiosorum szczecińskich szkół wyższych XVI-XIX w. jako baza danych. Cyfrowe życie zabytkowego rękopisu ze zbiorów Książnicy Pomorskiej
13:40-13:55Łukasz Brachaczek OFMConv.Zabytek a jego bezpieczeństwo
13:55-14:10Dyskusja
14:20-15:20Przerwa obiadowa
Panel III
15:30Tomasz Wilkosz, Michał Obarzanowski (Muzeum Narodowe w Krakowie)Przekraczanie granic digitalizacji: fotografia analityczna i rentgenografia w ochronie i dokumentacji dziedzictwa kultury – dwugłos
16:10Ewa Langowska (AAN)Rola konserwatora w procesie digitalizacji materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Akt Nowych w Warszawie
16:30dr Aleksandra Losik (PAN BK)Jak połączyć ogień i wodę? – zarządzanie procesem digitalizacji i konserwacji w projekcie unijnym
16:50-17:05Wystąpienie sponsora
17:05-17:15Dyskusja
 
Dzień drugi: 12 kwietnia 2024 r.
10:00Otwarcie
Panel I 
10:10dr Zuzanna Jaśkowiak-Józefiak (IH UAM)Jak zabezpieczyć dziedzictwo dokumentacyjne? Vademecum studenta archiwistyki
10:30Karol Zgliński (AGAD)Problemy i wyzwania digitalizacji materiałów archiwalnych w Archiwum Głównym Akt Dawnych
10:50Ewa Serafin-Prusator, Maciej Tarkowski (Centrum Kompetencji Cyfrowych UW)RE-CREATIO: archiwum niezrealizowanych wizji architektonicznych
11:10-11:25Łukasz Brachaczek OFMConv.Zabytkowy księgozbiór biblioteki klasztoru Franciszkanów w Krakowie – digitalizacja i konserwacja
11:25-11:35Dyskusja
11:30-12:00Przerwa kawowa

ZAREJESTRUJ SIĘ I WEŹ UDZIAŁ W TARGACH DZIEDZICTWO 2024!

Wypełnij formularz rejestracyjny, aby wziąć udział w najważniejszym wydarzeniu branżowym.

Udział w targach jest bezpłatny, należy tylko wypełnić formularz rejestracyjny i odebrać zaproszenie na targi.

Uwaga: Na podany przez Państwa w formularzu rejestracji adres e-mail zostanie wysłana informacja o poprawnym ukończeniu rejestracji i dalsze instrukcje. Niektóre serwery mogą traktować automatycznie wysyłane wiadomości jako SPAM i umieszczać je w wydzielonym folderze programu pocztowego.

Jeśli nie otrzymacie Państwo od nas wiadomości e-mail po zakończeniu rejestracji, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM oraz skasowanie oznaczenia spam z tej wiadomości.

Masz pytanie lub problem z rejestracją?
Skontaktuj się z nami : +48 22 716 28 58