Poznańskie Czwartki Literackie związane są trwale z Pałacem Działyńskich przy Starym Rynku. Już przed I wojną światową, a potem w dwudziestoleciu międzywojennym, urządzano w nim wieczory czwartkowe prezentujące uczonych i artystów z Wielkopolski i kraju. Po spaleniu pałacu w lutym 1945 roku, Oddział Poznański Związku Literatów Polskich organizował Czwartki Literackie w różnych salach. Od roku 1958 powróciły jednak do odbudowanego już pałacu. W latach 1974–1990 patronował Czwartkom „Głos Wielkopolski” wspólnie z Biblioteką Raczyńskich, która użyczała sali w gmachu przy placu Wolności.

We wrześniu 1991 roku Czwartki znów powróciły do swej historycznej siedziby. Organizacji nowej edycji podjęła się Biblioteka Kórnicka, a większość środków finansowych zagwarantowała Rada Miasta Poznania. Od 2008 roku głównym sponsorem Czwartków jest Fundacja „Zakłady Kórnickie” wspólnie z Polską Akademią Nauk.

Program Czwartków Literackich jest ustalany przez Bibliotekę Kórnicką po konsultacjach z przedstawicielami różnych środowisk. W pierwszych latach zmierzano do wyrównania dysproporcji w prezentacji pisarzy krajowych i emigracyjnych. Wystąpiło wtedy wielu znakomitych literatów tworzących za granicą, nieobecnych do 1989 roku w oficjalnym obiegu kulturalnym z przyczyn cenzuralnych.

Organizatorzy Czwartków starają się prezentować poglądy i teksty twórców znanych i powszechnie uznawanych oraz pisarzy cenionych tylko w nielicznych kręgach, autorów książek wartościowych, a nie dostrzeganych. Zapraszani są także pisarze, których historia literatury i krytyka ceni niżej, ale którzy są ulubieńcami publiczności. Uwzględnia się również nowe zjawiska i talenty w polskiej literaturze.

Zawarta w nazwie formuła literackości jest dość szeroko pojęta, dlatego naszymi gośćmi bywają nie tylko prozaicy, poeci, historycy literatury, ale także historycy, historycy sztuki, socjologowie, publicyści, artyści; prezentowane są także redakcje czasopism i wydawnictw.

Do końca 2016 roku odbyło się 240 spotkań czwartkowych. Przyciągają one z reguły licznych słuchaczy, zyskały już popularność i weszły na trwałe do miejskiego kalendarza kulturalnego.

Profil Czwartków Literackich na Facebooku