Katalog Wydawnictw Biblioteki Kórnickiej

Lista wszystkich wydanych tytułów (1840-dziś, według działów)

Inwentarze i katalogi

 • Catalogue des doubles de la bibliotheque du comte Działyński. Berlin 1846, s. 80, 4 nlb., 91, 1 nlb.
 • Inwentarz rękopisów Biblioteki Kórnickiej…
  • Z. 1. Sygn. 1-1612. Oprac. Stanisław Bodniak. Kórnik 1930, k. VIII, s. 133 [maszynopis powielany].
  • Z. 2. Sygn. 1613-2700. Oprac.: Jadwiga Łuczakowa i Maria Olszewska. Poznań 1963, s. V, 1 nlb., 202
 • Indeks osób, miejscowości i rzeczy do drugiego zeszytu Inwentarza. Oprac. Jacek Wiesiołowski. Poznań 1965, s. 72. Z. 4. Sygn. 11008-12000. Oprac.: Ryszard Marciniak, Jacek Wiesiołowski.
  • Cz. 1. Kórnik 1983, s. 395.
  • Cz. 2. Indeksy. Oprac. Ryszard Marciniak. Kórnik 1983, s. 247. Z. 5. Sygn. 12001-13000. Oprac. Stanisław K. Potocki. Kórnik 1993, s. 439. Z. 6. Sygn. 13001-13499. Pamiętniki robotników. Oprac. Jacek Niemir. Kórnik 2001, s. 104 Katalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Kórnickiej. Oprac. Jerzy Zathey. Wrocław [i in.] 1963, s. LI, 1 nlb., 734, 2 nlb., tabl. 14. Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI-XVIII.
 • T. 1. Oprac. Ryszard Marciniak, Michał Muszyński, Jacek Wiesiołowski. Wrocław [i in.] 1971, s. XI, 604. (Zbiory historyczne, głównie nabytki XIX w.)
 • T. 2. Oprac. Ryszard Marciniak, Michał Muszyński, Jacek Wiesiołowski. Wrocław [i in.] 1985, s. X, 607, err. (Głównie zbiory dotyczące panowania Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta).
 • T. 5. Oprac. Andrzej Mężyński, Krystyna Nizio. Kórnik 1992, s. VII, 1 nlb., 503. Litteraria.
 • Katalog korespondencji Działyńskich, Zamoyskich i rodzin spokrewnionych ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej XVII-XX w. Oprac. Andrzej Mężyński przy współudziale Stanisława Potockiego. Wrocław [i in.] 1972, s. XVII, 443, 2 nlb., tab., err.
 • Katalog Archiwum Bibliotecznego Biblioteki Kórnickiej z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Oprac. Stanisław K. Potocki. Wrocław [i in.] 1979, s. XIII, 413, 1 nlb., err.
 • Katalog Biblioteki Kórnickiej. T. 1: Polonica XVI wieku. Zestawił Kazimierz Piekarski. Kraków 1929, s. VI, 2 nlb., 334.
 • Katalog starych druków Biblioteki Kórnickiej… T. 1. Cz. 2. Nowe nabytki i uzupełnienia. Oprac. Paulina Buchwald-Pelcowa. Wrocław [i in.] 1969, s. XVI, 139, 4 nlb., 8. tab.
 • Katalogi [księgarskie] Wydawnictw Biblioteki Kórnickiej. Kórnik 1873-1929.
  • [1.] Znaczniejsze nakłady Biblioteki Kórnickiej. Kórnik [ok. 1873], k. 2 nlb.
  • [2.] Znaczniejsze nakłady Biblioteki Kórnickiej do 1 lutego 1873 roku. [ok. 1873], k. 3 nlb.
  • [3.] Brak tytułu. Inc.: Nakładem Właściciela Biblioteki Kórnickiej [ok. 1873], k. 2 nlb.
  • [4.] Znaczniejsze nakłady Biblioteki Kórnickiej do 19 lutego 1873 roku. Paryż [ok. 1873], k. 4 nlb.
  • [5.] Nakłady Biblioteki Kórnickiej do roku 1876. Poznań [ok. 1876], k. 6 nlb.
  • [6.] Nakłady Biblioteki Kórnickiej do roku 1879. Poznań [ok. 1879], k. 7 nlb.
  • [7.] Nakłady Biblioteki Kórnickiej. Warszawa 1882, k. 1 nlb.
  • [8.] Nakłady Biblioteki Kórnickiej 1829-1885. Poznań 1885, s. 13.
  • [9.] Nakłady Biblioteki Kórnickiej 1829-1890. Poznań 1890, s. 15.
  • [10.] Biblioteka Kórnicka in Kórnik. Leipzig [po 1892], s. 8.
  • [11.] Nakłady Biblioteki Kórnickiej 1829-1899. Poznań [po 1899], s. 29, 1 nlb.
  • [12.] Nakłady Biblioteki Kórnickiej 1829-1906. Poznań [po 1906], s. 29.
  • [13.] Nakłady Biblioteki Kórnickiej 1829-1910. Poznań [po 1910], s. 19.
  • [14.] Nakłady Biblioteki Kórnickiej 1829-1919. Poznań 1919, s. 19.
  • [15.] Biblioteka Kórnicka. Wydawnictwa własne i nabyte przez nią w większych ilościach. Poznań 1929, s. 20.
 • Katalog wydawnictw Biblioteki Kórnickiej 1829-1958. Zestawiła Jadwiga Łuczakowa. Kórnik 1959, s. 36, tab.

Historia – opracowania

 • Bątkiewicz-Szymanowska Edyta:Hrabia schodzi z pomnika. Opowieść o Tytusie Działyńskim”, Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, Stowarzyszenie Teatralne Legion, Kórnik 2021, 86 s., il.
 • Bątkiewicz-Szymanowska Edyta:Tytus Działyński (1796-1861)”, Kórnik 2018,  oprawa twarda, 268 s., il.
 • Bieńkowski Władysław: „Spór o Morskie Oko. Wspomnienia zebrał i napisał jako naoczny świadek… leśniczy na Zazadniej” . Kórnik-Zakopane 2002, k. 60, ilustr., mapy.
 • Biniaś-Szkopek Magdalena: „Portret kobiety skutecznej. Opowieść o Jadwidze Zamoyskiej” . Kórnik 2023, 112 s.
 • Bosacki Zenon: „Władysław Zamoyski. 1853-1924” . Poznań 2002, s. 83, 9 nlb., ilustr.
 • Chodźko Leonard: „Les Polonais en Italie. Tableau historique, géographique, chronologique des travaux des Polonais … Feuille synopt. ornée d`une carte dressée par l`auteur et gravée sur pierre par Sev[erin] Oleszczyński” , Paris 1830 k. 1 nlb.
 • Chramiec Andrzej: „Wspomnienia” , Oprac., wstęp i posłowie B. Wysocka. Kórnik – Zakopane 2004. Wyd.: Biblioteka Kórnicka PAN i Urząd Miasta Zakopane, s. 4 nlb., 147, 3 nlb., tabl. 11, il.
 • Czasopisma naukowe bibliotek, archiwów, muzeów : tradycje, role, perspektywy” , pod red. Agnieszki Królczyk ; Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk. Kórnik 2010, s. 185, [4] s. tabl. kolor. : il., wykr.
 • Dworzaczek Włodzimierz: „Ksawery Działyński” . Kórnik 2006, s. 174, fot., tab.
 • Dworzaczek Włodzimierz: „Święciccy w Wielkopolsce” . Red. naukowa, oprac. i komentarze Tomasz Zuzek. Kórnik 2014, s. 69.
 • Fogel Jerzy, W kręgu wielkopolskich i kujawskich starożytników. Prace wybrane” . / Wybór i opracowanie Edyta Bątkiewicz-Szymanowska, Magdalena Biniaś-Szkopek, Biblioteka Kórnicka PAN, Wydział Historii UAM, Poznań 2021
 • Gawrońska Helena z Lubomirskich: „Władysław Zamoyski. Zakopane – Morskie Oko” . Opracowanie, posłowie i indeks osób Zofia Nowak. Kórnik – Zakopane 2003. Biblioteka Kórnicka PAN, Tatrzański Park Narodowy, Urząd Miasta Zakopane; s. 6 nlb., IV, 130, 2 nlb.
 • Izabella i Jan Działyńscy mecenasi kultury” . Red. B. Wysocka. Gołuchów – Kórnik 2004. Wyd.: Biblioteka Kórnicka PAN, Muzeum Narodowe Oddział w Gołuchowie, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, s. 124, il.
 • Jastrząb Łukasz, Lubierska Joanna:Ofiary terroru i działań wojennych 1939-1945 zarejestrowane w księgach zgonów Urzędu Stanu Cywilnego w Poznaniu”, Kórnik 2017.
 • Jastrząb Łukasz:Poza cenzurą : wydawnictwa i materiały niezależne z lat 1976-1989 w zbiorach Biblioteki Kónickiej” , Kórnik-Poznań 2013, s. 780.
 • Kapliński Leon: „Emir Rzewuski” . Napisał … Poznań 1881, s. 4 nlb., 74.
 • Kąsinowska Róża: „Zamek w Kórniku” , Kórnik 1998, s. 278, ilustr., plany, streszcz. w j. ang.
 • Kąsinowska Róża: „Zamek w Kórniku” , wyd. drugie poprawione i poszerzone, Kórnik 2019, s. 464, ilustr., plany.
 • Kieniewicz Stefan: „Ignacy Daszyński 1754-1797… . Kórnik 1930, s. 2 nlb., 177, 1 nlb., tabl. 3.
 • Kosman Marceli: „Opowieści Kórnickie” . Kórnik 2010. Nakładem Fundacji Zakłady Kórnickie.
 • Kosman Marceli: „Protestanci i kontrreformacja. Z dziejów tolerancji w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku” . Wrocław [i in.] 1978, s. 172, 3 nlb., streszcz. w j. niem.
 • Kosman Marceli: „Z dziejów Biblioteki Kórnickiej” . Wrocław [i in.] 1984, s. 316., 3 nlb., tab., streszcz. w j. niem.
 • Kubacki Grzegorz, Klaudyna Potocka. Między romantycznymi artystami a wielką polityką, Kórnik 2022, opr. miękka, s. 66, il.
 • Kwilecki Andrzej: „Załuscy w Iwoniczu. 1799-1944” . Kórnik 1993, s. 296, ilustr., tab. 1.
 • Lallemand Paul: „Le comte Jean Dzialynski par… . Paryż 1880, s. 12, 1 nlb.
 • [Lelewel Joachim]: „Wspomnienie o Mieczysławie i Bolesławie Wielkim oraz o pomnikach na ich cześć stawianych” . [B. m. 1829], k. 1 nlb.
 • Mężyński Andrzej: „Jan Działyński 1829-1880” . Wrocław [i in.] 1987, s. 315, 1 nlb., tab. 10, ilustr., tab., err.
 • Mężyński Andrzej: „Jan Działyński 1829-1880” . Poznań 2002, s. 76, 10 nlb. ilustr.
 • „Misterne a trafne rzeczy… Część I: Rzeczy o człeku”, wybór i opracowanie Ewa Krawiecka, Magdalena Biniaś-Szkopek, Kórnik 2018, s. 156.
 • „Misterne a trafne rzeczy… Część I: Rzeczy o człeku”, wybór, opracowanie i słowo wstępne Ewa Krawiecka, Magdalena Biniaś-Szkopek, wydanie II uzupełnione, Kórnik 2021, s. 164.
 • Platerowa-Zyberk Helena: „Wspomnienia z młodoœci” , Rodzinny Związek Czartoryskich, Kórnik 2015, s. 253, ilustr., 2 tabl. genealog. (Helena z Czartoryskich Stanisławowa Plater-Zyberk)
 • Potocki Stanisław Kazimierz, Wysocka Barbara: „Tytus Działyński 1796-1861” . Poznań 2002, s. 71, 7 nlb., ilustr.
 • Potocki Stanisław Kazimierz, Wysocka Barbara: „Tytus Działyński 1796-1861” , słowo wstępne Edyta Bątkiewicz-Szymanowska, Wydanie II, Kórnik 2014, s. 83, ilustr.
 • „Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 w zbiorach Biblioteki Kórnickiej. Antologia dla celów dydaktycznych, oświatyowych i edukacyjnych” . Ze słowem wstępnym Andrzeja Dudy, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wybór i opracowanie Łukasz Jastrząb, Kórnik 2019, Tom I s. 478, Tom II s. 570.
 • Prinke Rafał: „Fontes ex machina. Komputerowa analiza źródeł historycznych” . Poznań 2000, s. 342, 2 nlb.
 • Rettel Leonard: „Cyryl i Metody. Streszczenie najnowszych poszukiwań przez… . Paryż 1871, s. 4 nlb., 216.
 • Romanowski Jan Nepomucen: „Otia Cornicensia„. T. 1: „Studia nad dziełem: Źródłopisma do dziejów unii Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego…; Obrona potoczna; Incompatibilia; Sprawa z duchownymi; Statuta z 1532 roku” . Poznań 1861, s. 16 nlb., 361, 3 nlb.
 • Stablewski Tertulian, „Dziennik z wojny 1939-1945” , opracował Łukasz Jastrząb, Kórnik 2015
  • część I 1939-1941, s. 591, il.
  • część II 1942-1945, s. 356, il.
 • Stablewski Tertulian, „Pamiętnik z Zakopanego 1956-1968 , oprac. Łukasz Jastrząb, Kórnik 2020, s. 596 , il.
 • „Tassilo von Heydebrand und der Lasa and his Chess Collection. International Conference of Chess Historians organized by Kórnik Library of the Polish Academy of Science. September 16-18, 2002” . Edited by Vlastimil Fiala and Stanislaw Sierpowski. Kórnik 2003, s. 286, il.
 • „Urzędnicy Dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku. Spisy” . Pod red. Antoniego Gąsiorowskiego. Wrocław [i in.] 1985 i nast.
  • T. 1. „Wielkopolska (Województwa poznańskie i kaliskie)”
 • Zeszyt 1. Urzędnicy wielkopolscy XII-XV wieku. Spisy. Oprac. Maria Bielińska, Antoni Gąsiorowski, Jerzy Łojko. 1985, s. 207.
 • Zeszyt 2. Urzędnicy Wielkopolscy XV-XVIII wieku. Spisy. Oprac. Adam Bieniaszewski. 1987, s. 242, 1 nlb., err.
 • T. 2. „Ziemie łęczycka, sieradzka i wieluńska” .
  • Zeszyt 1. Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XIII-XV wieku. Spisy. Oprac. Janusz Bieniak i Alicja Szymczakowa. 1985, s. 194.
  • Zeszyt 2. Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku. Spisy. Oprac. Edward Opaliński i Hanka Żerek-Kleszcz. Kórnik 1993, s. 309, 3 nlb.
 • T. 3. „Ziemie ruskie” .
  • Zeszyt 1. Urzędnicy województwa ruskiego XIV-XVIII wieku. (Ziemie halicka, lwowska, przemyska, sanocka). Spisy. Oprac. Kazimierz Przyboś. 1987, s. 415.
  • Zeszyt 2. Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV-XVIII wieku. Spisy. Oprac. Henryk Gmiterek i Ryszard Szczygieł. Kórnik 1992, s. 280, 3 nlb.
  • Zeszyt 3. Urzędnicy podolscy XIV-XVIII wieku. Spisy. Oprac. Eugeniusz Janas, Witold Kłaczewski, Janusz Kurtyka, Anna Sochacka. Kórnik 1998, s. 242, 2 nlb.
  • Zeszyt 4. Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego. Oprac. Eugeniusz Janas, Witold Kłaczewski. Kórnik 2002, s. 343.
  • Zeszyt 5. Urzędnicy wołyńscy XIV-XVIII w. Oprac. Marian Wolski, Kórnik 2007, s. 188, 1 nlb.
 • T. 4. „Małopolska (Województwa krakowskie, sandomierskie i lubelskie)” .
  • Zeszyt 1. Urzędnicy małopolscy XII-XV wieku. Spisy. Oprac. Janusz Kurtyka, Tomasz Nowakowski [i in.] 1990, s. 377, err.
  • Zeszyt 2. Urzędnicy województwa krakowskiego XVI-XVIII wieku. Spisy. Oprac. Stanisław Cynarski i Alicja Falniowska-Gradowska. Kórnik 1990, s. 276, 1 nlb.
  • Zeszyt 3. Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI-XVIII wieku. Spisy. Oprac. Krzysztof Chłapowski i Alicja Falniowska-Grabowska. Kórnik 1993, s. 224, 2 nlb.
  • Zeszyt 4. Urzędnicy województwa lubelskiego XVI-XVIII w. Spisy. Oprac. Witold Kłaczewski i Wacław Urban. 1991, s. 134, 2 nlb.
  • Zeszyt 5. Burgrabiowie zamku krakowskiego. Oprac. Waldemar Bukowski. 1999, s. 110, 1 nlb, 1 tabl.
 • T. 5. „Pomorze – Prusy Królewskie” .
  • Zeszyt 1. Urzędnicy Pomorza Wschodniego do 1309 roku. Spisy. Oprac. Błażej Śliwiński. 1989, s. 72, 3 nlb., err.
  • Zeszyt 2. Urzędnicy Prus Królewskich XV-XVIII wieku. Spisy. Oprac. Krzysztof Mikulski. 1990, s. 243.
 • T. 6. „Kujawy i Ziemia Dobrzyńska” .
  • Zeszyt 1. Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XII-XV wieku. Spisy. Oprac. Janusz Bieniak, Sobiesław Szybkowski. Kórnik 2014, s. 320.
  • Zeszyt 2. Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XVI-XVII wieku. Spisy. Oprac. Krzysztof Mikulski i Wojciech Stanek przy współudziale Zbigniewa Górskiego i Ryszarda Kabacińskiego. Kórnik 1990, s. 284.
 • T. 8. „Urzędnicy podlascy XIV-XVIII wieku. Spisy” . Oprac. Ewa Dubas-Urwanowicz, Włodzimierz Jarmolik, Michał Kulecki, Jerzy Urwanowicz. Kórnik 1994, s. 199, 1 nlb.
 • T. 9. „Urzędnicy inflanccy XVI-XVIII wieku. Spisy” . Oprac. Krzysztof Mikulski i Andrzej Rachuba. Kórnik 1994, s. 292.
 • T. 10. „Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku. Spisy„. Oprac. Krzysztof Chłapowski, Stefan Ciara, Łukasz Kądziela, Tomasz Nowakowski, Edward Opaliński, Grażyna Rutkowska, Teresa Zielińska. Kórnik 1992, s. 220.
 • T. 11. „Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku. Spisy„. Oprac. Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba. Kórnik 1994, s. 255.
 • Vossberg F[reidrich] A[ugust]: „Siegel des Mittelalters von Polen, Lithauen, Schlesien, Pommern und Preussen… . Berlin 1854, s. 4 nlb., 46, 2 nlb., tab. 25 + Appendix cura et sumptu… T. Działyński tabl. 11 [Pieczęcie rytowali: Kajetan Wincenty Kielisiński, F. T. Hübnar, S. Ł. M. Jaroczyński]. Wydano jeden egzemplarz na pergaminie-ozdobny.
 • Wiesiołowski Jacek: „Ambroży Pampowski – starosta Jagiellonów. Z dziejów awansu społecznego na przełomie średniowiecza i odrodzenia” . Wrocław [i in.] 1976, s. 198, 1 nlb., tabl. 1.
 • Wiesiołowski Jacek: „Kolekcje historyczne w Polsce średniowiecznej XIV-XV wieku…” . Wrocław [i in.] 1967, s. 184, 2 nlb., tabl. 5.
 • „Witold Celichowski pierwszy wojewoda poznański II Rzeczypospolitej 1919-1923” . Red. B. Wysocka. Poznań 2004. Wyd.: Biblioteka Kórnicka PAN, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, s. 4 nlb., 66, tabl. 24, il.
 • „Władysław Zamoyski 1853-1924” . Red. S. Sierpowski. Kórnik – Zakopane 2003. Wyd.: Biblioteka Kórnicka PAN i Urząd Miasta Zakopane, s. 399, 1 nlb., tabl. 29, il.

Historia – wydawnictwa źródłowe

 • Acta Tomiciana. Epistole, legationes, responsa, actiones, res gestae… Sigismundi… Primi… per Stanislaum Gorski… collecte et in tomos XXVII digestae. T. 1-17. Posnaniae.
  • T. 1. continet 1507-1511. 1852, s. 8 nlb., 237, 1 nlb.; Appendix s. 2 nlb.,53, 3 nlb.
  • T. 2. 1512-1613. 1852, s. 4 nlb., 283, 1 nlb., 21, 3 nlb.
  • T. 3. 1514-1515. 1853, s. 6 nlb., 450, 25, 3 nlb., tabl. 1.
  • T. 4. 1516-1518. 1855, s. 6 nlb., 403, 1 nlb.
  • T. 5. 1519-1521. 1855, s. 4 nlb., 416, 23, 1 nlb.
  • T. 6. 1522-1523. 1857, s. 4 nlb., 361, 1 nlb., 19, 1 nlb.
  • T. 7. 1524-1525. [ok.1858], s. 4 nlb., 412, XIII, 1 nlb.
  • T. 8. 1526. [ok.1860], s. 10 nlb., 379, 1 nlb., XI, 1 nlb.
  • T. 9. 1527. [przed 1863], s. 4 nlb., 260, XIII, 1 nlb.
  • T. 9. 1527. (Editio altera) 1876, s. 4 nlb., V, 1 nlb., 362.
  • T. 10. 1528. 1899, s. 6 nlb., 481, 1 nlb.
  • T. 11. 1529. 1901, s. 6 nlb., 355, 1 nlb.
  • T. 12. 1530. 1906, s. 435, 1 nlb.
  • T. 13. 1531. 1915, s. 6 nlb., 435, 1 nlb. [T. 9 wyd. 2 – T. 13 wydał Zygmunt Celichowski.]
  • T. 14. 1532. 1952, s. XX, 2 nlb., 954, 2 nlb.
  • T. 15. 1533. Vratislaviae – Cracoviae 1957, s. XII, 1012, 2 nlb., [T. 14-15 wydał Władysław Pociecha.]
  • T. 16. cz. II. 1534…. edidit Vladislaus Pociecha. (Przedm.: Kazimierz Lepszy.) Pars 1. 1960 s. VI, 2 nlb., 717, 2 nlb; Pars 2. 1961, s. 773, 2 nlb., err.
  • T. 17. 1535. Collegit Vladislaus Pociecha Suppleverunt et ediderunt Venceslaus Urban et Andreas Wyczański. 1966, IX, 3 nlb., 903, 3 nlb., err.
  • T. 18. 1536. Collegrunt Venceslaus, Urban et Andreas Wyczański… Supplevit et edidit Richardus Marciniak. Kórnik 1999, s. X, 531, 3 nlb.
  • [oraz] Dworzaczek Włodzimierz, Chłopocka Helena, Kürbisówna Brygida, Acta Tomiciana. Index personarum et locorum que in tomis I-VIII continentur. Auctoribus…. Posnaniae 1951, s. 2 nlb., 152.
 • Akt rokoszu [Zebrzydowskiego]… oryginalny przeciw Zygmuntowi III… 24 czerwca 1607 pod Jeziorną. Facsimile litograficzne Mariana Jaroczyńskiego. Poznań [ok. 1858], s. 12 nlb.
 • Amaseus Romulus, Romuli Amasei de pace oratio habita Bononiae Cal. Jan. MDXXX. nec non Caroli V. Oratio ad Hispanos de suo in Italiam discessu a. 1529. Wyd. Z. Celichowski. Przyczynki do dziejów panowania Zygmunta Starego. Z. 3. Poznań 1904, s. 23, 1 nlb.
 • Bieńkowski Władysław, Spór o Morskie Oko. Wspomnienia zebrał i napisał jako naoczny świadek… leśniczy na Zazadniej. Kórnik-Zakopane 2002, k. 60, ilustr., mapy.
 • Chramiec Andrzej, Wspomnienia. Oprac., wstęp i posłowie B. Wysocka. Kórnik – Zakopane 2004. Wyd.: Biblioteka Kórnicka PAN i Urząd Miasta Zakopane, s. 4 nlb., 147, 3 nlb., tabl. 11, il.
 • Collectanea vitam resque gestas Joannis Zamoyscii illustrantia edidit Adamus Titus … Działyński. Posnaniae 1861, s. 6 nlb., 306, 2nlb., pl.7
 • Cronica conflictus Wladislai regis Poloniae cum Cruciferis anno …1410. Z rękopisu Biblioteki Kórnickiej wydał …Zygmunt Celichowski. Poznań 1911, s. 2 nlb., 31, 1 nlb., facsimile tekstu k. 10.
 • Dachnowski Jan Karol, Herbarz szlachty Prus Królewskich z XVII wieku. Z rękopisów Biblioteki Kórnickiej i Biblioteki Narodowej odczytał, wstępem i przypisami opatrzył Zdzisław Pentek. Kórnik 1995, s. LXIII, 1 nlb., 594, ilustr. bibliogr.
 • Dantyszek Jan, Jana Dantyszka poemat De nostrorum temporum calamitatibus silva. Wyd. Z. Celichowski. Przyczynki do dziejów panowania Zygmunta Starego. Z. 2. Poznań 1902, s. 32, [1] k. tabl.
 • Diariusz sejmu walnego warszawskiego z roku 1556/7. Wydał Stanisław Bodniak. Kórnik 1939, s. 6 nlb., 169, 1 nlb.
 • [Długosz Jan], Insignia seu clenodia Regis et Regni Poloniae. Z kodeksu kórnickiego wydał … Z[ygmunt] Celichowski. Poznań 1885, s. 27, 1 nlb., facsimile tekstu homograficznego Adama Pilińskiego, k. 4 nlb.
 • Dwa pisma polityczne z okresu walki o egzekucję. Wydał Stanisław Bodniak 1939, s. 34, 2 nlb.
 • Elity polityczne Polski XVI-XVIII w. Diariusze sejmowe 1764 i 1793. Pod red. J. Wisłockiego. Poznań-Kórnik 2001, CD-Rom 1.o.o. dla Windows.
 • Gawrońska Helena z Lubomirskich, Władysław Zamoyski. Zakopane – Morskie Oko. Opracowanie, posłowie i indeks osób Zofia Nowak. Kórnik – Zakopane 2003. Biblioteka Kórnicka PAN, Tatrzański Park Narodowy, Urząd Miasta Zakopane; s. 6 nlb., IV, 130, 2 nlb.
 • Hoene-Wroński Józef Maria, Propédeutique messianique. Éléments de la philosophie absolue par… Paryż 1875, s. 32.
 • Jenerał Zamoyski 1803-1868. [Pamiętniki] T. 1-6. Poznań.
  • T. 1. 1803-1830. 1910, s. 6 nlb., 441, 15 nlb., pl. 1.
  • T. 2. 1830-1832. 1913, s. 6 nlb., 529, 23 nlb., mapa 1.
  • T. 3. 1832-1837. 1914, s. 6 nlb., 442, 18 nlb.
  • T. 4. 1837-1847. 1918, s. 6 nlb., 566, 22 nlb.
  • T. 5. 1847-1852. 1922, s. 6 nlb., 425, 13 nlb.
  • T. 6. 1853-1868. 1930, s. 4 nlb., 507, 17 nlb.
 • [Kiliński Jan.], [Pamiętniki.] [Inc.:] Nieszczęśliwy i smutny dla mnie przypadek… [Brzeg 1829], s. 102.
 • Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski obejmujący dokumenta… sięgające do roku 1400 … wydany staraniem T. P. N. Poznańskiego. T. 1-5. (T. 1-4 wyd. Ignacy Zakrzewski) Poznań.
  • T. 1. 1877 s. LXII, 589, 1 nlb.
  • T. 2. 1878 s. LII, 629, 1 nlb.
  • T. 3. 1879 s. LXI, 1 nlb., 789, 1 nlb.
  • T. 4. 1881 s. VIII, 389, 1 nlb., tabl. 6, mapa 1.
 • Kolumb Krzysztof, List o odkryciu Ameryki. W polskim przekładzie ogłosił… Z[ygmunt] Celichowski. Poznań 1892, s. 28. Wznowienie – reprint, Kórnik 1992.
 • Kościuszko Tadeusz, …opis kampanii r. 1792. Z autografu Biblioteki Kórnickiej ogłosił … Zygmunt Celichowski. Poznań 1917, s. 27, 1 nlb.
 • Kościuszko Tadeusz, Z korespondencji … Urzędowej i prywatnej 1790-1817. Wydał Adam Mieczysław Skałkowski. Kórnik 1939, s. 79, 1 nlb.
 • Laurea sive arbor Tarnoviana… anno 1644… [Przedruk homograficzny Adama Pilińskiego.] Paryż 1872 tabl. 1.
 • Lelewel Joachim, Działyński Tytus, Korespondencja Joachima Lelewela z Tytusem Działyńskim. Wydał… Z[ygmunt] Celichowski. Poznań 1884, s. 2 nlb., 85, 1 nlb.
 • Liber geneseos …familie Schidlovicie MDXXXI. Parisiis 1848, k. 17 nlb., talb. 17. Edycja w 400 egzemplarzach, 10 na pergaminie i osobno ryciny luźne. Inne wydania: [Wyd. 2.] Parisiis [1852], k. 17 nlb., 17.
 • Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum. Spory i sprawy pomiędzy Polakami a Zakonem Krzyżackim. Posnaniae, T. 1-3, supl.
  • T. 1. 1855 Pars 1 s. 12 nlb., 354, 2 nlb., tabl. 5. Pars 2 s. 2 nlb., III, 1 nlb., 102, 10 nlb., tabl. 1.
  • T. 2. 1855 s. 6 nlb., 316, 2 nlb., tabl. 7.
  • T. 3. 1856 s. 6 nlb., 356, VII, 1 nlb., tabl. 3. Supplementum. 1880 s. 4 nlb., 45, tabl. 1.
   Inne wydania zmienione i uzupełnione:
   Wyd. 2. T. 1-3.
  • T. 1. Poznań 1890, s. VIII, 461, 1 nlb., wyd. Ignacy Zakrzewski.
  • T. 2. Poznań 1892, s. 6 nlb., 482, wyd. Ignacy Zakrzewski.
  • T. 3. Wydała… Jadwiga Karwasińska. Warszawa 1935, s. XLI, 3 nlb., 257, 3 nlb.
   Wyd. 3 Wrocław [i in.] 1970.
 • Sprawa wytoczona w Inowrocławiu i Brześciu Kujawskim w latach 1320-1321. Wydała, wstępem i komentarzem opatrzyła Helena Chłopocka. 1970, s. XXXVI, 134, 2 nlb., tabl. 11, ilustr., bibliogr.
 • Łoś Józef, Na paryskim i poznańskim bruku. Z pamiętnika powstańca, tułacza i guwernera 1840-1882. Kórnik 1993, s. 328, 3 nlb.,ilustr.,tab.2
 • Merkuriusz sarmacki z Niderlandów i Anglii czyli zwięzła relacja z dwóch poselstw…, które… sprawował Paweł Działyński… 1597. Z języka łacińskiego przetłumaczyła Irena Horbowy, wydał zaś i opracował Ryszard Marciniak. Wrocław [i in.] 1978, s. 70, 2 nlb., lustr., facsimile. Bibliofilski druk jubileuszowy na 150-lecie Biblioteki Kórnickiej.
 • Metrica capituli Wladislaviensis antiquissima (1435-1518) ed. A. Gąsiorowski. Archiwum Diecezjalne Włocławek. Elektroniczna edycja faksymilowa. Księga nr 215. CD-ROM 1.0.0. dla Windows.
 • Ortyle magdeburskie. Przedruk homograficzny z kodeksu Biblioteki Kórnickiej [przez Adama Pilińskiego.] Objaśnił …Michał Bobrzyński. Poznań 1876, s. 11, 1 nlb., k. 331-342.
 • Orzechowski Stanisław, Annales Stanislai Orichovii Okszii. Secundum codicem Gymn. R. Thorunensis ed. Titus … Działyński. Adiunximus Vitam Petri Kmithae…. Posnaniae 1854, s. 4 nlb., 226, 6 nlb.
 • Orzelski Jan, Annales domus Orzelsciae per… conscripti. Anno D. MDCXI. Posnaniae 1854, k. 18 nlb., tabl. 5.
 • Prawa książąt mazowieckich przełożone na język polski przez Macieja z Rożana r. 1450. Przedruk homograficzny z kodeksu puławskiego wykonał Adam Piliński. [Paryż] 1877, k. 2 nlb., facsimile tekstu s. 15, tabl. 1.
 • Prawa polskie Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły przełożone na język polski przez Świętosława z Wocieszyna r. 1449. Przedruk homograficzny z kodeksu puławskiego wykonał A[dam] Piliński. Poznań 1877, k. 2 nlb., facsimile tekstu 40, tabl. 1.
 • Reces graniczny między Wielkopolską a Księstwem Głogowskim z roku 1528-1531…. Wydał Zygmunt Celichowski. Z. 1: Przyczynki do Dziejów panowania Zygmunta Starego. Poznań 1900, s. 36, 1 nlb., mapa 1.
 • Statut wiślicki w polskim przekładzie r. 1460. Przedruk homograficzny z kodeksu kórnickiego wykonał Adam Piliński. [Poznań] 1876, s. 2 nlb., VI, facsimile tekstu k. 34 nlb.
 • Tarnowski Jan, Consilium rationis bellicae drukował Łazarz Andrysowic… 1558 …. Przedrukował homograficznym sposobem Adam Piliński. [Paryż] 1879, k. 4 nlb., XXXII, 4 nlb.
 • Teki Dworzaczka. Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV-XX w. CD-ROM v.1.0.0. Kórnik 1995; 2 ed. CD-ROM v. 1.2.0. dla Windows. Kórnik 1997.
 • Ustawy prawa polskiego napotrzebnieysze krótko z łacińskich wybrane, na polski język… przełożone… roku 1563 [przez Jakuba Przyłuskiego]. [Przedruk homograficzny Adama Pilińskiego.] [B. m. 1860 ?], k. 79 nlb.
 • Zbiór praw litewskich od roku 1389 do 1529 tudzież rozprawy sejmowe o tychże prawach od roku 1544 do 1563. [Oprac. Joachim Lelewel, Kajetan Wincenty Kielisiński. Tłum. niektórych tekstów Leon Rogalski.] Poznań 1841, s. 4 nlb., 542, IV, tabl. 14. [Tytuł okład.:] Statut litewski.
 • Źrzódłopisma do dziejów unii Korony Polskiej i W. X. Litewskiego. Drukiem ogłosił A[dam] T[ytus] … Działyński. Cz. 2-3. Poznań.
  • Cz. 2. Oddz. 1. 1861, s. 8 nlb., 425, 1 nlb., 9, 1 nlb., tabl. 3.
  • Cz. 3. 1856, s. 16 nlb., 1 nlb., 271 1 nlb., tabl. 1.

Literatura polska

 • Biblia Szaroszpatacka (fragment). Chromolitografia Mariana Jaroczyńskiego. Poznań 1856 tabl. 1. Opis z rachunków Archiwum Działyńskich, P. IV.
 • Bogarodzica. Pieśń przez świętego Wojciecha uczyniona…. Przedruk homograficzny Adama Pilińskiego ze Statutów i przywilejów… Herburta 1570. Paryż 1855, s. 4 nlb.
 • Rachunek i notatki T. Działyńskiego. Archiwum Działyńskich, P. IV.
 • Górnicki Łukasz: Droga do zupełnej wolności… przez syna jego Łukasza Górnickiego do druku podana… w Elblągu… r. 1650. Powtórne wydanie składa Tytus Działyński… Berlin 1852, s. 39, 1 nlb.
 • Górnicki Łukasz: Raczył… w Krakowie…1598. [Facsimile, b.m.r.], s. 7, 1 nlb.
 • Kwiatkowski Marcin: Wszysthkiey Lifflandczkiey ziemie, iako przed tym sama w sobie była, krótkie… opisanie… Drukowano w Królewcu… roku 1567. [Facsimile, b. m.] ok. 1876, k. 14.
 • Marchołt. Przedruk homograficzny [Adama Pilińskiego] z egzemplarza… J. Przyborowskiego. Objaśnił… Zygmunt Celichowski. Poznań 1876, s. 26, facsimile tekstu s. 7.
 • Orzechowski Stanisław: Policya Królestwa Polskiego na kształt aristotelesowych polityk… wypisana i wydana przez…. Poznań 1859, s. 6 nlb., 104, 2 nlb., tabl. 2. Niektóre egzemplarze z tabl. pergaminowymi barwnymi.
 • Psałterz puławski. Z kodeksu pergaminowego…Władysława Czartoryskiego przedruk homograficzny wykonali Adam i Stanisław Pilińscy. [Paryż] 1880, k. 312 nlb., tabl. 1.
 • Rej Mikołaj: Apocalypsis, to iest dziwna sprawa skrytych taiemnic Pańskich, które Janowi świętemu zwiastowane były… R. P. 1565. [Przedruk homograficzny Adama Pilińskiego.] [Paryż 1876], k. 22 nlb., 199, 15 nlb.
 • Rej Mikołaj: Kupiec, to iest kształt a podobieństwo sądu Bożego…. W Królewcu roku 1549. Z egzemplarza Biblioteki Kórnickiej wydał… Zygmunt Celichowski. Poznań 1898, s. XVI, 149, 1 nlb.
 • Rej Mikołaj: Przęsło ze Zwierzyńca…. [Przedruk fragmentów ze zmianami z wyd. 1562 i 1574.] Poznań 1884, s. 6, 6 nlb., CIV.
 • Rej Mikołaj: Świętych słów a spraw Pańskich… kronika albo Postilla. [Przedruk Adama Pilińskiego fragmentu z przedmowy z wyd. 1560 ze zmianami.] Paryż 1861, s. 8 nlb.
 • Rej Mikołaj: Zwierziniec. Fragment wstępu. [Przedruk Adama Pilińskiego z wydania 1562 r. ze zmianami.] Paryż 1861, s. 8 nlb. Wyszło kilkadziesiąt egzemplarzy bez k. tyt. i okł.
 • Rej Mikołaj: Zwyerciadło albo kstałt w którym każdy stan snadnie się może swym sprawam… przypatrzyć… [Przedruk Adama Pilińskiego fragmentów z wyd. 1568 r.] Paryż 1861, s. 9-16. Arkusz jeden okazowy próbny w kilku egzemplarzach.
 • Trzy nieznane dialogi z wieku XVI. Z egzemplarza Biblioteki Kórnickiej wydał… Zygmunt Celichowski. Poznań 1899, s. 112.
 • Zabytek dawnej mowy polskiej. [Wyd. Ludwik Jagielski.] Poznań 1857, s. 8 nlb., 84, facsimile Mariana Jaroczyńskiego z najstarszych zabytków języka polskiego, tabl. 26. Pierwsze Wydanie Kazań gnieźnieńskich oraz przekładów psalmu Super flumina Babilonis…
 • Zbylitowski Andrzej: Żywot szlachcica we wsi przez…. W Krakowie roku pańskiego 1597. Powtórne wydanie z polecenia… Zygmunta Czartoryskiego. Poznań 1853, s. 25, 1 nlb.

Literatura obca

 • Aeschylus: „Tragedie Eschylosa„. Przekład Z[ygmunta] Węclewskiego. Poznań 1873, s. XV, 1 nlb., 430:
  Agamemnon„; „Choefory, czyli ofiara grobowa„; „Eumenidy„; „Prometeusz w okowach„; „Siedmiu przeciw Tebom„; „Persowie„; „Hiketydy, czyli błagające opieki„.
 • Akielewicz Mikołaj: „Gramatyka języka litewskiego. Głosownia„. Napisał… Poznań 1890, s. XI, 1 nlb., 204.
 • Cicero Marcus Tullius: „Dzieła…„. T. 1-8. Przeł. E[razm] Rykaczewski:
  • T. 1-3. „Mowy…„. Paryż [i in.] 1870-1871. s. XXXIX, 1 nlb., 578, 2 nlb. + s. 4 nlb., 584, 2 nlb. + s. 600, 2 nlb.
  • T. 4-5. „Listów … ksiąg ośmioro„. T. 1-2. Poznań 1873, s. XXVII, 1 nlb. 733 + s. 715, 21 nlb.
  • T. 6. „Pisma krasomówcze i polityczne…„. Poznań 1873: „Rozmowa o mowcy”, s. XVI, 251, 1 nlb. i nadb:
   Brutus, czyli o sławnych mowcach„; „O doskonałych mowcach„; „O Rzeczypospolitej„; „O prawach„.
  • T. 7-8. „Pisma filozoficzne…„. Cz. 1-2. Poznań 1874, 1879 s. 630 + s. XI, 3 nlb., 573, 3 nlb.
   Cz. l.: „Badania akademiczne„; „O najwyższym stopniu dobrego i złego„; „Rozmowy tuskulańskie„; „O naturze bogów„.
   Cz. 2.: „O wróżeniu„; „O przeznaczeniu„; „O starości„; „O przyjaźni„; „O powinnościach„; „O wynalezieniu retorycznym„.
 • [Euripides:] „Tragedie Eurypidesa„. Przekład Z[ygmunta] Węclewskiego. Cz. 1-3. Poznań:
  • Cz. 1. 1881, s. XLIV, 398, 2 nlb.: „Alcesty„; „Andromache„; „Bachantki„; „Fenicjanki„; „Hekabe„; „Medea„.
  • Cz. 2. 1882, s. 6 nlb., 485, 1 nlb.: „Ifigenia w Aulidzie„; „Ifigenia w Taurii„; „Orestes„; „Rezos„; „Cyklop„; „Hipolit„; „Elektra„.
  • Cz. 3. 1882, s. 6 nlb., 413, 3 nlb.: „Ion„; „Heraklidzi„; „Herakles szalony„; „Trojanki„; „Helena„; „Hiketydy, czyli błagające opieki„.
 • Mosswid M. Waitkun: „Przekład litewski pieśni Te Deum Laudamus z r. 1549.” Z egzemplarza Biblioteki Kórnickiej wydał… Zygmunt Celichowski. Poznań 1897, s. 20, facsimile tekstu k.1.
 • Perreyve Henri: „Aux mères Polonaises par…” Paryż 1865, s. 4 nlb., 11.
 • Plautus: „Komedie…” Przełożył Jan Wolfram… Poznań 1873, s. 8 nlb., 483, 3 nlb., tabl. 1.
 • Saadi z Szirazu: „Gulistan to jest ogród różany…” z oryginału perskiego przełożył W[ojciech] z Bibersteina Kazimirski. Poemat wschodni. Paryż 1876, s. XLVII, 1 nlb., 344.
 • Słowniczek łacińsko-polski wyrazów prawa magdeburskiego w wieku XV„. [Przedruk homograficzny Adama Pilińskiego z kodeksu kórnickiego]. Objaśnił… Zygmunt Celichowski. Poznań 1875, s. 16, facsimile tekstu tabl. 12.
 • [Sophocles:] „Tragedie Sofoklesa„. Przekład Zygmunta Węclewskiego. Poznań 1875, s. XXVII, 1 nlb., 589, 3 nlb.: „Ajas”; „Dziewice trachińskie”; „Filoktet”; „Antygona”; „Król Edyp”; „Edyp w Kolonom”; „Elektra”.

Matematyka · Fizyka · Technika

 • Baraniecki Marian Aleksander: „Teoria wyznaczników determinantów… Kurs uniwersytecki. Wyłożył…” Paryż 1879, s. 2 nlb., 600, 6 nlb.
 • Czartoryski Zygmunt: „O drogach żelaznych podrzędniejszych…” Wyd. 2 Poznań 1894, s. 99, 1 nlb.
 • Folkierski Władysław: „Zasady rachunku różniczkowego i całkowego z zastosowaniami wyłożył…” T. 1-2 Paryż.
  • T. 1. „Rachunek różniczkowy…” 1870, s. XLIII, 1087.
  • T. 2. „Rachunek całkowy…” Cz. 1: „Całkowanie różniczek…” 1873, s. XIII, 3 nlb., 738, 14 nlb.
 • Gosiewski Władysław: „Wykład mechaniki cząsteczkowej… przez…” T. 1: „Część różniczkowa”. Paryż 1873, z. 1 s. 176.
 • Jastrzębowski Wojciech (Jastrzembowski Albert): „Déscription et usage du sciagraphe astronomique, instrument propre au tracé des cadrans solaires et a la solution d’un grand nombre des problemes astronomiques par Albert Jastrzembowski …”. Paris 1829, s. 16, tabl. 1. Pozycja unikatowa.
 • Kluger Władysław: „Wykład wytrzymałości materiałów i stałości budowli skreślił…” Paryż 1876, s. LVIII, 599, 1 nlb.
 • Kucharzewski Feliks, Klugier Władysław: „Przedmowa do dzieła. Wykład hydrauliki”. Paryż 1873, s. 40.
 • Kucharzewski Feliks, Klugier Władysław: „Wykład hydrauliki wraz z teorią machin wodnych… przez…” Paryż 1873, s. 1018, 2 nlb.
 • Niewęgłowski Grakchus Henryk: „Algebra przez…” Cz. 1: „Algebra elementarna”. Paryż 1879, s. XII, 896, 4 nlb.
 • Niewęgłowski Grakchus Henryk: „Arytmetyka z teorią przybliżeń liczebnych i notami przez…”. Paryż 1866, s. VIII, 352.
 • Niewęgłowski Grakchus Henryk: „Geometria przez…” Wyd. 2 całkiem przerobione. Cz. 1. „Geometria płaska”. Paryż [i in.] 1868, s. VIII, 436.
 • Niewęgłowski Grakchus Henryk: „Geometria przez…” Wyd. 2 … przerobione i powiększone. [Cz.1, 2]. Paryż 1869, s. XIV, 780.
 • Niewęgłowski Grakchus Henryk: „Kurs mechaniki rozumowej przez…”. T. 1-2. Paryż.
  • T. 1. „Statyka. Dynamika punktu”. 1873, s. XVI, 544, 4 nlb.
  • T. 2. „Cynematyka. Dynamika układów materialnych. Hydrostatyka i hydrodynamika”. 1876, s. XV, 1 nlb., 885, 3 nlb.
 • Niewęgłowski Grakchus Henryk: „Trygonometria z teorią ilości urojonych przez…”. Paryż 1870, s. XV, 1 nlb., 407, 1 nlb.
 • Norzewski Roch: „Nouvelle thé orie des proportions et progressions harmoniques avec ses applications a la gé ometrie”. Paris 1852, s. 60, tabl. 2.
 • „Pamiętnik Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu”. Red. Władysław Folkierski. Paryż 1871-1882.
  • T. 1. 1871
   • „Ustawa Towarzystwa Nauk Ścisłych”, s. I-IX nadb.;
   • Wł[adysław] Gosiewski: „O sprężystości ciał stałych jednorodnych…” s. 1-56 i nadb.;
   • Wł[adysław] Gosiewski: „O funkcjach jednoczesnych i jednogatunkowych…” s. 57-88, 183-186 i nadb.;
   • Wawrzyniec Żmurko: „Dowód na twierdzenie Hessego o wyznaczniku funkcyjnym…” s. 89-92;
   • Wawrzyniec Żmurko: „Przyczynek do teorii największości i najmniejszości funkcji wielu zmianach…” s. 92-100;
   • Jan Nepomucen Franke: O „względnościach wykreślonych zachodzących między rzutami systemów geometrycznych…” s. 101-108;
   • Władysław Trzaska: „O niektórych własnościach pewnego rodzaju funkcji jednej zmiennej urojonej…” s. 109-112;
   • Władysław Trzaska: „O pewnym zastosowaniu wyznaczników funkcyjnych…” s. 113-122;
   • Władysław Trzaska: „O nakreśleniu do trzech kół danych leżących na powierzchni jednej kuli czwartego koła…” s. 123-132;
   • Adolf Sągajło: „Rozbiór krytyczny dzieł p. G. H. Niewęgłowskiego pod tytułem ‚Arytmetyka z teorią przybliżeń liczebnych… i Geometria’…” s. 133-176 i nadb.;
   • „Program przedstawionego do konkursu przez Towarzystwo Nauk Ścisłych zadania: Ocenienie prac matematycznych H. Wrońskiego” s. 177-182 i nadb.
  • T. 2. 1872
   • Wł[adysław] Gosiewski: „Kilka uwag o liczbie różnych wartości…” s. 1-26;
   • Władysław Trzaska: „Kilka uwag tyczących się funkcji wielowymiarowych…” s. 27-38;
   • Władysław Trzaska: „Dowód pewnego twierdzenia tyczącego się funkcji wielowymiarowych okresowych…” s. 39-46;
   • Adolf Sągajło: „Rozbiór krytyczny dzieł… W. Folkierskiego pod tytułem ‚Zasady rachunku różniczkowego’…” s. 47-122;
   • Feliks Kucharzewski: „O astronomii w Polsce, materiały do dziejów…” s. 123-228;
   • Stanisław Żaliński: „O nitroglicerynie i dynamicie…” s. 229-240;
   • Władysław Gosiewski: „Przegląd krytyczny dzieła… G. H. Niewęgłowskiego pod tytułem ‚Trygonometria’…” s. 241-245.
  • T. 3. 1873
   • Wł[adysław] Folkierski: „O równaniach różniczkowych częściowych jednoczesnych…” s. 1-30;
   • Władysław Kluger: „Turbina Fourneyrona…” s. 31-66 i nadb.;
   • Feliks Kucharzewski: „Teoria biegu prostolinijnego cieczy i jej zastosowanie do biegu wody w rurach wodociągowych. Prace… Maurycego Lévy…” s. 67-112;
   • Ferdynand Doliński: „O atomowości rodników…” s. 113-206;
   • Wł[adysław] Gosiewski: „Przyczynek do teorii sił żywych…” s. 207-214;
   • A. Martynowski: „Teoria ciśnienia cieczy na ściany płaskie i … krzywe … [początek]” s. 215-350.
  • T. 4. 1874
   • A. Martynowski: „Teoria ciśnienia cieczy na ściany płaskie i … krzywe…[ciąg dalszy]” s. 78 i nadb.;
   • Kazimierz Brandt: „Badania analityczne dotyczące ciężarów przypadkowych używanych przy obliczaniu mostów…” s. 32 i nadb.;
   • Jan Nepomucen Franke: „Przyczynek do ogólnej teorii kół zazębionych”;
   • Władysław Kluger: „Teoria turbiny Fonatina…” s. 34 i nadb.;
   • Władysław Puchewicz: „Teoria funkcji zmiennej złożonej…” s. 131, 1 nlb., i nadb.;
   • Stefan Baranowski: „O naturze i przymiotach stali…” s. 15, 1 nlb., i nadb.;
   • Artur Cayley: „O twierdzeniu Wrońskiego…” s. 8 i nadb.;
   • „Sprawozdanie z konkursu… ‚Ocenienie prac matematycznych H. Wrońskiego’ ” s. 1-4;
   • „Program przedstawionego do konkursu przez Towarzystwo Nauk Ścisłych zadania: Ułożenie bibliografi piśmiennictwa polskiego z działu matematyki i fizyki… od roku 1830… ” s. 5-6.
  • T. 5. 1874
   • Karol Maszkowski: „Perspektywa rzutowa jako wynik rzutów prostokątnych na płaszczyzny ukośne … położone…” s. 38, tabl. 15 i nadb.;
   • Władysław Gosiewski: „Przegląd krytyczny różnych teorii o ciśnieniu w gazach…” s. 15, 1 nlb. i nadb.;
   • Lucjan Wojciechowski: „Nowy sposób obliczania powierzchni wykopów i nasypów…” s. 48;
   • Józef Rostafiński: „Śluzowce [początek]” s. 216, tabl. 4 i nadb. (zob. T. 6.);
   • Stafan Baranowski: „O obcym stanie fabrykacji żelaza i stali za pomocą metody Bessemera…” s. 20 i nadb.
  • T. 6. 1875
   • Józef Rostafiński: „Śluzowce… [dokończenie]” s. 217-432, tabl. 9 i nadb. [łączenie z pocz. T. 5.];
   • A. Martynowski: „Ciśnienie podpór jakichkolwiek budowli na ich podstawy…” s. 39, 1 nlb. i nadb.;
   • Seweryn Elżanowski: „O metodzie w umiejętnościach…” s. 22 i nadb.;
   • Władysław Zajączkowski: „O równaniu różniczkowym…” s. 14 i nadb.;
   • Michał Girdwoyń: „Anatomia pszczoły…” s. 32, tabl. 12 i nadb.;
   • „Materiały do słownictwa naukowego polskiego” s. 3;
   • „Lista członków Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu” s. 3.
  • T. 7. 1875
   • Wł[adysław] Gosiewski: „O zasadniczej hipotezie mechaniki cząsteczkowej…” s. 8 i nadb.;
   • K[azimierz] Brandt: „Badania analityczne dotyczące sposobów obliczania mostów…” s. 81, 1 nlb.;
   • K[arol] Hertz, S[amuel] Dickstein: „Teoria liczb złożonych i ich funkcji”. Cz. 1 s. 60 i nadb.;
   • Antoni Sękowski: „Raptowny sposób rozprowadznia przewodnika siły w maszynach o ruchu postępowo-przemiennym…” s. 15, 1 nlb., tabl. 1 i nadb.;
   • M[arian] A[leksander] Baraniecki: „Rozwinięcie na ułamek ciągły stosunku dwóch zupełnych całek eliptycznych…” s. 8 i nadb.;
   • Jan Trejdosiewicz: „O formacjach przechodowych gór kieleckich… spolszczył Bronisław Tejchman” s. 35, 3 nlb.;
   • Marian Aleksander Baraniecki: „O podstawieniach wymiennych…” s. 35, 1 nlb., i nadb.;
   • Adolf Sągajło: „Kilka zdań geometrii analitycznej…” s. 28 i nadb.;
   • „Materiały do słownictwa naukowego polskiego (ciąg dalszy)” s. 2;
   • „Lista członków Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu” s. 3.
  • T. 8. 1876
   • Władysław Gosiewski: „Dwa twierdzenia z mechaniki cząsteczkowej…” s. 7, 1 nlb.;
   • M[arian] A[leksander] Baraniecki: „Dowód jednego zasadniczego twierdzenia odnoszącego się do hypergeometrycznych funkcji…” s. 19, 1 nlb. i nadb.;
   • Maurycy Hulewicz: „Obliczenia wytrzymałości belek wieloprzęsłowych…” s. 126, 2 nlb., tabl. 1 i nadb.;
   • Józef Rostafiński: „Dodatek do monografii śluzowców…” s. 43, 3 nlb.i nadb.;
   • Z[ygmunt] Laskowski: „Nowy sposób do konserwowania preparatów anatomicznych i anatomo-patologicznych…” s. 7, nadb.;
   • Adolf Sągajło: „Krótka wiadomość o przedniejszych poszukiwaniach analizy nowoczesnej nad kołem stycznym do trzech kół…” s. 7, 1 nlb. i nadb.;
   • Abel Transon: „Uwagi nad objawem naukowym z powodu wzoru ogłoszonego przez Wrońskiego w roku 1812…” s. 8 i nadb.;
   • Abel Transon: „Prawo szeregów Wrońskiego – jego foronomia…” s. 9-16 i nadb.;
   • M[arian] A[leksander] Baraniecki: „Zasadnicze wnioski geometryczne z teorii algebraicznej form kwadratowych podwójnych…” s. 8 i nadb.;
   • „Lista członków Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu” s. 3;
   • „Materiały do słownictwa naukowego polskiego (ciąg dalszy)” s. 1 nlb.
  • T. 9. 1877
   • Michał Girdwoyń: „Patologia ryb…” s. 21, 1nlb., tabl. 11 i nadb.;
   • Mieczysław Szystowski: „Nowy sposób określania krzywej ciśnień w sklepieniach…” s. 36, tabl. 1 i nadb.;
   • Władysław Gosiewski: „O potencjale sprężystości…” s. 6 i nadb.;
   • Władysław Gosiewski: „O prawie Mariotte’a…” s. 4 i nadb.;
   • Lucjan Wojciechowski: „Sposób ścisły obliczania objętości wykopów i nasypów…” s. 15, 1 nlb. i nadb.;
   • B[ernahard] Riemann: „O hipotezach, które służą za podstawę geometrii…” Przekład polski z objaśnieniami W. Gosiewskiego dokonany przez S. Dicksteina s. 26 i nadb.;
   • Kazimierz Brandt: „Sposób praktyczny budowy murów oporowych…” s. 88, tabli. 1 i nadb.;
   • Jan Sniechowski: „Teoria mechaniczna ciepła…” s. 147, 1 nlb., i nadb.;
   • „Lista członków Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu” s. 3;
   • „Materiały do słownictwa naukowego polskiego (ciąg dalszy)” s. 1 nlb.
  • T.10. 1878
   • J. Sochocki: „Wyznaczanie stałych mnożników we wzorach dla linijnej transformacji funkcji ~ summy Gaussa i prawo wzajemności symbolów Legendre’a…” s. 37, 1 nlb. i nadb.;
   • Edward Habich: „O zasadzie zachowania powierzchni…” s. 28 i nadb.;
   • M[arian] A[eksander] Baraniecki: „O tworzeniu systemu sprzężonego podstawień liniowych…” s. 8;
   • Władysław Gosiewski: „O zasadach teorii bezwzględnej zjawisk materialnych…” s. 6;
   • M[arian] A[leksander] Baraniecki: „O wyznaczeniu spólnych pierwiastków dwóch równań…” s. 7, 1 nlb.;
   • Teofil Chudziński: „Anatomia porównawcza zwojów mózgowych…” s. 95, 1 nlb. tabl. 9 i nadb.;
   • Kazimierz Brandt: „Dodatek do sposobu praktycznego budowy murów oporowych…” s. 12;
   • Wł[adysław] Trzaska: „O mnożeniu funkcji kołowych i hiperbolicznych…” s. 7, 1 nlb.;
   • Władysław Trzaska: „Dowód pewnego wzoru Lamégo…” s. 3, 1 nlb.;
   • M[ieczysław] Szystowski, A. Martynowski: „Rachunek wykreślony na płaszczyźnie”. Cz. 1 … s. 80;
   • „Lista członków Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu” s. 3;
   • „Materiały do słownictwa naukowego polskiego (ciąg dalszy)” s. 1 nlb.
  • T. 11. 1879
   • K[arol] Hertz: „O funkcjach nie mających pochodnych…” s. 24;
   • Zygmunt Kramsztyk: „Optometria obiektywna…” s. 46;
   • Maurycy Hulewicz: „Obliczenie wytrzymałości łuków sztywnych…” s. 59, 1 nlb., tabl. 1 i nadb.;
   • Wawrzyniec Żmurko: „Badania w dziedzinie nauki o równaniach oparte na poglądach analityczno-geometrycznych w przestrzeni…” s. 150 i nadb.;
   • Józef Natanson: „Przyczynek do historii rozwoju glist okrągłych pasożytnych…” s. 88, 2 nlb., tabl. 14;
   • Wł[adysław] Gosiewski: „O prawie Mariotte’a … (ciąg dalszy)” s. 3, 1 nlb. i nadb. [łącznie z początk. T. 10];
   • „Lista członków Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu” s. 3;
   • „Materiały do słownictwa naukowego polskiego (ciąg dalszy)” s. 1 nlb.
  • T. 12. 1882
   • M[ieczysław] Szystowski: „Rachunek wykreślony na płaszczyźnie”. Cz. 2 … s. 24 i nadb.;
   • Stanisław Rychlicki: „O przekształceniu kwadratowym…” s. 19, 1 nlb.;
   • Władysław Gosiewski: „O różniczkowaniu i całkowaniu funkcji rzeczywistej jednej zmiennej rzeczywistej…” s. 15, 1 nlb.;
   • Władysław Kretkowski: „Rozwiązanie pewnego zadania z geometrii wielowymiarowej…” s. 3, 1 nlb.;
   • Wojciech Urbański: „O sposobie układania się elektryczności na dwóch odosobnionych przewodnikach kulistych…” s. 16 i nadb.;
   • Wojciech Urbański: „O sposobie układania się elektryczności do równowagi na wolnym odosobnionym przewodniku elipsoidalnym…” s. 12;
   • Yvon Villarceau: „Zastosowanie Teorii Wstaw wyższych rzędów do całkowania równań różniczkowych linijnych…” s. 7, 1 nlb. i nadb.;
   • Marian A[leksander] Baraniecki: „Ocena książek pod tytułem Algebra przez G. H. Niewęgłowskiego”. Cz. 1 … s. 14 i nadb.;
   • Teofil Chudziński: „Anatomia porównawcza zwojów mózgowych… (ciąg dalszy)” s. 88, tabl. 13 i nadb.;
   • Edward i Władysław Natansonowie: „Wartość chemiczna i jej zmienność…” s. 60 i nadb.;
   • M[ieczysław] Szystkowski: „Budownictwo wodne. Tama ruchoma z drzewa…” s. 24 i nadb.;
   • „Lista członków Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu” s. 3.
 • Sągajło Adolf: „Wykład zupełny algebry. Skreślił…” T. 1-2 Paryż.
  • T. 1. „Początki algebry”. 1873 s. XX, 636, 4 nlb.; Cz. 2: „Algebra wyższa”.
  • T. 2. „Teoria wyznaczników i ich przedniejsze zastosowanie, pod tym tytułem wiernie… ‚Lekcje algebry wyższej’ … Salmona… przełożył…” 1874 s. X, 2 nlb., 400, 4 nlb.
 • Sągajło Adolf: „Zasady geometrii analitycznej. Geometria płaska przez…” T. 1: „Geometrii płaskiej…” Paryż 1877, s. 12 nlb., LIV, 699, 5 nlb.
 • Sągajło Ernest: „Traité de géometrie descriptive par…” Partie 1. Paris 1882, téxte s. VI, 440, planches s. 4 nlb., tabl. 62.
 • Sągajło Ernest: „Traité de géometrie descriptive par…” Partie 1. Paris 1882, téxte s. VI, 440, planches s. 4 nlb., tabl. 62.
 • Sągajło Ernest: „Wykład geometrii wykreślnej przez…” Cz.1. Paryż 1882, s. VIII, 444, 4 nlb.; tabele s. 2 nlb., tabl. 62.
 • Zajączkowski Władysław: „Wykład nauki o równaniach różniczkowych…” Paryż 1877, s. XXIV, 904, 6 nlb.
 • Żebrawski Teofil: „Bibliografia piśmiennictwa polskiego z działu matematyki i fizyki oraz ich zastosowań… napisana i wydana przez…” Kraków 1873, s. III, 1 nlb., 617, 3 nlb., tabl. 4.
 • Żebrawski Teofil: „Dodatki do bibliografii piśmiennictwa polskiego z działu matematyki i fizyki oraz ich zastosowań… zebrał i wydał…” Kraków 1886, s. 8 nlb., tabl. 1.

Przewodniki po Zamku

 • Biblioteka Kórnicka przewodnik, red. i korekta Wioletta Sytek, tekst Edyta Bątkiewicz-Szymanowska et al., zdj. Zdzisław Nowakowski et al., Kórnik 2016.
 • Dolczewska Barbara: „Zamek w Kórniku”. Kórnik 1991, s. 32. Także w wersji angielskiej i niemieckiej.
 • Grycz Józef: „Zamek Kórnicki i jego zbiory”. Poznań 1929, s. 24, 2 nlb.
 • „Kórnik-Zamek. Album”. Kórnik 1953, s. 2 nlb., tabl. 10.
  Inne wydania:
  • 1955, s. 2 nlb., tabl. 10.
  • 1956, s. 4 nlb., tabl. 10.
  • 1957, s. 4 nlb., tabl. 10.
  • 1958, s. 4 nlb., tabl. 10.
  • 1959, s. 8 nlb., tabl. 12.
 • „Skarbiec kultury i przyrody Kórnik”. Fot. Christian Parma, red. Stanisław Sierpowski. Marki 2012, s. 160, ilustr.; tekst także w jęz. angielskim i niemieckim.
 • „Zamek w Kórniku. Przewodnik”. Oprac. Barbara Dolczewska i Stanisław Sierpowski. Wrocław 2002, s. 47, ilustr.; także w językach angielskim, niemieckim i francuskim. Dolczewska Barbara: „Zamek kórnicki i jego wnętrza”. [Kórnik 2004], s. 16 nlb.

Reprinty i wydawnictwa popularne

 • „Bajki i powiastki dla dzieci z celniejszych bajko-pisarzy polskich wybrane”. Kórnik 1985, s. 4 nlb., 115. Reprint wydania: Leszno 1850.
 • Biretowski Paweł Jan pijar: „Wiadomość ciekawa. Każdemu wielce pożyteczna, o skutkach y mocy zbóż wszelkich, jarzyn i ziół różnych…”. Kórnik 1985, s. 2 nlb., 184, 6 nlb. Reprint wydania: 1769.
 • „Carte d’Amérique, divisée en ses principaux pays … par mr l’Abbé Clouet … 1785”. Kórnik 1992. Reprint wydania: 1785, mapy ręcznie kolorowanej, 126 x 96 cm, ze zbiorów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wykonano w 400 numerowanych egzemplarzach z okazji 500-lecia odkrycia Ameryki. Dołączone broszury, s. 8 z tłumaczeniem hiszpańskiego tekstu opisu mapy na j. polski i angielski.
 • Dabkiewicz J.: „Spiżarnia wiejska obywatelska, czyli praktyczne przepisy… urządzenia spiżarni… przez…” Kórnik 1983, s. 100, 6 nlb. + 6 nlb. Reprint wydania: Wilno 1838 – [uzupełniony przez słowniczek miar i wag oraz słownik trudniejszych wyrazów, które wyszły już z użycia.]
 • „Dyaryusz Wyjazdu z Krakowa pod Wiedeń Jana III. Roku 1683”. Kórnik 1983, s. 63 Reprint wydania: Kraków 1784.
 • „Herby rycerstwa polskiego na zamku w Kórniku”. Układ opracował Jerzy Wisłocki. Kórnik 1988, s. XVI, 1136.
  • Komplet luźnych 72 zeszytów
 • Heydebrand u.d.Lasa, Tassilo: „Verzeichniss meiner Sammlung von Schriften über das Schachspiel”. Kórnik 2002, s. 168. Reprint wyd. z 1887 r.
 • Kochanowski Jan: „Szachy”. Kraków 1564 lub 1565. Reprint z unikatu Biblioteki Kórnickiej. Kórnik 2002, s. 43, ilustr.
 • Kolumb Krzysztof: „List o odkryciu Ameryki”. Kórnik 1992. Reprint wyd. Poznań 1892, s. 2 nlb, 28, 2nlb.
 • Kościuszko Tadeusz: „[…] Opis kampanii r. 1792” z autografu Biblioteki Kórnickiej ogłosił dr Zygmunt Celichowski. Kórnik 2001, s. 27, 1 nlb. Reprint wyd. z 1917 r.
 • Krusiński Tadeusz S. J.: „Pragmatographia de legitimo usu ambrozyi tureckiej to jest: Opisanie sposobu należytego zażywania kawy tureckiej. Przez…” Kórnik 1991, s. 18. Reprint wydania: Warszawa 1769.
 • Legatowicz Ignacy Piotr: „Dawna przodków naszych obyczajność… przez…”. Kórnik 1983, s. 50.
 • Legatowicz Ignacy Piotr: „Kopa z naddatkiem bajek naszych pisarzy dla młodzieży płci obojej. Zebrał i wydał…”. Poznań 1983. Reprint wyd. Wilno 1859, s. 62.
 • Mickiewicz Adam: „Pani Twardowska. Ballada”. Poznań 1985. (facsimile autografu)
 • „Stanisław Samostrzelnik”. Red. Małgorzata Anna Quinkenstein. Kórnik, 2006, s. 134, il.
 • „Szkoła Salernitańska (Olszowski H.) to jest nauka doktorów salernitańskich”. Kalisz 1985 (reprint wydania 1640), s. 48.
 • Szwarc J. L.: „O dniu św. Jana w Poznaniu”. Kórnik-Kalisz 1985. Reprint wyd. Poznań 1802, s. 40.
 • „Ustawodawstwo Sejmu Wielkiego z 1791”. Reprint wydania: 1791. Kórnik 1985
  • Z. 1. „Ustawa rządowa. Prawo uchwalone dnia 3 Maja Roku 1791”, s. 1-32.
  • Z. 2. „Sejmiki…”, s. 33 – 67, 1 nlb.
  • Z. 3. „Sejmy. Prawo uchwalone dnia 13 Maja 1791”, s., 69-160.
  • Z. 4. „Sądy sejmowe. Prawo uchwalone dnia 13 Maja 1791 r.”, s. 161-191.
  • Z. 5. „Straż. Prawo uchwalone dnia 1 czerwca 1791”, s. 193-213.
  • Z. 6. „Miasta nasze królewskie wolne w Państwach Rzeczypospolitej. Prawo uchwalone dnia 18 kwietnia 1791”, s. 215-232.
  • Z. 7. „Urządzenie wewnętrzne miast wolnych Rzeczypospolitej w Koronie i Wielkim Księstwie Litewskim. Prawo uchwalone dnia 24 czerwca 1791 r.”, s. 233-261.
  • Z. 8. „Komisja Policji. Prawo uchwalone dnia 17 czerwca 1791 r.”, s. 263-320.

Rolnictwo · Leśnictwo · Przyroda

 • Bieńkowski Władysław: „Gospodarka leśna w Tatrach”. [B. m.] 1925, s. 28.
 • Bieńkowski Władysław: „Spór o Morskie Oko. Wspomnienia zebrał i napisał jako naoczny świadek… leśniczy na Zazadniej”. Kórnik-Zakopane 2002, k. 60, ilustr., mapy.
 • Celichowski Zygmunt: „Ogród zamkowy w Kórniku. Skreślił…” Poznań 1906, s. 19, 1 nlb., 1 plan.
 • Czartoryski Witold: „Kółka ziemian”. [B. m., ok. 1912.], s. 19, 1 nlb.
 • Elsner Johann Gottfried: „Opis gospodarstwa trzypolowego urządzonego jak być powinno przez…” Przełożył z niemieckiego Jan Nepomucen Kurowski… Warszawa 1829, s. 177, 1 nlb., tabl. 1, tab.
 • Liberak M. A.: „Dawne spory o własność i służebności w Tatrach”. Zakopane 1926, s. 28.
 • Liberak M. A.: „Projekt ustroju nadleśnictwa dóbr Zakopane”. Zakopane 1926, s. 40.
 • „List poufny drukowany jako rękopis”. [B. m., po 1891], s. 24, mapa 1 i drugie odbicie s. 26, mapa 1. [Dotyczy sporu o Morskie Oko.] Przypuszczalny autor: Władysław Bieńkowski.
 • Sokołowski Marian: „O górnej granicy lasu w Tatrach”. Kraków 1928, s. 6 nlb., 188, mapy 2. Zakład Badania Drzew i Lasu. Nr. 1.
 • Saysse-Tobiczyk Kazimierz: „Wielkie Zakopane i Park Narodowy w Tatrach”. Warszawa 1928, s. 82. Odb. felietonów: „Dzień Polski” 1928.

Różne

 • Działyński Tytus: Do szanowanych wyborców moich. [Inc.:] Zaszczycony posłannictwem … [B. m. 1850], s. 4.
 • Działyński Tytus: List do… [Jana Władysława Zamoyskiego.] [Inc.:] O Janie Praecursorze nie śmiem mówić… [Dat.] Berlin 12 II 1860. [B. m. 1861] k. 2 nlb.
 • Działyński Tytus: [Odezwa w związku z wystawą Towarzystwa Przemysłowego w Pałacu Działyńskich w Poznaniu w 1850 r.] [Inc.:] Szanowni Radcy. Delegowani… Poznań [1850], k. III, 1 nlb.
 • Działyński Tytus: Offener Brief des… T. Działyński an den… Freiherrn von Vincke. Berlin 1859, s. 7, 1 nlb.
 • Działyński Tytus: Proponowany ustęp, czyli amendement [na sejmie 1861 r.]. [Inc.:] Wysłani z poręki polskich… [B. m. 1861], k. 1 nlb.
 • Działyński Tytus: [Protest złożony przez… na sejmie w Erfurcie 1850 r.]. [Inc.:] Meine Herren. Die Wiener Verträge… [Erfurt 1850], k. 1 nlb.
 • Działyński Tytus: [Wyjaśnienie w sprawie swego mandatu poselskiego.] [Inc.:] Ich habe im verflössenen… [Berlin] 1860, k. 1 nlb.
 • Milewski Józef: Elita społeczna… Kraków [ok. 1913], s. 37, 1 nlb.
 • Pawlikowski Henryk: Zakłady Kórnickie. Zestawił… Lwów 1925, s. 120.
 • Pollak Roman, Weyman Stefan: Do społeczeństwa Ziemi Wielkopolskiej. [Odezwa w sprawie zbierania dokumentów życia społecznego przez Bibliotekę Kórnicką. Podpisani…] Poznań 1957, k. 1 nlb.
 • Ustawy i regulaminy Fundacji «Zakłady Kórnickie». Kórnik 1933, s. 43, 3 nlb.

Sztuka

 • „Banderium Casimiri Ducis Stolpensis alias Stetinensis. Facsimile chromolitograficzne”. Z „Banderia Prutenorum” Długosza, Berlin 1860, tabl. 1, 25 x 32 cm.
 • Cichowicz Wiesława, Orańska Józefa: „Wielkopolska w grafice K. W. Kielisińskiego. Stroje ludowe. Krajobrazy”. Kórnik 1953, s. 19, 1 nlb., tabl.5 + dod. 2 ryc. Kajetana Wincentego Kielisińskiego: Kórnik i Bnin, akwaforty z oryginalnych płyt.
 • Działyński Tytus: „Nos Comites et Barones Regni Polonie. W Kole Polskiem na Sejmie Berlińskim roku 1860”. [Herby posłów polskich opracowane i wydane przez Tytusa Działyńskiego.] [B. m., ok. 1860], k. 1 nlb.
 • „Król polski… goni na ostrze”. Wiek XV. Chromolitografia. [Berlin 1860] tabl. 31 x 39 cm.
 • O[leszczyński] A[ntoni]:
  • [1.] [Avers medalu Zygmunta I Starego. Popiersie króla z profilu.] Poznań ok. 1850. Staloryt – płyta: 14,7 x 11,4 cm. Rycina formatu: 30 x 24,5 oraz 27,5 x 22 cm.
  • [2.] [Revers medalu Zygmunta I Starego. Ukoronowana tarcza z Orłem Polskim, dookoła 4 tarcze z herbami ziem.] Poznań 1856. Staloryt – płyta: 15,2 x 11,4 cm. Rycina formatu: 27,5 x 23 cm.
  • [3.] [Avers medalu królowej Katarzyny. Popiersie królowej.] Poznań 1856 Staloryt – płyta: 15,2 x 11,2 cm. Rycina formatu: 27 x 22 cm.
  • [4.] [Avers medalu Zygmunta Augusta. Popiersie króla z profilu.] Poznań 1856 Staloryt płyta: 12,5 x 14,6 cm. Rycina – format: 27 x 22 cm.
  • [5.] [Revers medalu Zygmunta Augusta. Ukoronowana tarcza z orłem Polski, dookoła 9 tarcz z herbami.] Poznań 1856 Staloryt płyta: 12,5 x 14,6 cm. Rycina – format: 30 x 24,5 cm.
 • [Sceny z powstania 1863 r.] Dwa drzeworyty sztorcowe na jednej tablicy. Rycina: 15,8 x 23 oraz 16,2 x 23 cm.
 • Szczepska Janina: „Wystawa rysunków kórnickich styczeń-luty 1960 Pałac Działyńskich”. Katalog z przedmową Aliny Chyczewskiej. Poznań 1960, s. 12 nlb.
 • „Szyszak z miedzi trybowany…” Chromolitografia Mariana Jaroczyńskiego. Poznań [1864] tabl. 48 x 53 cm.
 • „Szyszak z miedzi trybowanej z trzech stron…” Chromolitografia Mariana Jaroczyńskiego. Poznań [1854] tabl. 53 x 67 cm.
 • Vogel Albert: „Właściwy herb litewski”. Według rys. Juliusza Kossaka. Drzeworyt. Berlin 1856. Format 29 x 23 cm.
 • „Władysław IV pod Smoleńskiem”. Litografia Mariana Jaroczyńskiego. Poznań [1853] tabl. 67 x 89 cm.
 • Zaleski Bronisław: „Szewczenko Taras”. Akwaforta ryt. Format: 25,5 x 16,5 cm.
 • Rycina – Gryf pomorski

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej

 • Zeszyt 1., red. Józef Grycz. 1929, s. 117, 1 nlb.
 • Zeszyt 2., red. Stanisław Bodniak. 1930, s. 124, 2 nlb.
 • Zeszyt 3., red. Stanisław Bodniak.1939-1946, s. 334, 2 nlb.
 • Zeszyt 4., red. Stanisław Bodniak. 1947 s. 226, 2 nlb., tabl. 4.
 • Zeszyt 5., red. Stanisława Jasińska. 1955, s. 354, 2 nlb.
 • Zeszyt 6., red. Stanisława Jasińska. 1958, s. 455. (Poświęcony Adamowi Mickiewiczowi)
 • Zeszyt 7., red. Stefan Weyman. 1959, s. 495, 3 nlb.
 • Zeszyt 8., red. Stefan Weyman. 1963, s. 388.
 • Zeszyt 9-10., red. Stefan Weyman. 1968, s. 640.
 • Zeszyt 11., red. Stefan Weyman. 1974, s. 339.
 • Zeszyt 12., red. Stefan Weyman. 1976, s. 264.
 • Zeszyt 13., red. Marceli Kosman. 1977, s. 275, 1 nlb.
 • Zeszyt 14., red. Marceli Kosman. 1978, s. 253, 1 nlb.
 • Zeszyt 15., red. Marceli Kosman. 1980, s. 298, 2 nlb.
 • Zeszyt 16., red. Marceli Kosman. 1980, s. 298, 1 nlb.
 • Zeszyt 17., red. Marceli Kosman. 1981, s. 268, 3 nlb., tabl. 7
 • Zeszyt 18., red. Marceli Kosman. 1981, s. 271, 1 nlb.
 • Zeszyt 19., red. Marceli Kosman. 1982, s. 286, 1 nlb.
 • Zeszyt 20., red. Marceli Kosman. 1983, s. 291, 1 nlb.
 • Zeszyt 21., red. Helena Chłopocka. 1986, s. 254, 2 nlb.
 • Zeszyt 22., red. Helena Chłopocka. 1988, s. 268, 3 nlb.
 • Zeszyt 23., red. Helena Chłopocka. 1993, s. 267, 1 nlb.
 • Zeszyt 24., red. Barbara Wysocka. 1996, s. 208, 3 nlb.
 • Zeszyt 25., red. Barbara Wysocka. 2001, s. 377, 4 nlb.
 • Zeszyt 26., red. Barbara Wysocka. 2003, s. 327, 5 nlb.
 • Zeszyt 27., red. Barbara Wysocka. 2005, s. 334, 6 nlb.
 • Zeszyt 28., red. Barbara Wysocka. 2007, s. 318.
 • Zeszyt 29., red. Barbara Wysocka. 2009, s. 329.
 • Zeszyt 30., red. Barbara Wysocka. 2013, s. 268.
 • Zeszyt 31., red. Barbara Wysocka. 2014, s. 219.
 • Zeszyt 32., red. Barbara Wysocka. 2015, s. 275.
 • Zeszyt 33., red. Barbara Wysocka. 2016, s. 257.
 • Zeszyt 34., red. Barbara Wysocka. 2017, s. 262.
 • Zeszyt 35., red. Barbara Wysocka. 2018, s. 258.
 • Zeszyt 36., red. Barbara Wysocka. 2019, s. 184.
 • Zeszyt 37., red. Barbara Wysocka. 2020, s. 198.
 • Zeszyt 38., red. Barbara Wysocka. 2021, s. 199.
 • Zeszyt 39., red. Barbara Wysocka. 2022, s. 178.

Wydawnictwa elektroniczne

 • Teki Dworzaczka. Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV-XX w. Wersja 1.2.0. dla Windows 98; Kórnik 1997.
  • zawiera: regesty z ksiąg sądowych XV-XVIII w.; wypisy z ksiąg metrykalnych XVI-XIX w.; informacje z gazet XVIII w.; nekrologi itp. z Dziennika Poznańskiego; ekstrakty z testamentów; niedokończony herbarz: Materiały historyczo-genealogiczne do dziejów wielkiej własności w Wielkopolsce.
 • Diariusze sejmowe 1764 i 1793. Elity polityczne Polski XVI-XVIII w. pod red. Jerzego Wisłockiego, Poznań-Kórnik 2001.
 • Metrica capituli Wladislaviensis antiquissima (1435-1518) ed. Antonius Gąsiorowski. Poznań-Kórnik 2001.
 • Wirtualny spacer po Zamku w Kórniku, DVD dla Windows XP/Vista/7, Fundacja Zakłady Kórnickie 2010.