Szanowni Czytelnicy,

z przyjemnością informujemy, że od 25 maja czytelnie Biblioteki Kórnickiej będą ponownie otwarte. W związku z trwającą pandemią COVID 19 Dyrektor Biblioteki Kórnickiej wydał rozporządzenie dostosowujące zasady zwiedzenia Zamku do obowiązujących wytycznych. W związku z tym przedstawiamy zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej w czasie pandemii:

1. Czytelnie w Pałacu Działyńskich i w Zamku w Kórniku dostępne będą tylko dla osób posiadających własne maski zasłaniające usta i nos zgodnie z § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia br. z późniejszymi zmianami. Zdejmowanie lub zsuwanie masek na terenie skutkuje koniecznością opuszczenia czytelni.

2. Czytelnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem umieszczonym przy wejściu.

3. Czytelnicy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń pracowników Biblioteki.

4. W związku z ograniczeniem liczby osób mogących jednocześnie przebywać  pomieszczeniach ustala się, że w czytelni w Zamku Kórnickim jednocześnie może pracować 2 czytelników, w czytelni w Pałacu Działyńskich 6 czytelników. Należy zachować min. 1,5 m odległości pomiędzy stanowiskami pracy.

5. W związku z ograniczeniem liczby miejsc dla czytelników w obu czytelniach, każda wizyta wymaga obowiązkowej rezerwacji. 

6. Czytelnicy chcący skorzystać z czytelni w Zamku w Kórniku i Pałacu Działyńskich proszeni są o skorzystanie z systemu rezerwacji wizyt czytelników.

7. W czytelni w Zamku w Kórniku możliwość wypożyczania i oddawania książek ograniczamy do poniedziałków. 

8. Czytelnicy chcący skorzystać ze zbiorów specjalnych oraz nowych druków proszeni są o wcześniejszy kontakt z Działem Udostępniania i Informacji Naukowej (czytelnia@bk.pan.pl, +48  531 980 186) w celu zweryfikowania możliwości digitalizacji zbiorów lub elektronicznego udostępnienia skanów. Ze względy na różnorodność zbiorów Biblioteki Kórnickiej każda prośba będzie rozpatrzona indywidualnie, zgodnie z możliwościami Biblioteki.

9. W trakcie trwania pandemii zawieszane są zajęcia edukacyjne na terenie Biblioteki. Istnieje możliwość przeprowadzania zajęć zdalnie. W celu umówienia się na zajęcia prosimy o kontakt: +48  531 980 186; aleksandra.losik-sidorska@bk.pan.pl 

10. Istnieje możliwość zdalnych konsultacji bibliotecznych, również w formie telekonferencji. W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt: +48  531 980 186; aleksandra.losik-sidorska@bk.pan.pl

11. Zapraszamy do korzystania ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej oraz materiałów edukacyjnych na stronie: platforma.bk.pan.pl

12. Do odwołania zawiesza się przyjmowanie odzieży w szatniach.

13. Harmonogram otwarcia czytelni:

a) czytelnia na Zamku w Kórniku

poniedziałek-piątek 8:00-16:00

b) czytelnia w Pałacu Działyńskich

poniedziałek-piątek 9:00-16:00

Mamy wielką nadzieję, że już wkrótce zobaczymy się w czytelniach Biblioteki Kórnickiej.