01/08/2016
Zał. 1 – wzór umowy
Numer ogłoszenia: 161211 – 2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer ogłoszenia: 161211 – 2016

Nazwa zamówienia:
Roboty budowlane związane z renowacją elewacji Zamku Kórnickiego w zakresie: wykonanie prac remontowych i renowacyjnych murów zewnętrznych – ceglana część elewacji z wyłączeniem wieży

Załącznik nr 1 – wzór umowy:

Linki do wiadomości