12/01/2017

Numer ogłoszenia: 1598 – 2017
Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Postępowanie podlega dofinansowaniu w ramach Projektu POPC.02.03.01-00-0029/16 „Cyfrowe udostępnienie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej” i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Nazwa zamówienia:
„Dostawa materiałów, środków i narzędzi do konserwacji zbiorów dla Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kórnickiej”
Publikujemy otrzymane do ogłoszenia zapytania i udzielone na nie odpowiedzi.
Pytania i odpowiedzi w pliku PDF – do pobrania poniżej.

 

Linki do wiadomości