Uwaga!

Bazy podlegają stałej weryfikacji i melioracji, uzupełnia się także indeksy. Będziemy wdzięczni wszystkim użytkownikom za  każdą uwagę udoskonalającą zapis.

 

Uwaga!

Cały czas przyrasta ilość naszych zbiorów, które po zeskanowaniu udostępniamy w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej.
Zachęcamy Państwa do sprawdzania czy nie ma tam już poszukiwanych przez Państwa tytułów.

Nowe druki 

Katalog druków zwartych i ulotnych wydawanych od roku 1801.

Baza jest niekompletna – dotyczy druków wydawanych od 1919 r. do 1997 r.

Czasopisma po 1800 

Pełny katalog czasopism wydanych po roku 1800.
Są to w większości czasopisma polskie, również emigracyjne; z czasopism obcych najliczniejsze są w językach niemieckim, francuskim i angielskim.
Baza obejmuje także kalendarze z tego okresu.

Stare druki 

Aktualny katalog  zbioru starych druków, czyli druków zwartych i czasopism wydanych do roku 1800. włącznie.
Zawiera on m.in. cimelia (polonica XVI wieku) i inkunabuły.

Data ostatniej aktualizacji: 30 listopada 2022

Centralny Katalog Druków Wielkopolskich XVI-XVIII w.

Rejestr starodruków wydanych na terenie Wielkopolski, którego prowadzenie zapoczątkowały biblioteki poznańskie w latach 50-tych XX wieku.
W latach 2008-2013 powstała wersja elektroniczna katalogu i obecnie mieści ponad 5500 dzieł.

Rękopisy 

Aktualna baza rękopisów dostępna jest na Platformie Cyfrowych Zasobów Biblioteki Kórnickiej.

Dyplomy

Aktualna baza dyplomów dostępna jest na Platformie Cyfrowych Zasobów Biblioteki Kórnickiej.

Biblioteka szachowa

Aktualna baza biblioteki szachowej dostępna jest na Platformie Cyfrowych Zasobów Biblioteki Kórnickiej.

Kartografia 

Aktualna baza kartografii dostępna jest na Platformie Cyfrowych Zasobów Biblioteki Kórnickiej.

Wydawnictwa niezależne 1976-1989 

Aktualna baza dostępna jest na Platformie Cyfrowych Zasobów Biblioteki Kórnickiej.

Inwentarz ekslibrisów (sygn. Ex 1 – Ex 2310)

Fragment inwentarza ekslibrisów Biblioteki Kórnickiej obejmujący sygnatury z zakresu od Ex 1 do Ex 2310.
Dostępny jako publikacja cyfrowa w WBC (osobne okno).
Zawiera następujące informacje: sygnatura, autor, kogo/czego dotyczy, technika wykonania, wymiary, pochodzenie, zdjęcie (miniaturka). Opis ekslibrisu zastąpiony jest jego miniaturką. Dodano indeks osobowy i geograficzny.

Archiwum Biblioteczne

Zbiór dokumentów związanych z działalnością Biblioteki Kórnickiej i jej pracowników. Archiwum obejmuje materiały od ok. 1869 r. (występują także dokumenty starsze) po dzień dzisiejszy. Archiwalia kórnickie podzielono umownie na trzy zespoły: z lat 1869-1923, 1924-1952 oraz od r. 1953. W bazie udostępniono przede wszystkim materiały do roku 1952; akta od roku 1953 są w opracowywaniu i systematycznie wprowadzane są do bazy.
Uwaga: sprawy dotyczące działalności bibliotecznej właścicieli Kórnika znajdują się także w zespole rękopisów.