Oto wykaz archiwalnych komputerowych baz danych tworzących elektroniczne katalogi poszczególnych typów zbiorów naszej Biblioteki, które do roku 2019 włącznie prowadzone były w programie MAK. Od 2020 roku, wraz z zakończeniem projektu „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej” aktualne katalogi biblioteczne udostępniane są na Platformie Cyfrowych Zasobów Biblioteki Kórnickiej.

Poniżej krótki opis każdej bazy, po lewej same linki przenoszące do konkretnych zasobów.

Uwaga!

  Bazy podlegają stałej weryfikacji i melioracji, uzupełnia się także indeksy. Będziemy wdzięczni wszystkim użytkownikom za  każdą uwagę udoskonalającą zapis.

 

Uwaga!

 Cały czas przyrasta ilość naszych zbiorów, które po zeskanowaniu udostępniamy w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej
Zachęcamy Państwa do sprawdzania czy nie ma tam już poszukiwanych przez Państwa tytułów.

 

 

Nowe druki 

Katalog druków zwartych i ulotnych, wydanych po roku 1800.
Baza jest niekompletna – zawiera książki opracowane przez nas od roku 1998, w tym wszystkie nowe nabytki.

Druki XIX-wieczne

Katalog druków zwartych i ulotnych, wydanych między 1801 a 1900 rokiem.
Baza w trakcie tworzenia
Pozostałe opracowane dotąd przez nas pozycje znajdują się w bazie Nowe druki.

Stare druki 

Pełny katalog naszego zbioru starych druków, czyli druków zwartych wydanych do roku 1800. włącznie.
Zawiera on m.in. cimelia (polonica XVI wieku) i inkunabuły.

Centralny Katalog Druków Wielkopolskich XVI-XVIII w.

Rejestr starodruków wydanych na terenie Wielkopolski, którego prowadzenie zapoczątkowały biblioteki poznańskie w latach 50-tych XX wieku.
W latach 2008-2013 powstała wersja elektroniczna katalogu i obecnie mieści ponad 5500 dzieł.

Rękopisy 

Baza zawiera pełen katalog rękopisów Biblioteki Kórnickiej.

Czasopisma do 1800 

Pełny katalog czasopism wydanych do roku 1800.
Są to w większości czasopisma polskie.
Baza obejmuje także kalendarze z tego okresu.

Czasopisma po 1800 

Pełny katalog czasopism wydanych po roku 1800.
Są to w większości czasopisma polskie, również emigracyjne; z czasopism obcych najliczniejsze są w językach niemieckim, francuskim i angielskim.
Baza obejmuje także kalendarze z tego okresu.

Gazetki rękopiśmienne 

Katalog gazetek rękopiśmiennych z XVII i XVIII wieku, zawierający ich opisy i streszczenia.
Katalog opracowany został przez Zofię Skorupską.

Dyplomy 

Pełny inwentarz dokumentów pergaminowych od XIII do XIX wieku.

Kartografia 

Pełny katalog map i atlasów od XVI do XX wieku.

Biblioteka Szachowa 

Zbiór ten zawiera głównie zasoby kolekcji o tematyce szachowej Tassila von Heydebrand und der Lasa (1818-1899), wybitnego teoretyka i praktyka oraz pisarza i historyka szachowego.
W jego skład wchodzą zarówno rękopisy, stare i nowe druki jak i czasopisma.

Mikrofilmy 

Baza mikrofilmów, sporządzonych głównie ze starodruków i rękopisów.

Wydawnictwa niezależne 1976-1989 

Katalog wydawnictw niezależnych (tzw. drugi obieg) szeroko rozumianej opozycji w PRL z lat 1976-1989.

Inwentarz ekslibrisów (sygn. Ex 1 – Ex 2310)

Fragment inwentarza ekslibrisów Biblioteki Kórnickiej obejmujący sygnatury z zakresu od Ex 1 do Ex 2310.
Dostępny jako publikacja cyfrowa w WBC (osobne okno).
Zawiera następujące informacje: sygnatura, autor, kogo/czego dotyczy, technika wykonania, wymiary, pochodzenie, zdjęcie (miniaturka). Opis ekslibrisu zastąpiony jest jego miniaturką. Dodano indeks osobowy i geograficzny.

Archiwum Biblioteczne

Zbiór dokumentów związanych z działalnością Biblioteki Kórnickiej i jej pracowników. Archiwum obejmuje materiały od ok. 1869 r. (występują także dokumenty starsze) po dzień dzisiejszy. Archiwalia kórnickie podzielono umownie na trzy zespoły: z lat 1869-1923, 1924-1952 oraz od r. 1953. W bazie udostępniono przede wszystkim materiały do roku 1952; akta od roku 1953 są w opracowywaniu i systematycznie wprowadzane są do bazy.
Uwaga: sprawy dotyczące działalności bibliotecznej właścicieli Kórnika znajdują się także w zespole rękopisów.