Uprzejmie zapraszamy na następny Czwartek Literacki
 
Poetki i poetyki
Spotkanie z udziałem: Dominiki Dymińskiej, Barbary Klickiej i Joanny Roszak oraz krytyków: Agnieszki Waligóry, Karola Francuzika i Marcina Jaworskiego.
Prowadzenie: Piotr Śliwiński
16 listopada 2017, godz. 18.00,  Sala Czerwona pałacu Działyńskich
 
DOMINIKA DYMIŃSKA – pisarka, poetka i tłumaczka. Autorka m.in. powieści Mięso (2012) i tomiku poetyckiego Danke (2017) nomino­wanego do Nagrody Literackiej „Nike”. Swoje wiersze publikowała w „Czasie Kultury”, „Odrze”, „Opcjach”, „Toposie”, „Tyglu Kultury”, „Wyspie”.

BARBARA KLICKA – poetka i animatorka kultury. Za tomik same same (2012) nominowana do Wrocławskiej Nagrody Poetyc­kiej Silesius. W 2016 została podwójną laureatką za tom Nice: Nagrody Literackiej Gdynia oraz Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius (w kategorii książka roku).

JOANNA ROSZAK – pisarka, poetka, adiunkt w Instytucie Slawi­styki PAN. Autorka książek poświęconych twórczości m.in. Paula Celana, Tymoteusza Karpowicza i niemieckojęzycznych poetów pochodzenia żydowskiego. Wydała tomiki: Tintinnabuli (2006), Lele (2009), Wewe (2011), Ladino (2013), Tego dnia (2015). Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana.

AGNIESZKA WALIGÓRA – studentka polonistyki UAM; swoje za­interesowania naukowe koncentruje wokół współczesnej literatury. Autorka pracy poświęconej twórczości Barbary Klickiej.

KAROL FRANCUZIK – krytyk literacki zajmujący się współczesną literaturą (głównie poezją). Współorganizator spotkań literackich; członek zespołów programowych festiwali literackich, m.in. Poznań Poetów, Festiwal Fabuły.

MARCIN JAWORSKI – historyk i krytyk literatury, przede wszyst­kim poezji XX i XXI wieku. Adiunkt w Zakładzie Poetyki i Krytyki Literackiej IFP UAM. Autor książki Rewersy nowoczesności. Klasy­cyzm i romantyzm w poezji oraz krytyce powojennej (2009).

PROF. PIOTR ŚLIWIŃSKI – krytyk literacki, badacz polskiej poezji współczesnej. Kierownik Zakładu Poetyki i Krytyki Literackiej IFP UAM.