10/04/2017

Dotyczy ogłoszenia: TED-publication 74974-2017 (dot. 130/2017)

p>Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Postępowanie podlega dofinansowaniu w ramach Projektu POPC.02.03.01-00-0029/16 „Cyfrowe udostępnienie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej” i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Nazwa zamówienia:
„Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie oraz utrzymanie platformy internetowej – serwisu integrującego zbiory Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”
Publikujemy otrzymane do ogłoszenia zapytania i udzielone na nie odpowiedzi.
Pytania i odpowiedzi w pliku PDF – do pobrania poniżej.

 

Linki do wiadomości