29/10/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer ogłoszenia: 290126 – 2015

Nazwa i adres Zamawiającego: Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik, woj. wielkopolskie, tel. 61 817 00 81, faks 61 817 19 30

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Nazwa zamówienia:
Termomodernizacja budynków Zamku w Kórniku oraz Pałacu Działyńskich w Poznaniu

Termin składania wniosków: 13.11.2015 godzina 12:00, miejsce: Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, Oddział w Poznaniu (Pałac Działyńskich), Stary Rynek 78/79, 61 772 Poznań (Sekretariat).
Kompletne ogłoszenie, SIWZ oraz załączniki – do pobrania poniżej.

Linki do wiadomości