27/10/2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer ogłoszenia: 328426 – 2016 / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 328614 – 2016

Nazwa zamówienia:
„„Przebudowa pomieszczeń Pałacu Działyńskich Poznaniu – Biblioteka Kórnicka – dostosowanie obiektu do potrzeb Oddziału i jednostek PAN (etap 2, II piętro budynku)” oraz „Roboty budowlane w zakresie realizacji założeń ekspertyzy p.poż. Zamku w Kórniku””
Publikujemy otrzymane do ogłoszenia zapytania i udzielone na nie odpowiedzi.
Pytania i odpowiedzi w pliku PDF – do pobrania poniżej.

 

Linki do wiadomości