08/08/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PAŁACU DZIAŁYŃSKICH W POZNANIU – […] – ETAP 3 PRAC (DRUGI ETAP REALIZACJI PROJEKTU PRZEBUDOWY II PIĘTRA) – PYTANIA I ODPOWIEDZI 
 
Ogłoszenie nr 563427-N-2017 z dnia 2017-08-03 r. – pytania i odpowiedzi – pyt. nr 1 z dnia 8.08.2017 r. 
 

Nazwa i adres Zamawiającego: Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik, woj. wielkopolskie, tel. 61 817 00 81, faks 61 817 19 30

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Nazwa zamówienia:
 Przebudowa pomieszczeń Pałacu Działyńskich w Poznaniu – dostosowanie obiektu do potrzeb Oddziału i jednostek PAN – etap 3 prac (drugi etap realizacji projektu przebudowy II piętra) 

Publikujemy otrzymane do ogłoszenia zapytania i udzielone na nie odpowiedzi.

Pyt. nr 1 z dnia 8.08.2017 r. i odpowiedzi w pliku PDF – do pobrania poniżej.

Linki do wiadomości