Kontakt

POLSKA AKADEMIA NAUK BIBLIOTEKA KÓRNICKA

ul. Zamkowa 5
62-035 Kórnik-Zamek
NIP 525-15-75-083
+48  61 817 00 81  (tel+fax)
sekretariat.zamek@bk.pan.pl


 

DYREKTOR BIBLIOTEKI
prof. dr hab. Tomasz Jasiński
+48  531 012 874 ; sekretariat.zamek@bk.pan.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr Katarzyna Woźniak st.kustosz
+48  531 983 633; katarzyna.wozniak@bk.pan.pl

KIEROWNIK ZESPOŁU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
mgr Alicja Wiła
+48  531 695 551 ; alicja.wila@bk.pan.pl


 

SEKRETARIAT W KÓRNIKU
+48  61 817 00 81 ;  sekretariat.zamek@bk.pan.pl
mgr Milena Stępniak bibliotekarz
+48 531 998 263; milena.stepniak@bk.pan.pl

SEKRETARIAT W POZNANIU
+48  61 852 48 44; sekretariat.palac@bk.pan.pl
kierownik Oddziału mgr Janina Martyna starszy kustosz 
+48  531 785 081; janina.martyna@bk.pan.pl


 

MUZEUM W KÓRNIKU – ZGŁASZANIE GRUP ZORGANIZOWANYCH
+48  531 990 142 ; 533 982 273 — od wtorku do niedzieli  1000-1500
rezerwacja@bk.pan.pl


 

DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW I INFORMACJI NAUKOWEJ
czytelnia@bk.pan.pl
kierownik mgr Aleksandra Losik-Sidorska kustosz
+48  531 980 186; aleksandra.losik-sidorska@bk.pan.pl

Czytelnia w Zamku Kórnickim 
mgr Grzegorz Kubacki starszy bibliotekarz
+48  531 940 894; grzegorz.kubacki@bk.pan.pl

Czytelnia w Pałacu Działyńskich w Poznaniu
mgr Krzysztof Rataj starszy bibliotekarz
+48  531 979 603; krzysztof.rataj@bk.pan.pl


 

DZIAŁY BIBLIOTEKI KÓRNICKIEJ 

ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik-Zamek

 

DZIAŁ GROMADZENIA ZBIORÓW 
+48  531 979 512 ; gromadzenie@bk.pan.pl 
kierownik dr Tomasz Zuzek kustosz
+48  531 998 823 ; tomasz.zuzek@bk.pan.pl

 

DZIAŁ NOWYCH DRUKÓW I CZASOPISM
+48  531 987 913; nowe.druki@bk.pan.pl 
kierownik mgr Anna Ratajczak starszy kustosz 
+48  531 996 649; anna.ratajczak@bk.pan.pl

 

DZIAŁ ZBIORÓW SPECJALNYCH
zbiory.specjalne@bk.pan.pl
kierownik mgr Magdalena Marcinkowska kustosz
+48  531 992 144; magdalena.marcinkowska@bk.pan.pl

Pracownia Starych Druków
+48  531 836 451
Pracownia Rękopisów
+48  531 971 492

 

DZIAŁ MUZEALNY
+48  531 989 704; zbiory.muzealne@bk.pan.pl
kierownik mgr Mikołaj Potocki kustosz
+48  531 999 268; mikolaj.potocki@bk.pan.pl

 

DZIAŁ MAGAZYNÓW BIBLIOTEKI I MUZEUM
kierownik Urszula Dudziak starszy magazynier
+48  531 992 931; magazyny@bkpan.poznan.pl

 

PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA
+48  530 218 727 ; foto@bk.pan.pl
kierownik Zdzisław Nowakowski technik technolog
+48  533 979 813; zdzislaw.nowakowski@bk.pan.pl

 

PRACOWNIA KONSERWATORSKO-INTROLIGATORSKA
+48  531 132 802;  konserwacja@bk.pan.pl
kierownik mgr Aleksandra Kwiatkowska konserwator
+48  531 988 266; aleksandra.kwiatkowska@bk.pan.pl

 

DZIAŁ ELEKTRONICZNYCH TEKSTÓW HUMANISTYCZNYCH
(Pałac Działyńskich w Poznaniu)
dzial.eth@bk.pan.pl; +48  531 984 591; +48  531 984 492
 kierownik mgr Wojciech Zagartowski kustosz
+48  531 999 450; wojciech.zagartowski@bk.pan.pl


 

STANOWISKO DS. ROZWOJU NAUKOWEGO I PROMOCJI BIBLIOTEKI
dr Magdalena Biniaś-Szkopek starszy kustosz
+48  531 984 280; magdalena.binias-szkopek@bk.pan.pl


 

DZIAŁ RUCHU TURYSTYCZNEGO
kierownik Leszek Grześkowiak starszy renowator
+48  533 982 273

zgłaszanie grup zorganizowanych
+48  531 990 142 — od wtorku do niedzieli  1000-1500
rezerwacja@bk.pan.pl

 


POLSKA AKADEMIA NAUK BIBLIOTEKA KÓRNICKA
ODDZIAŁ W POZNANIU PAŁAC DZIAŁYŃSKICH

Stary Rynek 78/79
61-772 Poznań
+48  61 852 48 44  (tel + fax)
NIP 525-15-75-083

ODDZIAŁ W POZNANIU, SEKRETARIAT
+48  61 852 48 44 ; sekretariat.palac@bk.pan.pl
kierownik Oddziału mgr Janina Martyna starszy kustosz 
+48  531 785 081; janina.martyna@bk.pan.pl

 


 ADMINISTRACJA

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY I SPRAW PRACOWNICZYCH
Małgorzata Mroczkowska kadrowa, starsza księgowa
+48  533 981 738; malgorzata.mroczkowska@bk.pan.pl

Elwira Olszak księgowa
+48  533 980 612; elwira.olszak-kujawa@bk.pan.pl

Anna Organiściak kasjer, referent
+48  531 984 199; anna.organisciak@bk.pan.pl

 

WYDZIAŁ GOSPODARCZY
mgr Mirosław Kwieciński
+48  531 983 348; miroslaw.kwiecinski@bk.pan.pl