Kontakt

POLSKA AKADEMIA NAUK BIBLIOTEKA KÓRNICKA

ul. Zamkowa 5
62-035 Kórnik-Zamek
NIP 525-15-75-083
+48  61 817 00 81  (tel+fax)
sekretariat.zamek@bk.pan.pl


 

DYREKTOR BIBLIOTEKI
prof. dr hab. Tomasz Jasiński
+48  531 012 874
sekretariat.zamek@bk.pan.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr Katarzyna Woźniak kustosz
+48  531 983 633
katarzyna.wozniak@bk.pan.pl

KIEROWNIK ZESPOŁU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
mgr Alicja Wiła
+48  531 695 551
alicja.wila@bk.pan.pl


 

SEKRETARIAT W KÓRNIKU
+48  61 817 00 81
 sekretariat.zamek@bk.pan.pl
mgr Milena Stępniak młodszy bibliotekarz
+48 531 998 263
milena.stepniak@bk.pan.pl

SEKRETARIAT W POZNANIU
+48  61 852 48 44
sekretariat.palac@bk.pan.pl
kierownik mgr Janina Martyna starszy kustosz 
+48  531 785 081
janina.martyna@bk.pan.pl


 

MUZEUM W KÓRNIKU – ZGŁASZANIE GRUP ZORGANIZOWANYCH
+48  531 990 142 — od wtorku do niedzieli  1000-1500
rezerwacja@bk.pan.pl


 

DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW I INFORMACJI NAUKOWEJ
czytelnia@bk.pan.pl
kierownik mgr Aleksandra Losik-Sidorska starszy bibliotekarz
+48  531 980 186
aleksandra.losik-sidorska@bk.pan.pl

Czytelnia w Zamku Kórnickim 

mgr Grzegorz Kubacki
+48  531 940 894
grzegorz.kubacki@bk.pan.pl

Czytelnia w Pałacu Działyńskich w Poznaniu

mgr Krzysztof Rataj
+48  531 979 603
krzysztof.rataj@bk.pan.pl


 

 

DZIAŁY BIBLIOTEKI KÓRNICKIEJ 

ul. Zamkowa 5 62-035
Kórnik-Zamek

 

DZIAŁ GROMADZENIA ZBIORÓW 
+48  531 979 512
gromadzenie@bk.pan.pl

kierownik mgr Tomasz Zuzek kustosz
+48  531 998 823
tomasz.zuzek@bk.pan.pl

DZIAŁ NOWYCH DRUKÓW I CZASOPISM
+48  531 987 913
nowe.druki@bk.pan.pl

kierownik mgr Anna Ratajczak starszy kustosz 
+48  531 996 649
anna.ratajczak@bk.pan.pl

DZIAŁ ZBIORÓW SPECJALNYCH
zbiory.specjalne@bk.pan.pl
kierownik mgr Magdalena Marcinkowska kustosz
+48  531 992 144
magdalena.marcinkowska@bk.pan.pl

Pracownia Starych Druków
+48  531 836 451
Pracownia Rękopisów
+48  531 971 492

DZIAŁ MUZEALNY
+48  531 989 704
zbiory.muzealne@bk.pan.pl
kierownik mgr Mikołaj Potocki kustosz
+48  531 999 268
mikolaj.potocki@bk.pan.pl

DZIAŁ MAGAZYNÓW BIBLIOTEKI I MUZEUM
kierownik Urszula Dudziak starszy magazynier
+48  531 992 931
magazyny@bkpan.poznan.pl

PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA
+48  530 218 727
foto@bk.pan.pl
kierownik Zdzisław Nowakowski technik technolog
+48  533 979 813
zdzislaw.nowakowski@bk.pan.pl

PRACOWNIA KONSERWATORSKO-INTROLIGATORSKA
+48  531 132 802
 konserwacja@bk.pan.pl
kierownik mgr Aleksandra Kwiatkowska konserwator
+48  531 988 266
aleksandra.kwiatkowska@bk.pan.pl

DZIAŁ ELEKTRONICZNYCH TEKSTÓW HUMANISTYCZNYCH
(Pałac Działyńskich w Poznaniu)
dzial.eth@bk.pan.pl
+48  531 984 591
+48  531 984 492

 kierownik mgr Wojciech Zagartowski starszy dokumentalista
+48  531 999 450
wojciech.zagartowski@bk.pan.pl


 

STANOWISKO DS. ROZWOJU NAUKOWEGO I PROMOCJI BIBLIOTEKI
dr Magdalena Biniaś-Szkopek kustosz
+48  531 984 280
magdalena.binias-szkopek@bk.pan.pl


 

DZIAŁ RUCHU TURYSTYCZNEGO
kierownik Leszek Grześkowiak starszy renowator
+48  533 982 273

zgłaszanie grup zorganizowanych
+48  531 990 142 — od wtorku do niedzieli  1000-1500
rezerwacja@bk.pan.pl

 

 

POLSKA AKADEMIA NAUK BIBLIOTEKA KÓRNICKA
ODDZIAŁ W POZNANIU PAŁAC DZIAŁYŃSKICH

Stary Rynek 78/79
61-772 Poznań
+48  61 852 48 44  (tel + fax)
NIP 525-15-75-083

ODDZIAŁ W POZNANIU, SEKRETARIAT
+48  61 852 48 44
sekretariat.palac@bk.pan.pl
kierownik mgr Janina Martyna starszy kustosz 
+48  531 785 081
janina.martyna@bk.pan.pl

 

 

ADMINISTRACJA

 

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY I SPRAW PRACOWNICZYCH
Małgorzata Mroczkowska kadrowa, starsza księgowa
+48  533 981 738
malgorzata.mroczkowska@bk.pan.pl

Elwira Olszak księgowa
+48  533 980 612
elwira.olszak-kujawa@bk.pan.pl

Anna Organiściak kasjer, referent
+48  531 984 199
anna.organisciak@bk.pan.pl

WYDZIAŁ GOSPODARCZY
mgr Mirosław Kwieciński
+48  531 983 348
miroslaw.kwiecinski@bk.pan.pl