Kontakt

POLSKA AKADEMIA NAUK BIBLIOTEKA KÓRNICKA

ul. Zamkowa 5 62-035
Kórnik-Zamek
NIP 525-15-75-083
+48  61 817 00 81  (tel+fax)
bkpan@bkpan.poznan.pl

DYREKTOR BIBLIOTEKI
prof. dr hab. Tomasz Jasiński
+48  531 012 874
tomjas@amu.edu.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr Katarzyna Woźniak kustosz
+48  531 983 633
k.wozniak@bkpan.poznan.pl

KIEROWNIK ZESPOŁU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
mgr Alicja Wiła
+48  531 695 551
a.wila@bkpan.poznan.pl

SEKRETARIAT W KÓRNIKU
+48  61 817 00 81
bkpan@bkpan.poznan.pl
mgr Milena Stępniak młodszy bibliotekarz
+48 531 998 263
m.stepniak@bkpan.poznan.pl

MUZEUM W KÓRNIKU – ZGŁASZANIE GRUP ZORGANIZOWANYCH
+48  531 990 142 — od wtorku do niedzieli  1000-1500
zamek.kornik@bkpan.poznan.pl

DZIAŁ GROMADZENIA
+48  531 979 512

kierownik mgr Tomasz Zuzek kustosz
+48  531 998 823
t.zuzek@bkpan.poznan.pl

DZIAŁ NOWYCH DRUKÓW I CZASOPISM
+48  531 987 913

kierownik mgr Anna Ratajczak starszy kustosz 
+48  531 996 649
a.ratajczak@bkpan.poznan.pl

DZIAŁ ZBIORÓW SPECJALNYCH
kierownik mgr Magdalena Marcinkowska kustosz
+48  531 992 144
m.marcinkowska@bkpan.poznan.pl

Pracownia Starych Druków
+48  531 836 451
Pracownia Rękopisów
+48  531 971 492

DZIAŁ MUZEALNY
+48  531 989 704
kierownik mgr Mikołaj Potocki kustosz
+48  531 999 268
m.potocki@bkpan.poznan.pl

DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW
kierownik mgr Aleksandra Losik-Sidorska starszy bibliotekarz
+48  531 980 186
a.losik-sidorska@bkpan.poznan.pl

Czytelnia w Zamku Kórnickim
+48  531 940 894
czytelniazamek@bkpan.poznan.pl

Czytelnia w Pałacu Działyńskich w Poznaniu
+48  531 979 603
czytelniapdz@bkpan.poznan.pl

DZIAŁ MAGAZYNÓW BIBLIOTEKI I MUZEUM
kierownik Urszula Dudziak starszy magazynier
+48  531 992 931
magazyny@bkpan.poznan.pl

DZIAŁ RUCHU TURYSTYCZNEGO
kierownik Leszek Grześkowiak starszy renowator
+48  533 982 273

zgłoszenia grup
+48  531 990 142 — od wtorku do niedzieli w godz. 10.00-15.00
zamek.kornik@bkpan.poznan.pl

PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA
+48  530 218 727
kierownik Zdzisław Nowakowski technik technolog
+48  533 979 813
z.nowakowski@bkpan.poznan.pl

PRACOWNIA KONSERWATORSKO-INTROLIGATORSKA
+48  531 132 802
kierownik mgr Aleksandra Kwiatkowska konserwator
+48  531 988 266
a.kwiatkowska@bkpan.poznan.pl

STANOWISKO DS. ROZWOJU NAUKOWEGO I PROMOCJI BIBLIOTEKI
dr Magdalena Biniaś-Szkopek kustosz
+48  531 984 280
m.binias-szkopek@bkpan.poznan.pl

ADMINISTRACJA

 

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY I SPRAW PRACOWNICZYCH
Małgorzata Mroczkowska kadrowa, starsza księgowa
+48  533 981 738
m.mroczkowska@bkpan.poznan.pl

Elwira Olszak księgowa
+48  533 980 612
e.olszak@bkpan.poznan.pl

Anna Organiściak kasjer, referent
+48  531 984 199
a.organisciak@bkpan.poznan.pl

WYDZIAŁ GOSPODARCZY
mgr Mirosław Kwieciński
+48  531 983 348
m.kwiecinski@bkpan.poznan.pl

 

POLSKA AKADEMIA NAUK BIBLIOTEKA KÓRNICKA
ODDZIAŁ W POZNANIU PAŁAC DZIAŁYŃSKICH

Stary Rynek 78/79
61-772 Poznań
+48  61 852 48 44  (tel + fax)
NIP 525-15-75-083
palacdzialynskich@bkpan.poznan.pl

ODDZIAŁ W POZNANIU, SEKRETARIAT
+48  61 852 48 44
palacdzialynskich@bkpan.poznan.pl
kierownik mgr Janina Martyna starszy kustosz 
+48  531 785 081
j.martyna@bkpan.poznan.pl

DZIAŁ ELEKTRONICZNYCH TEKSTÓW HUMANISTYCZNYCH
+48  531 984 591
+48  531 984 492

 kierownik mgr Wojciech Zagartowski starszy dokumentalista
+48  531 999 450
w.zagartowski@bkpan.poznan.pl