25/11/2016

Numer ogłoszenia: 345771– 2016

Informacja z otwarcia ofert

dotyczy ogłoszenia nr: 345771– 2016

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Postępowanie podlega dofinansowaniu w ramach Projektu POPC.02.03.01-00-0029/16 „Cyfrowe udostępnienie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej” i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Nazwa zamówienia:
„Zakup i dostawa 2 skanerów wysokoformatowych dla Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”
W załączniku publikujemy informację z otwarcia ofert w dniu 25.11.2016 r.

Linki do wiadomości

Informacja z otwarcia ofert (25.11.2016)