18/07/2017

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PAŁACU DZIAŁYŃSKICH W POZNANIU – DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB ODDZIAŁU I JEDNOSTEK PAN – ETAP 3 PRAC (DRUGI ETAP REALIZACJI PROJEKTU PRZEBUDOWY II PIĘTRA) 
 
Dot. ogłoszenia nr 540330-N-2017 z dnia 2017-06-28 r. 
 

Nazwa i adres Zamawiającego: Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik, woj. wielkopolskie, tel. 61 817 00 81, faks 61 817 19 30

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Nazwa zamówienia:
 Przebudowa pomieszczeń Pałacu Działyńskich w Poznaniu – dostosowanie obiektu do potrzeb Oddziału i jednostek PAN – etap 3 prac (drugi etap realizacji projektu przebudowy II piętra) . Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 269/2017

W załączniku publikujemy informację o unieważnieniu postępowania z dnia 18.07.2017 r.

Linki do wiadomości