Przedstawiamy Państwu wykaz nowych nabytków dołączonych do naszych zbiorów w ostatnim czasie:

Opis najciekawszych nabytków rękopiśmiennych z lat 2009-2016 zob.:

T. Zuzek, Nabytki rękopiśmienne Biblioteki Kórnickiej z lat 2009-2016, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej z. 33 (2016), s. 243-246.