Przedstawiamy Państwu wykazy nowych nabytków dołączonych do naszych zbiorów w ostatnim czasie:

Opis najciekawszych nabytków rękopiśmiennych Biblioteki Kórnickiej z lat 2009-2016: zob. T. Zuzek, Nabytki rękopiśmienne Biblioteki Kórnickiej z lat 2009-2016, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej z. 33 (2016), s. 235-238.