Zawiadomienie o wyborze dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka z siedzibą przy ul. Zamkowej 5, 62-035 Kórnik-Zamek

Na podstawie § 11 Decyzji nr 40/2021 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie regulaminu powoływania dyrektorów pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk informujemy, że Komisja Konkursowa wyłaniająca kandydata na dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka z siedziba przy ul. Zamkowej 5, 62-035 Kórnik, w wyniku postępowania konkursowego wyłoniła kandydaturę dr hab. Magdaleny Biniaś-Szkopek, prof. UAM na stanowisko dyrektora.

Zgodnie z rozstrzygnięciem  konkursu Prezes PAN z dniem 15 lipca 2023 r. powierzy dr hab. Magdalenie Biniaś-Szkopek, prof. UAM funkcję dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka z siedziba przy ul. Zamkowej 5, 62-035 Kórnik.