Zarządzenie nr 18/2020 z dnia 13.10.2020 Dyrektora PAN Biblioteki Kórnickiej w sprawie zasad udostępniania wnętrz w Zamku w Kórniku oraz w Pałacu Działyńskich w Poznaniu, obowiązujących w okresie zagrożenia COVID 19

§ 1
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną wprowadza się następujące zalecenia i ograniczenia:

  1. Udostępnianie wnętrz w Zamku w Kórniku oraz w Pałacu Działyńskich na wydarzenia kulturalne i naukowe jak np. sesje, konferencje, koncerty itp. oraz inne, odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w danym momencie rozporządzeniami Rady Ministrów oraz zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, regulującymi m.in. ilość osób mogących przebywać w pomieszczeniach czy konieczność zasłaniania ust i nosa.
  2. Zgodnie z obowiązującymi obecnie wytycznymi dla strefy żółtej, liczba gości ograniczona jest do 25% zwyczajowej liczby publiczności, co oznacza następujące liczby:
    – Zamek Kórnicki (hall lub Sala Czarna) – max. 25 osób
    – Pałac Działyńskich (Sala Czerwona) – max. 36 osób
  3. Wyklucza się możliwość organizowania cateringu.
  4. Wynajem pomieszczeń należy potwierdzić najpóźniej na dwa tygodnie przed umówionym terminem i stosować się do obowiązujących aktualnie zaleceń.

§ 2
Zarządzenie nr 18/2020 wchodzi w życie z dniem podpisania.