Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane. Postępowanie nr 530/2020 – pyt. i odp. nr 1

Pytania i odpowiedzi do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Remont i renowacja murów wewnętrznych przyziemia Zamku w Kórniku (Kórnik, ul. Zamkowa 5) wraz z nadzorem – etap I

BZP – Ogłoszenie nr 583910-N-2020 z dnia 2020-09-10 r.

Pytania nr 1 z 22 września 2020  i odpowiedzi oraz poprawiony przedmiar do pobrania poniżej: