Informacja dotycząca: złożonych ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z ogłoszeniem o zamówieniu – okresowy/roczny przegląd budynków

Dot. ogłoszenia o zamówieniu z dnia 11 sierpnia 2020 r. mającego  na celu wyłonienie wykonawcy na usługę pn.: „Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego (przegląd techniczny): półroczna, roczna oraz pięcioletnia wybranych obiektów budowlanych będących w zasobie nieruchomości PAN Biblioteki Kórnickiej, położonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej”.

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT

L.P. Nazwa i adres wykonawcy cena brutto
  1 DB_Profesja D.Nowak-Gil, B.Wrona s.c., ul. Radomska 16, 26-400 Przysucha biuro@dbprofesja.pl 7982,70
  2 PBI Administracja sp. z o.o., Ul. Gen. Kutrzeby 16/18, 05-082 Stare Babice administracja@pbiadministracja.pl 9840,00
  3 IBS Inwestycje Sp. z o.o. Sp. K., ul. Św. J. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa a.lucjan@ibsbudownictwo.pl 6519,00
  4 Zarządzanie Projektami, ul. Klonowa 13, 99-340 Krośniewice ; adr. kor. : ul. Łagiewnicka 54/56c, p.420, 91-463 Łódź , przetargi.pmlodz@gmail.com 4920,00
  5 SPE Maciej Dębowski, ul. Paderewskiego 19/10, 26-600 Radom, biuro@spe.radom.pl 9500,00
  6 MTM Instal, ul. Jana Matejki 16/18/35, 87-100 Toruń, biuro@mtmi.pl 7011,00

Wybrano ofertę firmy Zarządzanie Projektami, ul. Klonowa 13, 99-340 Krośniewice  –  jako najkorzystniejszą cenowo.