Przetarg nieograniczony – wykonanie, dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych – pyt. i odp. nr 1

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn.: „Wykonanie, dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych do magazynu książek w Pałacu Działyńskich w Poznaniu (Stary Rynek 78-79)oraz do magazynu książek w Kórniku (ul. Zamkowa 8)”. Postępowanie nr 436/2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o pytaniu i wyjaśnieniu treści SIWZ:

Pyt. Nr 1 z dnia 14-08-2020 r. wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

1. Zamawiający załączył rzuty z dokumentacji oraz szkice pomieszczeń. W pomieszczeniu 202 przy ulicy Zamkowej 8 w Kórniku są pewne rozbieżności – chodzi o elementy wewnątrz pomieszczenia. W załączeniu przesyłam skany dokumentów z zaznaczonym elementem, który znajduje się na szkicu, a nie ma go na rzucie z dokumentacji. Bardzo proszę o odpowiedź, ponieważ pozwoli ona poprawnie zaprojektować rozmieszczenie regałów wewnątrz pomieszczenia.

Odp.: Potwierdzam, występowanie elementów wskazanych na szkicu (w pomieszczeniu występują wszystkie zaznaczone słupy i kominy). Rzut z dokumentacji budowy budynku, nie przedstawia wszystkich elementów. Dla prawidłowego zaprojektowania wnętrz zachęcamy do wizji lokalnej i dokonania własnych pomiarów.

Załączam fotografię pomieszczenia.