Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane (2 części). Postępowanie nr 232/2020 – pyt. i odp. nr 4

Pytania i odpowiedzi do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Roboty budowlane związane z renowacją elewacji Zamku w Kórniku – wykonanie prac remontowych i renowacyjnych murów zewnętrznych – elewacja wschodnia oraz Remont (wzmocnienie) fundamentu i wewnętrznej ściany konstrukcyjnej w budynku oficyny zamkowej – „Australia” – 2 części

BZP – Ogłoszenie nr 542219-N-2020 z dnia 2020-05-20 r.

Pytania nr 4 z 2 czerwca 2020  i odpowiedzi do pobrania poniżej: