Biblioteka Kórnicka ma swą główną siedzibę w zamku w Kórniku, położonym ok. 20 km na południowy wschód od Poznania. Posiada także filię w Pałacu Działyńskich na Starym Rynku w Poznaniu.

Biblioteka działa od 1826 roku. Jej założycielem był Tytus Działyński. Dzieło ojca kontynuował syn Jan. Ostatni właściciel, Władysław Zamoyski, wnuk Tytusa, w 1924 r. utworzył fundację „Zakłady Kórnickie”, przekazując Bibliotekę wraz z swymi dobrami narodowi polskiemu. Od 1953 r. biblioteka weszła w skład Polskiej Akademii Nauk.

Zbiory Biblioteki Kórnickiej liczą ok. 350 tysięcy woluminów, w tym 30 tys. starych druków i 15 tys. rękopisów. Tematycznie dotyczą one głównie historii i literatury polskiej. Zawierają wiele unikatów i pozycji niezwykle cennych dla kultury polskiej.

W obu oddziałach – w Kórniku i w Poznaniu – mieszczą się czytelnie.

Dzięki wdrażaniu nowych technologii, w czym Biblioteka ma spore doświadczenie, z coraz większej ilości naszych zbiorów można skorzystać w Internecie za pośrednictwem biblioteki cyfrowej, którą współtworzymy.

Swoim założycielom Biblioteka zawdzięcza spory dorobek w dziedzinie edytorstwa, szczególnie źródeł historycznych, co stało się naszą specjalnością. Także na polu nowoczesnych edycji komputerowych nasza instutycja wiodła od początku prym, słynąc m.in. szeroko jako wydawca Tek Dworzaczka. Te i inne inicjatywy, w tym wydawanie własnego czasopisma o charakterze naukowym, składają się na obraz naszej działalności wydawniczej.

O specyfice tej szczególnej instytucji jaką bez wątpienia jest Biblioteka Kórnicka świadczy nie tylko szeroki przedział aktywności – od naukowej po edukacyjną ale też skupienie pod jednym szyldem zarówno wspaniałej biblioteki jak i pełnowartościowego muzeum. Całe zaś to bogactwo wystawia jak najlepsze świadectwo wielkości naszemu założycielowi i jego koncepcji.

Platforma Cyfrowych Zasobów Biblioteki Kórnickiej Kliknij, aby skorzystać z naszego katalogu