Król
Parlament
Urzędnicy
Szlachta

Elity polityczne Polski XVI-XVIII w.
pod red. Jerzego Wisłockiego

Parlament

  • Diariusze sejmowe
  • Volumina legum
  • Akta sejmikowe


Copyright 1998 by Biblioteka Kórnicka PAN and Centrum Elektronicznych Tekstów Humanistycznych