Król
Parlament
Urzędnicy
Szlachta
 
 

Elity polityczne Polski XVI-XVIII w.
pod red. Jerzego Wisłockiego

Król

 • Genealogie dynastyczne 
  • Oswald Balzer, Genealogia Piastów, Kraków 1895 
  • Włodzimierz Dworzaczek, Genealogia. Tablice, Warszawa 1959 
  • Kazimierz Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, Wrocław [1992]; Rodowód Piastów Śląskich, t. 1-3, Wrocław 1973-1977; Rodowód Piastów Mazowieckich, Wrocław [w druku] 
  • Edward Rymar, Rodowód książąt pomorskich, t. 1-2, Szczecin 1995 
  • Zygmunt Wdowiszewski, Genealogia Jagiellonów, Warszawa 1968 
  • Józef Wolff, Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku, Warszawa 1895 
 • Ikonografia królów polskich 
 • Polska heraldyka królewska 
 
Copyright 1998 by Biblioteka Kˇrnicka PAN and Centrum Elektronicznych Tekstˇw Humanistycznych