Król
Parlament
Urzędnicy
Szlachta
 
 

Elity polityczne Polski XVI-XVIII w.
pod red. Jerzego Wisłockiego

Szlachta

 • Genealogiczna bazy danych Szlachta polska
 • Herbarze 
  • Bartosz Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, Kraków 1584 
  • Kasper Niesiecki, Herbarz polski, t. 1-10, wyd. J. N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1846 
  • Teodor Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, t. 1-31, Poznań 1879-1908 
  • Adam Boniecki, Herbarz Polski, t. 1-16, Warszawa 1899-1913 
  • Seweryn Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 1-15, Warszawa 1905-1938 
 • Biografie 
  • Polski słownik biograficzny 
 • ¬ródła 
  • Teki Dworzaczka 
  • Teki Łempickiego 
  • Teki Łuszczyńskiego 
 
Copyright 1998 by Biblioteka Kórnicka PAN and Centrum Elektronicznych Tekstów Humanistycznych