tekst oryginalny
tekst modernizowanyWiernemu synowi Ojczyzny
dostojnemu Obywatelowi
Jaśnie Wielmożnemu
Tytusowi Hrabiemu Działyńskiemu
wdzięczny Rodak
poseła z polskiego Herkulanum cegełkę
wygrzebaną nad brzegami Wisłoki -
w oznakę pamięci pobytu w
Kurniku - głębokiej czci i wysokiego uszanowania -

Lwów dnia 20go lutego 1860
Ludwik Komarnicki


Dyarysz Seymu Convocationis
po Smierci Nayiaśnieyszego
Augusta III Krola Polskiego
za Radą Prześwietnego Senatu
na dzień 7. miesiąca Maja
Roku 1764
determinowanego


Dyariusz
Seymu Convocationis
w Roku 1764 d 7. majaCopyright 1998 by Biblioteka Kórnicka PAN and Centrum Elektronicznych Tekstów Humanistycznych