Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Wisłockiemu
pod red. Adama Bieniaszewskiego i Rafała T. Prinke

Adam Bieniaszewski 

Baza danych mieszkańców Poznania w 1792 r. na podstawie spisu posesji miasta 

[tekst]

ulicanumer domurodzajwłascicielposiedzicielze sposobembez sposobu
Dominikańska190murowanyklasztor WW OO Dominikanów   
Dominikańska155murowanyklasztor WW PP Dominikanek   
Szewska156murowanyWW OO Dominikanów Karwacki 
Szewska157murowanyWW OO Dominikanów urodzony Ziomecki 
Szewska159murowanyKonwentu Owińskiego WWPP Cystersek Maci Zarzycki 
Świętosławska272murowanyWW PP Benedyktynek Antoni Heymycht 
Gołębia274murowanySzkoły Poiezuyckie   
Gołębia275murowanyProbostwo PoznańskieWX Marcin Kotarbski  
Gołębia277murowanyKollegium Poiezuyckie   
Psia316murowanyKlasztor WWPP Teresek   
Psia328murowanyKlasztor WWOO Franciszkanów   
Wroniecka332murowanyKlasztor WWPP Katarzynek   
Wroniecka379murowanyRezydencya X Karmelitów przy kaplicy Pana Jezusa   
Farska392murowanyWWPP Benedyktynek   
Farska393murowanyRezydencya BudniczaJX Jan Zielinkiewicz  
Farska394murowanyRezydencya FunduszowaJX Stanisław Rorer  
Farska396murowanyPanien konwencianek   
Farska397murowanyRezydencya Funduszowa   
Farska398drewnianyRezyden[cya] Kapel[ana] MularskiegoJX Paweł Wolnik  
Farska399drewnianyRezydencya Mularska   
Farska400murowanyDziekaniaJX Franciszka Grochowskiego  
Farska401murowanyKapelana RzezniczegoJX Józef Michałowicz  
Farska402murowanyKapelana SzewskiegoJX Jakob Stuwczyński  
Farska403drewnianyKapelana S. MikołaiaJX Bartłomi Rutkowski  
Farska404murowanyAltarya   
Farska405murowanyRezydencya FunduszowaJX Brzeziński  
Farska406murowanyKanoniaJX Trzepoczyński  
Farska407murowanyRezydencya do S. AnnyJX Piotr Slenciochowicz  
Farska408murowanyPsałterya   
Farska409murowanyKapelana Kusnierskiego   
Farska410murowanyKapelana Kusnierskiego   
Farska411murowanySiedmiu Wdów   
Farska413murowanyBrowar WWP Benedyktynek   
Przedmieście Grobla572murowanyPastora zgromadzenia dyssydenckiegoSztecherbart PastorSamuel Presser 
Przedmieście Grobla543drewnianyJX BuialskiegoJX Buialski  
Piaski608Plac PustyDo Probostwa Poznańskiego   
Piaski614murowanyKlasztor WWOO Bernardynów   
Piaski615drewnianyDo S. Anny Walenty Marczkiewicz 
Piaski618drewnianyWWPP Klarek Tomasz StrozMichał Naiemnik
Piaski625murowanyKlasztor WP Klarek   
Rybaki[brak nru]murowanyKlasztor WO Karmelitów   
Nowe Ogrody690drewnianyPanien Benedyktynek   
Nowe Ogrody691drewnianyDo S-o KrzyżaJan Betman  
Nowe Ogrody703drewnianyWikaryika   
S. Marcin704drewnianyProbostwoJX Hantusz Proboszcz  
Kundorff828murowanyWO Karmelitów Bosych   
Kundorff831murowanyWO Karmelitów Bosych   
Kundorff[brak nru]murowanyKlasztor WO Karmelitów Bosych   
Swiętego Wojciecha851drewnianyMłyn WP KatarzynekBogusław Fitzka  
Swiętego Wojciecha862drewnianyRezydencya FunduszowaJX Józef Michałowicz  
Swiętego Wojciecha879drewnianyAltarya Literacka   
Swiętego Wojciecha880drewnianyKapelana PiekarskiegoX Antoni Wayss  
Swiętego Wojciecha881murowanyRezydencya FunduszowaX Kazimierz Grodzicki  
Swiętego Wojciecha882drewnianyProbostwo S. Woyciecha   
Grochowe Łąki903drewnianyWWPP Benedyktynek Jan Adam Szmitt 
Grochowe Łąki905drewnianyWWOO Dominikanów Minsterbay Mularz 
Grochowe Łąki906drewnianyWWOO Dominikanów  Łukasz Kucharz
Grochowe Łąki907drewnianyWWOO Dominikanów  Wawrzyn Klampner
Grochowe Łąki[bez nru]drewnianyMłyn Dominikanów Jan Zaydeman 
W murach miasta915murowanyBaszta Xięży Farskich Lorentz Mularz, Jan Mularz 
Łacina579drewnianyPanien Konwencianek  Marcin Cieslewicz
Łacina969drewnianyWWOO Franciszkanów  Michał Januszkiewicz
Łacina570drewnianyWWOO Franciszkanów   
Łacina571drewnianyWWOO Franciszkanów Walenty Piątkoski 
Łacina572drewnianyWWOO Franciszkanów Woyciech Langer 
Chwalszew67drewnianyRezydencya FunduszowaX ZiemiankiewiczMateusz Brychczyński 
Chwalszew68murowanyProbostwo S. Wawrzyńca   
Chwalszew69drewnianyRezydencya Funduszowa Mateusz Drąszkiewicz, Franciszek Szpet 
Tum1murowanyWJX Ludw[ika] PuchalskiegoWJX Lud[wik] Puchalski  
Tum2murowanyWJX Xaw[erego] UlatoskiegoWJX Xaw[ery] Ulatowski  
Tum3murowanyWJX Anto[niego] UminskiegoWJX Anto[ni] Umiński  
Tum4murowanyWJX Joze[fa] MiaskoskiegoWJX Jozef Miaskoski  
Tum5murowanyJWJX Lud[wika] MattyJWJX Ludwik Matty  
Tum6murowanyPałac BiskupiJW Anto[ni] Okęcki Biskup  
Tum7drewnianyJWJX Joz[efa] RokossoskiegoJWJX Joz[ef] Rokossoski  
Tum8drewnianyJWJX Xaw[erego] RydzyńskiegoJWJX Xaw[ery] Rydzyński  
Tum9drewnianyWJX Ignacego RaczyńskiegoWJX Ignacy Raczyński  
Tum10murowanyWJX Woycie[cha] StrzeleckiegoWJX Woyciech Strzelecki, WJX Ign[acego] Zakrewskiego  
Tum11murowanyJWJX Joz[efa] RogalińskiegoJWJX Jozef Rogaliński  
Tum12drewnianyWJX Felici ChłapowskiegoWJX Feli[x] Chłapowski  
Tum13drewnianyWJX Fabi[ana] MączyńskiegoWJX Fabi[an] Mączyński  
Tum14drewnianyWJX Anto[niego] WilkanoskiegoWJX Antoni Wilkanoski  
Tum15murowanyJWJX Woyc[iechan] ZakreskiegoJWJX Woy[ciech] Zachewski  
Tum16murowanyWJX Klem[ensa] WalknoskiegoWJX Klem[ens] Walknoski  
Tum17murowanyPsałterya   
Tum18drewnianyWJX Mate[usza] ŻymchanowskiegoWJX Mat[eusz] Żymchanowski  
ulica Wikaryow19drewnianyKapitulny   
ulica Wikaryow20murowanySeminarium   
ulica Wikaryow21drewnianyJX Jana Woyciechowskiego........................  
ulica Wikaryow22drewnianyJX Wikaryuszów........................  
ulica Wikaryow23drewnianyJX Pawła TaszarskiegoJX Paweł Taszarski  
ulica Wikaryow24drewnianyJX Józefa ZachwiczaJX Józef Zachwicz  
ulica Wikaryow25drewnianyJX Łukasza MetelskiegoJX Łukasz Metelski  
ulica Wikaryow26drewnianyJX Walen[tego] BryllaJX Walen[ty] Bryll  
ulica Wikaryow27drewnianyJX Wawrz[yńca] FlorkoskiegoJX Waw[rzyniec] Florkoski  
ulica Wikaryow28drewnianyJX Błażeia SankiewiczaJX Błażej Sankiewicz  
ulica Wikaryow29drewnianyJXX PenitencyonarzyJX Jan Paleński  
ulica Wikaryow30murowanySeminarium Stare   
ulica S. Mikołayska31drewnianyWJX Anto[niego] LipinskiegoWJX Antoni Lipiński  
ulica S. Mikołayska32drewnianyWJX Stani[sława] KarońskiegoWJX Stan[isław] Karoński  
ulica S. Mikołayska33drewnianyJX Błażeia SankiewiczaJX ...................  
ulica S. Mikołayska34drewnianyJX Anto[niego] DrzewieckiegoJX Anto[ni] Drzewiecki  
ulica S. Mikołayska35drewnianyJX Woycie[cha] SchadowskiegoJX Woycie[ch] Schadowski  
ulica S. Mikołayska36drewnianyWikaryat S. Mikołaia   
ulica S. Mikołayska37drewnianyJWJX Melchi[ora] GurowskiegoJWJX Melchi[or] Gurowski  
ulica S. Mikołayska38drewnianySzpital S. Mikołaia zostaie w nim osób 10 
ulica S. Mikołayska39drewnianyProbostwo S. Mikołaia   
Zagorze40drewnianyAltarya   
Zagorze41drewnianyLiteracki Fundusz   
Zagorze42drewnianyDo Seminarium   
Zagorze43murowanyDo Seminarium   
Piotrowo7drewnianyDo Probostwa S. Mikołaia Wojciech KamińskiWawrzyn Gołębioski
Piotrowo9drewnianyFolwark kapituły Pozn[ańskiej]   
Piotrowo10drewnianyTeyże kapituły Woyciech Cyborski 
Piotrowo11drewnianyCegielnia kapitulna  Piotr Link, Adam Godel
Piotrowo16drewnianyDo Probostwa S. Mikołaia   
Srzodka60drewnianyJX Filipinow   
ulica Tumska74drewnianyJX Filipinow   
ulica Tumska75murowanyKongregacya JX Filipinów   
ulica Tumska76drewnianyJX Filipinow   
Rynku Srzodek8murowanyWo StubnickiegoWy StubnickiWy Machnicki, Szly Szeffer 
Okrąg Rynku46murowanyUr BiałkowskiegoUr BiałkowskiSzreling, Jan Ryll, Majewski, Andrzy Citner 
Okrąg Rynku47murowanyUro Jozefa KaroweUr Józef KaroweZopff Gottfryd 
Okrąg Rynku50murowanyJW MielżyńskiegoJW MielżyńskiSzl Buczkowski 
Okrąg Rynku51murowanyJW SzołdrskiegoJW SzołdrskiSamuel Cassius 
Okrąg Rynku55murowanyJW MycielskiegoJW Mycielski Ur Garczyński
Okrąg Rynku61murowanyJW RaczyńskichJW Filip RaczyńskiZalbach kuchmistrz, Morytz malarz 
Okrąg Rynku64murowanyJWo Jozefa MoszczyńskiegoJW Jozef Moszczyński  
Okrąg Rynku66murowanyWo Jozefa JeziorkoskiegoW Jozef JeziorkoskiUrodzony BronikowskiPiotr Zborowski
Okrąg Rynku67murowanyWo Jozefa ŁaszczyńskiegoW Jozef Łaszczyński  
Okrąg Rynku68murowanyJWo Adama MalczewskiegoJW Adam Malczewski  
Okrąg Rynku69murowanyJWo Adama Malczewskiego   
Okrąg Rynku72murowanyWey SzczanieckieyWa SzczanieckaUrodz Maximilian Pruski 
Okrąg Rynku75murowanyWo Jozefa GorczyczewskiegoW Jozef GorczyczewskiUrodzony Kraiewski, Tomasz KliszewskiFranciszek Gałęski, Pracowity Józef
Okrąg Rynku77murowanyJWey GurowskieyJWa Gurowska  
Okrąg Rynku80murowanyWey Topińskiey Wy Jakub BilińskiWoyciech Woźny
Okrąg Rynku81murowanyWey SzołdrskiejWa SzołdrskaStanisław Przeszkodziński, Jakub Przeszkodziński, Franciszek Przeszkodziński, Uro Świącki, Franciszek Micholewski 
Okrąg Rynku83murowanySukcess[orowie] SobockichUro Nepomucen SobockiAmbroży Pleszewski 
Okrąg Rynku84murowanyJWW MycielskichJW Mycielski  
Okrąg Rynku90murowanyJW Maximilian MielżyńskiJW Maximilian MielżyńskiJP Mozonius 
Wielka ulica100murowanyUr Anton[iego] KropiwnickiegoUr Antoni Kropiwnicki  
Garbary123murowanyW Xawer[ego] ŁukomskiegoW Xawer[y] Łukomski  
Garbary199murowanyUr Tomasza DobrskiegoUr Tomasz Dobrski  
Międzynożna ulica243murowanyUr Józefa Karowe.................Beniamin Wise, WalterBertram
Wodna ulica244murowanyJWo Szołdrskiego.................  
Wodna ulica246murowanyUr Szymona KordeckiegoUr Szymon KordeckiBiskupski 
Wodna ulica261murowanyUr Xawer[ego] Łukomskiego   
Wodna ulica270murowanyJW Mycielskiey   
Wodna ulica271murowanyJW Mycielskiey   
Świętosławska ulica273murowanyWey DaleszyńskieyWa DaleszyńskaBogumił Balisz 
Świętosławska ulica280murowanyWo CzaplickiegoW CzaplickiPechkrantz 
Świętosławska ulica281murowanyWey MacieiowskieyWa Macieiowska  
Świętosławska ulica282murowanyWey KrzyckieyWa Krzycka  
Świętosławska ulica283murowanyJWo Francisz[ka] KwileckiegoJWy Francisz[ek] KwileckiWalenty Cichocki 
Świętosławska ulica285murowanyJWo Kwileckiego   
Wrocławska ulica291murowanyJWo GrabowskiegoJW Grabowski  
Wrocławska ulica292murowanyWey LutomskieyWa Lutomska Właszkiewicz
Wrocławska ulica308murowanyWey TopińskieyWa Topińska  
Wrocławska ulica316drewnianyJW Adama Malczewskiego.....................Jozef KominiarzHanieski
Psia ulica317murowanyWo MedlińskiegoW MedlińskiJozef Marcinkowski, Ur Zakrewski 
Psia ulica318murowanyWo Jozefa ŁukaszewiczaW Józef Łukaszewicz  
Podgorze321drewnianyJW DobrzyckiegoJW DobrzyckiJan MielcarzMichał Naiemnik
Podgorze323drewnianyJW KoszutskiegoJW KoszutskiHerman 
Podzamcze330murowanyWo BrodnickiegoW BrodnickiWalenty Wacherski 
Wroniecka ulica338murowanyUr Jana KlugUr Jan Klug  
Wroniecka ulica341murowanyUr Bilińskiey wdowyUr Bilińska wdowa, Józef Prolewicz syn  
Wroniecka ulica342murowanyUr Bilińskiey   
Wroniecka ulica345murowanyUr Jana Klug   
Wroniecka ulica349murowanyW Szczepa[na] TrzcińskiegoW Szcze[pan] Trzciński  
Wroniecka ulica352murowanyW NiemoiewskiegoW NiemoiewskiUr Więclawski 
Wroniecka ulica357murowanyUr Włady[sława] GarczyńskiegoUr Wład[ysław] GarczyńskiKarol Henne, Hoffman 
Wroniecka ulica360murowanyW Stefana GrabowskiegoW Stefan GrabowskiJan Dzięclawski 
Żydowska przed murem362murowanyW Wład[ysława] Garczyńskiego Jakob Żyd, Mela Żyd, Bendet Żyd, Laybuś Żyd, Barsz Żyd 
Żydowska przed murem366drewnianyWo Jozefa GrodzickiegoW Jozef Grodzicki  
Żydowska przed murem368plac pustyW Wład[ysława] Garczyńskiego   
Butelska ulica385murowanyJWo Jozef[a] ZabłockiegoJW Jozef ZabłockiKropskiWalenty Naiemnik
Farska ulica395murowanyPięć Panien Szlacheckich   
Farska ulica412murowanyUrod. NeymanaUr Neyman  
Żydowska za murem434drewnianyUr Jana Klug Szmul Żyd 
Drewniana ulica490drewnianyWey Topinskiey Samuel Żyd, Tewele Żyd, Salomon Żyd 
Drewniana ulica491drewnianyWey Topinskiey Nilsen Żyd, Marek Żyd, Mosiek Żyd, Izrael Żyd, Aaron ŻydLeyzer Żyd, Jciek Żyd
Drewniana ulica492drewnianyWey Topinskiey Rafał Żyd, Wolff Żyd, Dawid Żyd, Hersz Żyd, Fiszel Żyd, Jciek Żyd, Tabelman Żyd, Lewek Żyd, Sender Żyd 
Drewniana ulica529drewnianyJWo Mycielskiego Zygmunt Hillert, Karol Gloger 
Przedmieście Grobla537murowanyWo SzczanieckiegoWy SzczanieckiKazimierz Mizgalski, Szymon Żarnowiecki 
Przedmieście Grobla538drewnianyJWo Fran[ciszka] Kwileckiego Uro Jan Garczyński 
Przedmieście Grobla539drewnianyJWo Fran[ciszka] Kwileckiego Michał Dziekanowski 
Przedmieście Grobla559drewnianyJWo Szołdrskiego   
Przedmieście Grobla560drewnianyUr Jana Klug Fryderyk Neyman, Jan Schatz 
Przedmieście Grobla561drewnianyUr Jana Klug Daniel Hartman, Fryderyk Jankowins 
Przedmieście Gaski Piaski593drewnianyUr HinczewskiegoUr Hinczewski  
Przedmieście Gaski Piaski594ogródUr Hinczewskiego   
Przedmieście Gaski Piaski595ogródPoiezuyicki   
Przedmieście Gaski Piaski611drewnianyUr DawneraUr Dawner  
Przedmieście Gaski Piaski616drewnianyUr Modeckiey wdowyUr Modecka wdowa  
Przedmieście Gaski Piaski617plac pusty    
Przedmieście Gaski Piaski620drewnianyUr Jozefa DzierzgowskiegoUr Dzierzgowski  
Przedmieście Gaski Piaski621drewnianyUr JerzykowskiegoUr JerzykowskiMaci MielcarzFranciszek Naiemnik, Kasper Naiemnik
Przedmieście Gaski Piaski622drewnianyUr Jerzykowskiego Wybrański 
Przedmieście Gaski Piaski623drewnianyUr Dawnera Franciszek Szyptycki, Bartłomi kuśnierz, Jakoski szewc 
Przedmieście Gaski Piaski627drewnianyUro Joz[efa] Dzierzgowskiego Szymon KozdrowiczFran[ciszek] Wisiecki
Przedmieście Gaski Piaski628murowanyUro Joz[efa] Dzierzgowskiego   
Przedmieście Gaski Piaski630drewnianyWiel Wyganowskiego Maci Lewański, Tomasz Pilarz 
Przedmieście Gaski Piaski631murowanyUro PrzepatkowskiegoUr Przepatkowski  
Przedmieście Gaski Piaski[bez nru]drewnianyUro Przepatkowskiego Jwanowicz Rybak, Jozef Kramarz 
Rybaki632drewnianyWiel BoianowskiegoWiel Boianowski Grzegorz Naiemnik
Rybaki635drewnianyUr Mich[ała] JerzykoskiegoUr Mich[ał] JerzykoskiWincen[ty] Raczykiewicz, Hostendorff, Kaszkiewicz KrawiecŁukasz Naiemnik
Rybaki641drewnianyUr LinkoskiegoUr LinkoskiMateusz Gębalski, Bąkowski, Kurczaba 
Rybaki647drewnianyUr MarchleskiegoUr Marchleski  
Rybaki650murowanyWiel Joz[efa] Łukaszewicza Antoni Dobrowolski, Grabowski Rybak, Dobrański Rybak 
Rybaki651drewnianyUr Wronskiej wdowyUrodzona Wronska wdowa Łukasz Petel, Jozef Gostynski
Rybaki653drewnianyUr Jezrykowskiego   
Rybaki665drewnianyJW Mycielskiey Woi[skiej] Inow[rocławskiej]   
Rybaki667drewnianyUro ArabskiegoUr Arabski  
Rybaki668drewnianyUro KiedrzyńskiegoUr Kiedrzyński  
Przed[mieście] S. Krzyża[bez nru]drewnianyJWo Joz[efa] Mielżyńskiego Jciek Pinkus 
Przed[mieście] S. Krzyża[bez nru]drewnianyUr Beniamina ZarembyBenia[min] Zaremba  
Przed[mieście] S. Krzyża[bez nru]drewnianyUr Jana WilgiJan WilgaAntoni Pazderski 
Przed[mieście] S. Krzyża[bez nru]drewnianyJW Joz[efa] Mielżyńskiego   
Przed[mieście] S. Krzyża[bez nru]drewnianyUro Jana Klug Roch Ruzyński 
Przedmieście S. Krzyża684murowanyJW Joz[efa] Mielżyńskiego   
S. Marcin709drewnianyUr Anny CzarneckieyUr Anna CzarneckaSeweryn Chlebowski 
S. Marcin718drewnianyUro Rębowskiey wdowyUr Rębowska wdowa  
S. Marcin764drewnianyUr DobrogoskiegoUr DobrogoskiMateusz Majeski 
S. Marcin778drewnianyUr Ignacego SmotańskiegoUr Ignacy SmotańskiJakub Matusiewicz 
S. Marcin781drewnianyJW Gabry[ela] SkorzewskiegoGabryel Skorzewski  
S. Marcin782drewnianyUr Heleny BielińskieyUr Helena BielińskaMorytz Malarz, Łukasz Choynacki, Jan BoruckiMichalski
S. Marcin785drewnianyUr Joz[efa] ŻarkirskiegoUr Jozef ŻarkirskiIwankiewiczowa 
S. Marcin786drewnianyW Jozefa Grodzickiego  Woyciech Naiemnik
S. Marcin787drewnianyWo Ignac[ego] BninskiegoW Igna[cy] Bniński  
S. Marcin788drewnianyUr KramesaUr KramesHak MuzykantPiotr Buszka
Kundorf801drewnianyUro Jana Klug   
Kundorf809PlacJW Gurowskiego   
Kundorf812drewnianyUr Jana Klug   
Kundorf820drewnianyJW Gurowskiego Woyciech Zdzierzyński, Kacper RandWalenty
Kundorf821drewnianyJW Gurowskiego Janicki 
Kundorf823drewnianyJW Gurowskiego   
Kundorf825drewnianyJW GurowskieyJW GurowskaJan Wilman, Antoni Kukliński 
Kundorf826drewnianyJW Gurowski   
S. Woyciech824drewnianyJW Maxy[miliana] Mielżyńskiego Karol Felber, Jan Kankiewicz, Samuel Gertz 
S. Woyciech833drewnianyUro Teresy BilickiejUr Teresa BilickaFranciszek Mularz 
S. Woyciech835drewnianyWo BinkowskiegoW BinkowskiLewek Jarecki Żyd 
S. Woyciech836drewnianyUro LinkowskiegoUr LinkowskiMaci Zieliński, Jan SzwertAbraham Żyd
S. Woyciech842drewnianyUro DenisiewiczaUr Denisiewicz  
Rynku Srodek1murowanyRatusz Miasta Roch Rakoski, Jan Fibik 
Rynku Srodek2murowanyHauptwach   
Rynku Srodek3Numer tendany z drugiej strony Ratusza   
Rynku Srodek4murowanyWaga Miasta Józef Przybylski 
Rynku Srodek5murowanyLeopolda HoffmanaLeopold HoffmanWiebres Doktor 
Rynku Srodek6murowanyCekhaus Miasta   
Rynku Srodek7murowanyAndrzeja Batkowskiego Ginter 
Rynku Srodek9murowanyJP DornoweyJP Dornowa  
Rynku Srodek10murowanyJózefa HebdmanaJózef HebdmanLudwik Krauze, Kiionowicz Bednarz 
Rynku Srodek11murowanyJózefa SzymanowskiegoJózef SzymanowskiWalenty Lembicz 
Rynku Srodek12murowanyKaspra RutkowskiegoKasper Rutkowski  
Rynku Srodek13murowanyLudwika SiudzińskiegoLudwik SiudzińskiJakub Galewski 
Rynku Srodek14murowanyŁukasza StacherskiegoŁukasz Stacherski  
Rynku Srodek15murowanyAntoniego MalinowskiegoAntoni Malinowski  
Rynku Srodek16murowanyKrystyana UlankoskiegoKrystyan Ulankoski  
Rynku Srodek17murowanyTekli SuwalskiejTekla Suwalska  
Rynku Srodek18murowanyFilipa KinosowiczaFilip Kinosowicz  
Rynku Srodek19murowanySukcessorów Stolińskich Antoni Krawiec 
Rynku Srodek20murowanyJakuba PankoskiegoJakub PankoskiFranciszek Kramarkiewicz 
Rynku Srodek21murowanyBłażeia CzechowiczaBłażey Czechowicz  
Rynku Srodek22murowanyRocha BukowiczaRoch Bukowicz  
Rynku Srodek23murowanyJana ZewertoskiegoJan Zewertoski  
Rynku Srodek24murowanyJozefa KielleraJozef Kieller  
Rynku Srodek25murowanyKazim[ierza] NietrzepkoskiegoKaz[imierz] Nietrzepkoski  
Rynku Srodek26murowanyAdama BałkoskiegoAdam BałkoskiAdam Gawłoski 
Rynku Srodek27murowanyZofii WoykowskieyZofia Woykowska, Andrzey syn  
Rynku Srodek28murowanyJana GadomskiegoJan Gadomski  
Rynku Srodek29murowanyWalen[tego] GrabarkiewiczaWalen[ty] Grabarkiewicz  
Rynku Srodek30murowanySzczepana KłosowiczaSzczepan KłosowiczKazimierz Stefański 
Rynku Srodek31murowanyJana ZeyffertaJan Zeyfert  
Rynku Srodek32murowanyJana ZeywartoskiegoJan Zeywartoski  
Rynku Srodek33murowanyAndrzeia BałkoskiegoAndrzey Bałkoski  
Rynku Srodek34murowanyWoycie[cha] GiertoskiegoWoyciech Giertoski  
Rynku Srodek35murowanyJatki Rzeźnicze   
Okręg Rynku36murowanyDaniel Reydt Józef DanielewiczDaniel Polcyn
Okręg Rynku37murowanyStanisława MilewskiegoStanisław Milewski, Felicyan syn, Augustyn synIgnacy Brandt, Piotr Tayt 
Okręg Rynku38murowanySuccess[orowie] CiberleJan Cyberle synIgnacy Horn 
Okręg Rynku39murowanyNaakowey wdowyNaakowa wdowaAndrzey Wisniewski, Ur Mackiewicz, Józef Kraiewski 
Okręg Rynku40murowanyAdama WossidłoAdam WossidłoUr Szteglin 
Okręg Rynku41murowanySukcess[orowie] Heino Jozef Hornn 
Okręg Rynku42murowanyAndrzeia AkermanaAndrzey Akerman, Jan Akerman syn  
Okręg Rynku43murowanyJana TrepmacheraJan Trepmacher  
Okręg Rynku44murowanyJP WinerowaJP Winerowa wdowaHolke kupiec 
Okręg Rynku45murowanyJakuba PfeyfferaJakub Pfeyffer  
Okręg Rynku48murowanySukcessorów Weygdla [?]Karol Tusz  
Okręg Rynku49murowanyDawida ForbesaDawid ForbesSeidel Kupiec 
Okręg Rynku52murowanyKarola AuKarol Au  
Okręg Rynku53murowanyPiotra KrzysztofowiczaPiotr KrzysztofowiczJackowski Doktor 
Okręg Rynku54murowanyDaniela HellingaDaniel HellingLeisner Doktor 
Okręg Rynku56murowanySukcess[orów] Berenta Wiel Bniński Szamb[elan] 
Okręg Rynku57murowanyWierzycieli Refelta   
Okręg Rynku58murowanyTeodora ŻupańskiegoTeodor Żupański, Konstanty ŻupańskiWolff Doktor 
Okręg Rynku59murowanyDymitrego KałubyDymitry KałubaWiel Rozrarzewski 
Okręg Rynku60murowanyAnastazego SzabelskiegoAnastazy SzabelskiUr Jaszczut 
Okręg Rynku62murowanyJózefa PiotrowiczaJózef PiotrowiczWiel Prusimski, Szl Lepowy [?] 
Okręg Rynku63murowanyAdama JasieńskiegoAdam JasieńskiSzl Masłowski 
Okręg Rynku65murowanyKonstan[tego] TuszyńskiegoKonstan[ty] Tuszyński  
Okręg Rynku70murowanyChryst[iana] BurchardaChryst[ian] Burchard  
Okręg Rynku71murowanyIgnacego BatkowskiegoIgnacy Batkowski  
Okręg Rynku73murowanyTeodora Żupańskiego   
Okręg Rynku74murowanyJozefa SniadeckiegoJozef SniadeckiUr Boianowski, Kazimierz Zaczyński [?], Jan Lamars [?] 
Okręg Rynku76murowanyJozefa PawłoskiegoJozef PawłoskiWiel Ząbrowski 
Okręg Rynku78murowanyKatarzyny JagielskiejKatarzyna Jagielska, Antoni Jagielski synAndrzey JędrzeiewskiAntoni Stoliński
Okręg Rynku79murowanyJana PasztalskiegoJan Pasztalski, Józef Pasztalski syn  
Okręg Rynku82murowanyPiotra KunyPiotr Kuny  
Okręg Rynku85murowanySzymona ZborowskiegoSzymon ZborowskiWy Kowalski, Wy Daleszyński 
Okręg Rynku86murowanyBachmanowey wdowyBachmanowa wdowaWy Kęszycki 
Okręg Rynku87murowanyFranciszka StroińskiegoFranciszek Stroiński  
Okręg Rynku88murowanyStanisł[awa] DygasiewiczaStanis[ław] DygasiewiczJan Ostrowski 
Okręg Rynku89murowanyStanis[ława] BrandtaStanisław Brandt  
Okręg Rynku91murowanyGieblowey wdowyGieblowa wdowaJP Kochler 
Okręg Rynku92murowanyHennigowey wdowyHennigowa wdowa  
Okręg Rynku93murowanySukcess[orów] TaroniegoPiotr Taroni, Jan Taroni  
Okręg Rynku94murowanyHenryka KeyzeraHenryk Keyzer, Piotr syn  
Okręg Rynku95murowanyFryd[eryka] TylszaFryderyk TylszSzlimming aptekarz 
Okręg Rynku96murowanyAugusta HellingaAugust Helling  
Okręg Rynku97murowanyWilchelma KalkoskiegoWilchelm KalkoskiGotfryd Kalkoski, Jan Bergman 
Okręg Rynku98murowanyMichała RoreraMichał Rorer  
Wielka ulica99murowanySzymona WronieckiegoSzymon Wroniecki  
Wielka ulica101murowanySebastyana MejereraSebastyan Mejerer  
Wielka ulica102murowanyPiotra Soboleskiego Szubert krawiec 
Wielka ulica103murowanyPiotra SobolewskiegoPiotr Sobolewski, Ignacy Smoliński, Tadeusz Smoliński  
Wielka ulica104murowanySamuela SzmeybychaSamuel Szmeybych  
Wielka ulica105murowanyStanisława LisieckiegoStanisław LisieckiElsner Mydlarz 
Wielka ulica106murowanyWalen[tego] GawlikoskiegoWalenty GawlikoskiSawicki krawiec 
Wielka ulica107murowanyBernarda UlinaBernard Ullin  
Wielka ulica108murowanyMaszkowa wdowaMaszkowa wdowa, Franciszek syn  
Wielka ulica109murowanyWoyciecha GładkiewiczaWoyciech Gładkiewicz, Ludwik GładkiewiczJan Schultz Powroźnik 
Wielka ulica110murowanyAntoniego CzayczyńskiegoAntoni CzayczyńskiMielcarzewicz Introligator, Walter Miechownik 
Wielka ulica111murowanyJana NowiszewskiegoJan Nowiszewski, Nowiszewski synKineman Blachmierz 
Wielka ulica112murowanyMichała RozewiczaMichał RozewiczSzteynik kapelusznik 
Wielka ulica113murowanyFranciszka MarchlewskiegoFranciszek MarchlewskiDrozdyński szewc 
Wielka ulica114murowanyFranciszka ThiellFranciszek ThiellBonfils [?] 
Wielka ulica115murowanyWernhardtowy wdowyWernhandtowa wdowaJan Endeman Mydlarz, Franciszek Kahl, Beym 
Wielka ulica116murowanyFranciszka SzmittaFranciszek Szmitt  
Wielka ulica117murowanyBogumiła SikoryBogumił Sikora  
Wielka ulica118murowanySamuela FrantzaSamuel Frantz, Frantz synSrzeter [?] 
Wielka ulica119murowanyJana FidleraJan FidlerSztecherbart 
Wielka ulica120murowanyMarcina KruppelaMarcin Kruppel  
Wielka ulica121murowanyBractwa Strzeleckiego Sontag [?], Krzysztof Lepka 
Wielka ulica136murowanyWoyciecha WillantaWoyciech Willant  
Wielka ulica137murowanyJana GeppertaJan GeppertMikołaj Moliński 
Wielka ulica138murowanyJana WronieckiegoJan WronieckiKarol Rutsz [?] 
Wielka ulica139murowanySukcess[orów] Kempfieyl [?]Kempfina wdowaWiel Jezierski 
Wielka ulica140murowanyWawrzynca SzenfeldtaWawrzyniec SzenfeldtPritz 
Wielka ulica141murowanyEfraima WerneraEfraim WernerKalger 
Wielka ulica142murowanyChrystyana PenakaChrystyan Penak  
Wielka ulica143murowanyJana Jerzego WerneraJan Jerzy Werner, Bogusław syn  
Wielka ulica144murowanyFilipa TobienaFilip Tobien  
Wielka ulica145murowanyWoyciecha NeniszeskiegoWoyciech NeniszeskiWinkler 
Wielka ulica146murowanyGembusiewiczowey wdowyGembusiewiczowa wdowa, Marcin synBlau [?], Franciszek Schultz 
Wielka ulica147murowanyKrzysztofa WolkowiczaKrzysztof WolkowiczGippart 
Wielka ulica148murowanyPiotra Sobolewskiego Jan Karol Greiffenhayen, Bernard Roze 
Wielka ulica149murowanyWincentego MierzyńskiegoWincenty Mierzyński  
Wielka ulica150murowanyIgnacego StawczyńskiegoIgnacy Stawczyński  
Wielka ulica151murowanyStanisława MilewskiegoStanisław MilewskiJakub Pichel 
Wielka ulica152murowanyPuszkarzaPuszkarzHanczuch 
Garbary ulica121drewnianyMaltzanaMaltzan, Jan Hantusz  
Garbary ulica122drewnianyBogusława FlekaBogusław Flek  
Garbary ulica124drewnianyJana DannertaJan Dannert  
Garbary ulica125drewnianySzczepańskiegoSzczepańskiFryderyk Klauza 
Garbary ulica126drewnianyLorentowiczaLorentowicz  
Garbary ulica127murowanyKaspra LeinweberKasper LeinweberSzpanholtz, Widecki, Jan Woiak 
Garbary ulica128murowanyJędrzeia HekieraJędrzey HekierHoffman 
Garbary ulica129murowanyWoyciecha PfaffeWoyciech PfaffeSztark 
Garbary ulica130murowanyMeireraMeirer  
Garbary ulica131drewnianyJozefa HessaJozef Hess, Antoni Hess synGronau 
Garbary ulica132drewnianyHukowey wdowyHukowa wdowaBurghardt 
Garbary ulica133murowanyWernhardowey wdowyWernhardowa wdowa  
Garbary ulica134murowanyJana HeikiJan Heyka  
Garbary ulica135murowanyFranciszka KrauthofferaFranciszek Krauthoffer  
Garbary ulicabez numeru Jędrzeia HekieraJędrzy Hekier  
Garbary ulica191mur. z ogrAndrzeia Akermanna   
Garbary ulica192murowanyWernhardowey wdowy   
Garbary ulica193drewnianyKlawowey wdowyKlawowa wdowa  
Garbary ulica194drewnianyGizlowey wdowyGizlowa wdowa, Samuel Gizel syn  
Garbary ulica195drewnianyJakuba HenczelaJakub Henczel, Fryderyk Sznirszte  
Garbary ulica196drewnianyJana WerneraJan Werner, Liszka  
Garbary ulica197drewnianyFryd. SzlenkermanaFryd. SzlenkermanEigel 
Garbary ulica198murowanyJakuba SznaydraJakub Sznayder, Fryderyk Pawłoski  
Garbary ulica200murowanyMarcina HildebrantaMarcin Hildebrant  
Garbary ulica201drewnianyHiszowey wdowyHiszowa wdowa  
Garbary ulica202drewnianyBogumiła RadeckiegoBogumił RadeckiNaymer 
Garbary ulica203drewnianyJędrzeia BetgeraJędrzei BetgerDawid Zwinger, Jerzy Heintz 
Garbary ulica204drewnianyZgromadzenia Dyssydenckiego Roll 
Garbary ulica205drewnianySukcess[orów] FaystówPaweł Fayst, Zygmunt Fayst  
Garbary ulica206drewnianyBogusława FaystaBogusław FaystMyciński 
Garbary ulica207drewnianyMarcina GirszaMarcin GirszHerme [?] 
Garbary ulica208murowanyJakuba WegneraJakub Wegner  
Garbary ulica209murowanyHenryka BillefeldtaHenryk Billefeldt, Fryderyk Billefeld, Chrystyan Billefeld  
Garbary ulica210drewnianySamuela GirszaSamuel GirszZn.... [?] 
Garbary ulica211drewnianyJana PietruszkiJan Pietruszka  
Garbary ulica212drewnianydo Sikawki   
Garbary ulica213drewnianyPiotra BersznPiotr BersznJan Betger [Betyer] 
Garbary ulica214drewnianyBractwa Rzeznickiego Bartłomi Duliński 
Garbary ulica215drewnianyMichała DrozdzewskiegoMichał Drozdzewski  
Garbary ulica[bez nru]drewnianyNayzertowey wdowyNayzertdowa wdowa, Jan Nayzert syn, Michał Nayzert synBraydt 
Garbary ulica216drewnianyMarcina Hillebrandta Bledel, Franciszek Gierner 
Garbary ulica[bez nru]drewnianyMichała FlugrataMichał Flugrat  
Garbary ulica217drewnianyJana BaufeltaJan Baufelt, Schultz  
Garbary ulica218drewnianyFryderyka BillefeldtaFryderyk Billefeldt  
Garbary ulica219drewnianyMichała BrykczyńskiegoMichał Brykczyński  
Garbary ulica220drewnianyKarola NergeraKarol NergerBermann 
Garbary ulica221drewnianyJana RussaJan Russ  
Garbary ulica222drewnianyAugusta GumprychtaAugust Gumprycht  
Garbary ulica223drewnianyMacieia HeintzeMaci Heintze  
Garbary ulica224murowanySzenowey [?] wdowySzenowa [?] wdowa  
Garbary ulica225murowanyJana RaychaJan Raych  
Garbary ulica226drewnianyKaspra LaitgebraKasper Laitgeber, Laitgeber synGottfryd Hayne, Jędrzy Maulhammer 
Garbary ulica227drewnianyJana SzeleraJan Szeler  
Garbary ulica228drewnianyGottfryda SzefferaGottfryd SzefferHeckmann 
Garbary ulica229drewnianyBeniamina GintraBeniamin GinterTyberman 
Garbary ulica230drewnianyFryderyka Szlenkermana Daniel Waychert 
Garbary ulica231drewnianySukcess[orów] FulmanówFulman  
Garbary ulica232drewnianyLudwika RefeltaLudwik RefeltMichał Ulinger 
Garbary ulica233drewnianyDaniela SzpetaDaniel SzpetLaubinger 
Garbary ulica234drewnianyMichała BitterlichaMichał Bitterlich  
Garbary ulica235murowanyAndrzyi BöhmeAndrzyi Böhme  
Garbary ulica236murowanyAndrzeia PenakaAndrzyi PenakNerger [?] 
Garbary ulica237murowanyKarola BaumanaKarol Bauman  
Garbary ulica238murowanyJana Söhnleina Hertner, Bolman [?] 
Garbary ulica239murowanyJana SöhnleinaJan Söhnlein  
Garbary ulica240murowanyPiotra ThiellaPiotr ThiellJonatan Balde 
Garbary ulica241murowanyTomasza SzmittaTomasz Szmitt  
Dominikańska ulica153drewnianyMacieia SabkoskiegoMaci SabkoskiSklepkoski 
Dominikańska ulica154murowanySzpital   
Szewska ulica158murowanySukcess[orów] Roze Jozef Wolff 
Szewska ulica160murowanyStanisława FaystaStanisław FaystUryan [?], Jozef Kowalski, Zaydell 
Szewska ulica161murowanyBeniamina NiklausaBeniamin Niklaus  
Szewska ulica162murowanyBekerowey wdowyBekerowa wdowaFryderyk Frass 
Szewska ulica163murowanyMichała WierzboskiegoMichał Wierzboski  
Szewska ulica164murowanyAndrzeia PtaszkiewiczaAndrzey PtaszkiewiczKarol Mentzel, Filman 
Szewska ulica165murowanyWalentego GureckiegoWalenty Gurecki  
Szewska ulica166murowanyBalcera KilińskiegoBalcer KilińskiFranciszek Małecki 
Szewska ulica167murowanyBłażeia Widlulińskiego [błędnie]Błażey Widuliński  
Szewska ulica168murowanyJana Nowiszewskiego Adam Popczyński 
Szewska ulica181murowanyDominika KozuborskiegoDominik KozuborskiJan Lewandowski 
Szewska ulica182murowanyJakuba NiklausaJakub NiklausŁukasz Lisiecki 
Szewska ulica183murowanyJakuba MiruckiegoJakub MiruckiPaweł Nowakowski 
Szewska ulica184murowanyJana DornaJan DornFranciszek Kęsik 
Szewska ulica185murowanyJakuba ZawadzkiegoJakub ZawadzkiJózef Witkowski 
Szewska ulica186murowanyStanisława BiernackiegoStanisław BiernackiAugustyn May 
Szewska ulica187murowanyJoachima KuhnaJoachim KuhnAntoni Sitkowski 
Szewska ulica188murowanyKaspra SzczurnowskiegoKasper SzczurnowskiGabriel Kosmicki 
Szewska ulica189murowanyKlary KonopkoweyKlara KonopkowaDominik Dybua 
Slusarska ulica169murowanyJana HaykeJan HaykeDering 
Slusarska ulica170murowanyPawła SzczurnowskiegoPaweł Szczurnowski Woyciech Kularz
Slusarska ulica171murowanyStanisł[awa] HennerowiczaStanisł[aw] HennerowiczCzarnecki 
Slusarska ulica172murowanyMacieia PinskiegoMaci PinskiBartłomi Erel [?], Kasper Sroczynski 
Slusarska ulica173murowanyBrantaBrant  
Slusarska ulica174murowanyMikołaia WlazłoskiegoMikołai WlazłoskiBeniamin Smirszteyn 
Slusarska ulica175murowanySukcess[orów] PotarzyckichFranciszek Potarzycki  
Slusarska ulica176murowanyStanisława Sawińskiego Wawrowski 
Slusarska ulica177drewnianyJakuba Pfeiffer   
Slusarska ulica178murowanyLudwika KuroskiegoLudwik KuroskiChrystyan Engel 
Slusarska ulica179murowanyWalentego PinskiegoWalenty PinskiAntoni Fechner 
Slusarska ulica180murowanyJerzego LeporegoJerzy LeporyJan Piątkowski [?] 
Międzynożna ulica242murowanyJana Dobrowolskiego   
Międzynożna ulica[bez nru]murowanyStaynia sukc[esorów] Weygdta [?]   
Wodna ulica245murowanyKarola GretzaKarol Gretz, Jan Gretz syn  
Wodna ulica247murowanyJakuba GońskiegoJakub Goński  
Wodna ulica248murowanyDominika KoteckiegoDominik KoteckiJW Zembrzuski 
Wodna ulica249murowanyStanisław Sawiński Ignacy Lange, Dysterlo [?] 
Wodna ulica250murowanyBernarda PremmeraBernard Premmer  
Wodna ulica251murowanyBernarda Premera   
Wodna ulica252murowanyJaworskiey wdowyJaworska wdowa  
Wodna ulica253murowanyBeniamina KupszaBeniamin Kupsz  
Wodna ulica254murowanyFryderyka WimmeraFryderyk Wimmer  
Wodna ulica255murowanyJana ReckiegoJan ReckiPlewiński 
Wodna ulica256drewnianyBernarda LeiweberBernard Leiweber  
Wodna ulica257murowanyDaniela GielingaDaniel GielingUrod Badyński, Szwert, FrantzPaweł
Wodna ulica258murowanyMarcina DulińskiegoMarcin Duliński, Marcin syn, Walenty synWawrzyniec Olszeski 
Wodna ulica259murowanyMarcina Dulińskiego   
Wodna ulica260murowanyMarcina Dulińskiego Antoni Szonfeld 
Wodna ulica262murowanyJana KindermanaJan KindermanPeltz 
Wodna ulica263murowanyKarola RapakaKarol Rapak  
Wodna ulica264murowanyFerdynanda BerlachaFerdynand BerlachKarol Berlach 
Wodna ulica265murowanyGottfryda BergeraGottfryd Berger  
Wodna ulica266murowanySzpital S. Gertrudy osób 16 
Wodna ulica267murowanyWacława NatalegoWacław Natali  
Wodna ulica268murowanyJana SzreteraJan Szreter  
Wodna ulica269murowanyAdama WronieckiegoAdam Wroniecki  
Swiętosławska ulica279murowanyBractwa Miłosierdzia Ludwik Sermonet, Antoni Wolski 
Swiętosławska ulica284murowanyWoyciecha NiewieckiegoWoyciech Niewiecki  
Gołębia ulica276murowanySzkoła Miasta Franciszek Keller 
Gołębia ulica278murowanyTomasza SalkowskiTomasz Salkowski  
Wrocławska ulica288murowanyAntoniego LoeAntoni Loe  
Wrocławska ulica289murowanyJerzego HermanaJerzy HermanŁukasz Michalski, Jan Biankone 
Wrocławska ulica290murowanyFilipa Przeszkodzińskiego Błaży Michałoski 
Wrocławska ulica293murowanyKrzysztofa WłoszczyńskiegoKrzysztof WłoszczyńskiUro Micielski, Kwilaszewski [?] 
Wrocławska ulica294murowanyJana SmolińskiegoJan Smoliński  
Wrocławska ulica295murowanyMacieia RospendoskiegoMaci RospendoskiTesmer, Zacharyasz Żołądkiewicz 
Wrocławska ulica296murowanyTomasza IwanowiczaTomasz Iwanowicz  
Wrocławska ulica297murowanyRorerowey wdowy   
Wrocławska ulica298murowanySukcess[orów] Cichowiczów Urod Grabowski 
Wrocławska ulica299murowanySukcess[orów] Cichowiczów   
Wrocławska ulica300murowanyMichała BuszkeMichał Buszka  
Wrocławska ulica301murowanyMorgowskiey wdowyMorgowska wdowa  
Wrocławska ulica302murowanyWincentego MorgowskiegoWincenty Morgowski  
Wrocławska ulica303murowanyDyonizego SzpernyDyonizy Szperna  
Wrocławska ulica304murowanyDyonizego Szperny   
Wrocławska ulica305murowanyWisnerowey wdowyWisnerowa wdowa  
Wrocławska ulica306murowanyKarola KrugaKarol Krug  
Wrocławska ulica307murowanyAdama BruchwickiegoAdam Bruchwicki  
Wrocławska ulica309murowanyWerlowey wdowyWerlowa wdowaBenedykt Grabiński 
Wrocławska ulica310murowanySamuela WehmeraSamuel WehnerKonrad Markus, Dawid Jünger, Antoni Mosiński 
Wrocławska ulica311murowanyMichała PawłoskiegoMichał Pawłoski  
Wrocławska ulica312murowanyAntoniego HöhneAntoni Höhne  
Psia ulica313murowanyAntoniego Höhne   
Psia ulica314murowanyMichała Pawłoskiego   
Psia ulica315murowanySamuela Wehnera   
Psia ulica319murowanyDymitrego GraboskiegoDymitry Graboski  
Psia ulica320murowanyDymitrego GraboskiegoMikołay Graboski syn  
Podgorze322drewnianyJakuba PasztalskiegoJakub Pasztalski  
Podgorze324drewnianySzymona NowakoskiegoSzymon NowakoskiWalenty LepkaJan
Podgorze325drewnianyWalentego NaybaueraWalenty NaybauerAdam Puszkalski, Sonnewald, WisniewskiWimzman
Podgorze326drewnianySzymona KwiatkoskiegoSzymon Kwiatkoski Marcinkoski
Podgorze327drewnianyWalentego Naybauera Michalski, Ziemniewicz, KlauzePawłoczyński
Podgorze[bez nru]murowanyBaszta Miasta  Wawrzyn Kiełdrzyński
Podgorze329murowanyZamek   
Podzamcze[bez nru]murowanyPiotra Kuny  Dobrowolski
Podzamcze331drewnianyJozefa MałeskiegoJozef Małeski  
Podzamcze333murowanyAugusta Keyzera   
Podzamcze334murowanyAugusta Hellinga Kreczmer 
Podzamcze920murowanyStanisława Dygasiewicza   
Podzamcze921murowanyMiasta Poznań Roch Kasnicki [?] 
Podzamcze922drewnianyMłyn Miasta   
Wroniecka ulica335murowanyNepom[ucena] PrzezdzieckiegoNepom[ucen] Przezdziecki, Kazimierz Stefański  
Wroniecka ulica336murowanyKarol KraysznerKarol KraysznerPiątkowski krawiec, Kaminski 
Wroniecka ulica337murowanyDawida FrankeDawid Franka  
Wroniecka ulica339murowanyPiotra PasztalskiegoPiotr PasztalskiJozef Rogalski 
Wroniecka ulica340murowanySukcess[orów] SzpernówFranciszek SzpernaMichał Fogt [?] 
Wroniecka ulica343plac pustyMateusza Willanta   
Wroniecka ulica344plac pustyJana Pasztalskiego   
Wroniecka ulica346murowanyJana Pasztalskiego   
Wroniecka ulica347murowanyJana Pasztalskiego   
Wroniecka ulica348murowanyMateusza Willanta Jan Ziemniewicz 
Wroniecka ulica350murowanyMateusza WillantaMateusz Willant  
Wroniecka ulica351murowanyLudwika MilleraLudwik MillerFryderyk Szumman [?] 
Wroniecka ulica353murowanySebasty[ana] MazurowiczaSebsta MazurowiczKarol Hasak 
Wroniecka ulica354murowanyJerzego ŻupańskiegoJerzy Żupański  
Wroniecka ulica355murowanyMichała TomikiewiczaMichał TomikiewiczWiktor Żyd 
Wroniecka ulica356murowanyJana Zewartoskiego Hirsz Żyd 
Wroniecka ulica358murowanySukcess[orów] Heinrycha   
Wroniecka ulica359murowanyAugustyna SzepsaAugustyn Szeps, Jozef Szeps syn  
Żydowska ulica przed mure361murowanyJana Hayke Loberhaym Żyd 
Żydowska ulica przed mure363murowanyAntoniego Malinowskiego Salomon Żyd, Lewek Żyd, Beniamin Żyd 
Żydowska ulica przed mure364murowanyMarcina OchabskiegoMarcin OchabskiWolff Żyd, Mendel ŻydScholem Żyd
Żydowska ulica przed mure365murowanyPiotra DegorskiegoPiotr DegorskiLitman Żyd, Szmul ŻydJochem Żyd, Schain Żyd [?]
Żydowska ulica przed mure367plac pusty    
Żydowska ulica przed mure369murowanyMiasta Poznania Mamrot Żyd, Ayzyg Żyd, Abram Żyd 
Żydowska ulica przed mure370murowanyMichała Rorera Abram Żyd, Lewek Żyd, Laubys Żyd, Jochel Żyd, Chersz Żyd, Mosiek Ży 
Żydowska ulica przed mure371murowanySamuela EynszpornaSamuel EyszpornLewek Żyd, Aron Żyd 
Żydowska ulica przed mure372murowanyJana Nowiszeskiego Jochel Żyd, Jciek Żyd, Samuel Żyd, Manes Żyd, Szlama ŻydJonas Żyd
Żydowska ulica przed mure373murowanySukcess[orów] Bugaiewicza Chersz Żyd, Izrael Żyd, Beer Żyd 
Żydowska ulica przed mure374murowanyMichała Rorera Layzer Żyd, Szymek Żyd, Jozef Żyd, Abram Żyd 
Żydowska ulica przed mure375murowanyFranciszka BrukwickiegoFranciszek BrukwickiPaul Frantz 
Żydowska ulica przed mure376drewnianyFranciszka Brukwickiego   
Żydowska ulica przed mure377drewnianyNepomu[cena] KlockiewiczaNepomucen KlockiewiczMortke Żyd, Jciek Żyd, Litman Żyd, Layzer Żyd 
Żydowska ulica przed mure378drewnianyMichała Rorera Jciek Żyd, Beer Żyd, Jciek Żyd, Dawid Żyd, Lewek Żyd, Boruch Żyd, Jciek Żyd, Jozef Żyd, Wałes Żyd, Boruch Żyd 
Butelska ulica380murowanyMichała Rozewicza Buczkowski, Sebasty[an] Morzewski 
Butelska ulica381murowanyJozefa DobrowolskiegoJozef Dobrowolski  
Butelska ulica382murowanyJozefa KramarkiewiczaJozef KramarkiewiczUro Jakob Piotroski 
Butelska ulica383murowanyJozefa SroczyńskiegoJozef Sroczyński  
Butelska ulica384murowanyJozefa SzymańskiegoJozef SzymańskiJan Zaupe 
Butelska ulica386drewnianyFilipa PrzeszkodzińskiegoFilip Przeszkodziński  
Butelska ulica387murowanyFerdynanda WonschaFerdynand WonschMaci Nenryk [?], Jan Woyciechowski 
Butelska ulica388murowanyJana BeymyJan Beyma, Mikołay Koperski  
Butelska ulica389murowanySukcess[orów] KlauszewiczKlausz synJędrzeiewski 
Butelska ulica390murowanyRocha Bukowicza Kasper Zagwertoski, Aloizy Grafszteyn, Wincenty Pruszewski 
Butelska ulica391murowanyJana Trepmachera   
Fraska ulica286murowanyGregorza DegurskiegoGrzegorz Degurski  
Fraska ulica287murowanySukcess[orów] Berentha   
Żydowska ulica za murem420murowanyJozefa Piotrowicza Salamon Żyd, Beniamin Żyd, Pinkus Żyd, Fibelman Żyd, Abraham Żyd, Wolff Marek Żyd 
Drewniana ulica481drewnianaBernarda Ullina Litman Żyd, Abraham Żyd, Hersz Żyd, Jude Żyd, Litman Żyd, Szmaia Żyd, Boruch Żyd 
Drewniana ulica482drewnianyKaspra Szczurnoskiego Michał Żyd, Jciek ŻydJakub Żyd
Drewniana ulica483drewnianyKaspra Szczurnoskiego Ayzyk Żyd, Lewek ŻydIzrael Żyd, Dawid Żyd, Hersz Żyd
Drewniana ulica484drewnianyKaspra Szczurnoskiego Mosiek Żyd, Wolff Żyd 
Drewniana ulica505murowanyBaszta Miasta Abraham Żyd, Gitel Żyd 
Żydowska ulica524murowanyDyonizego Szperny Dawid Żyd, Mortke Żyd, Lewek Żyd, Leybus ŻydRafał Żyd
Przedmieście Grobla528drewnianyDominika Koteckiego   
Przedmieście Grobla530drewnianyChrystyana HankeChrystyan HankeJan Scholtz 
Przedmieście Grobla531drewnianyKarola OttoKarol OttoJan Hoffman 
Przedmieście Grobla532drewnianyBuszkowey wdowyBuszkowa wdowaJan Radke 
Przedmieście Grobla533drewnianyChrysty[ana] PanwicaChrystyan PanwitzEfraim P [?], Bogusław Sieminski 
Przedmieście Grobla534drewnianySamuela ObstSamuel Obst, Jozef Obst  
Przedmieście Grobla535drewnianyJozefa Obst   
Przedmieście Grobla536drewnianyFranciszka Potarzyckiego Jan Berman 
Przedmieście Grobla540drewnianyChrys[tiana] Billefeldta   
Przedmieście Grobla541drewnianyChrys[tiana] Billefeldta   
Przedmieście Grobla[bez nru]drewnianyFrydery[ka] Pawłoskiego   
Przedmieście Grobla542drewnianyJana Henryka JenkeJan henryk JenkeChryst[ian] Scholtz, Bogumił Hartman 
Przedmieście Grobla544murowanySzpital Dyssydencki   
Przedmieście Grobla545drewnianySzpital Dyssydencki   
Przedmieście Grobla[bez nru]drewnianyBillefeldtowey wdowyBillefeldtowa wdowa  
Przedmieście Grobla546drewnianyDyrembfeldtowey wdowyDyremfeldtowa wdowa, Jan NiedzielskiFryderyk Wolter 
Przedmieście Grobla547drewnianyMichała Buszke Jan Werfling 
Przedmieście Grobla548murowanyMichała Buszke   
Przedmieście Grobla549drewnianyJana MenichaJan Menich  
Przedmieście Grobla550drewnianyDaniela Hellinga   
Przedmieście Grobla551drewnianyWilhelma Kalkoskiego   
Przedmieście Grobla552drewnianyJana FrankeJan Franke  
Przedmieście Grobla553drewnianyGotfryda FlingeraGodfryd Flinger  
Przedmieście Grobla554drewnianyFryde[ryka] Hellebranta   
Przedmieście Grobla555drewnianyTeressy KoteckieyTeressa Kotecka  
Przedmieście Grobla556drewnianyKarola MajeraKarol Majer  
Przedmieście Grobla557drewnianyMiko[łaja] MajeskiegoMikołay Majeski  
Przedmieście Grobla558drewnianyAdama Wossidło Henryk Leyer 
Przedmieście Grobla562drewnianyKarola JurcigaKarol JurcigMarcin Modelski 
Przedmieście Grobla563drewnianyZygfryda GrappeZygfryd GrappeChryst[ian] Cymerman 
Przedmieście Gaski Piaski591drewnianyRozlerowey wdowyRozlerowa wdowa  
Przedmieście Gaski Piaski592drewnianyMacieia KowalewiczaMaci Kowalewicz  
Przedmieście Gaski Piaski596drewnianyWoy[ciecha] Gierłowskiego   
Przedmieście Gaski Piaski597drewnianyWoy[ciecha] GrzegorzewskiegoWoyciech Grzegorzewski Jakub Bruch
Przedmieście Gaski Piaski598drewnianyMacieia FetygeraMaci Fetyger  
Przedmieście Gaski Piaski599drewnianyIgnacego GlogeraIgnacy Gloger Szrayber Malarz
Przedmieście Gaski Piaski600drewnianyIgnacego Glogera Franciszek Nowakowski, Franciszek PrzeorskiJan Karutski
Przedmieście Gaski Piaski601drewnianyJana KabacińskiegoJan Kabaciński  
Przedmieście Gaski Piaski602drewnianyAntoniego SzyffneraAntoni Szyffner  
Przedmieście Gaski Piaski603drewnianyJana LemańskiegoJan LemańskiMichał Rybak 
Przedmieście Gaski Piaski604drewnianyStani[sława] GalewiczaStani[sław] Galewicz  
Przedmieście Gaski Piaski605drewnianyTomasza MaxilewiczaTomasz Maxilewicz Hetmiński
Przedmieście Gaski Piaski606drewnianyMacieia SzkudlińskiegoMaci SzkudlińskiMichał Woyciechowski 
Przedmieście Gaski Piaski607drewnianyKomornickiey wdowyKomornicka wdowa Derachowski, Gdulski
Przedmieście Gaski Piaski609drewnianyMacieia MruczkowskiegoMaci Mruczkowski  
Przedmieście Gaski Piaski610drewnianyKarola RadenbergeraKarol Radenberger  
Przedmieście Gaski Piaski[bez nru]drewnianyWoyciecha Niemieckiego Jozef Horszt, Uro Dębski, Kuczkowski, Jan Janecki 
Przedmieście Gaski Piaski612drewnianyJozefa WoyciechowskiegoJozef WoyciechowskiWawrzyniec Pinski 
Przedmieście Gaski Piaski613drewnianyJędrzeia HermanskiegoJędrzy HermanskiMichał Bogatyński, Jarczyński szewc 
Przedmieście Gaski Piaski617plac pusty    
Przedmieście Gaski Piaski619drewnianyGottfryda FuxaGottfryd Fux  
Przedmieście Gaski Piaski624drewnianyElżbiety Rorerowey Rychwalski SzynkarzAntoni Naiemnik
Przedmieście Gaski Piaski626drewnianyWacława Natalego  Franciszek Naiemnik
Przedmieście Gaski Piaski629drewnianyIgna[cego] SieńskiegoIgnacy Sieński  
Rybaki633drewnianySzmona PoniącySzymon PoniącyMichał ZułkoskiWalenty Malarz
Rybaki634drewnianyJakuba MalinoskiegoJakub MalinoskiCielecki MalarzHoffman Najemnik
Rybaki636drewnianyRomanowskiej wdowyRomanowska wdowaJózef LisieckiAntoni Kluczoski
Rybaki637drewnianyJana TuszeskiegoJan TuszeskiBąkoski woźny 
Rybaki638drewnianyWojciecha WiśnieskiegoWojciech WiśnieskiJan Jankoski 
Rybakibez numerudrewnianyWojciecha Wiśnieskiego   
Rybaki639drewnianyBartło[mieja] JareckiegoBartło[miej] Jarecki Sebasty[an] Najemnik
Rybaki640drewnianyFranciszka JankosiegoFranciszek JankoskiJózef ChermańskiJan Najemnik
Rybaki642drewnianyJózefa RozkiewiczaJózef Rozkiewicz  
Rybaki643drewnianyPiotra JaworskiegoPiotr JaworskiJan Szczepankiewicz 
Rybaki644drewnianyNawrockiegoNawrocki Jakub Brylski
Rybaki645 Bractwa Rybackiego  Herboski
Rybaki646drewnianyWalentego KonckiegoWalenty Koncki Bartłomi[ej] Najemnik
Rybakibez numerudrewnianyPoleńskiegoPoleńskiTarczewski szewc 
Rybaki648 Szukowa wdowaSzukowa wdowa Wincenty Jezierski
Rybaki649drewnianyJózefa KramarczykaJózef KramarczykJózef JankoskiJan Garczyński
Rybaki652drewnianyAndrzeia HellerowiczaAndrzy HellerowiczIgnacy Gielicki?Rozański Brukarz
Rybaki654drewnianyWoyciecha NowickiegoWoyciech NowickiWalenty Pilarz?
Rybaki655drewnianyMichała RozańskiegoMichał RozańskiMarcin Lesnoski??
Rybaki656drewnianyJana DrabińskiegoJan Drabiński  
Rybaki657drewnianyMacieia MencleskiegoMaci[ej] Mencleski  
Rybaki658drewnianyMajewskiegoMajewskiLudwik SuwalskiMateusz Żelazny
Rybaki659drewnianyJana RzymskiegoJan RzymskiWoyciech Pomorski, Kazimierz ZatuszczyńskiJakub Kruszewski, Woyciech Kiec
Rybakibez numerudrewnianyJana Rzymskiego Antoni BaranieckiMate[usz] Załuszczyński, Jakub Kosiarek, Woyciech Lepka
Rybaki660drewnianyWoy[ciecha] IwankoskiegoWoyc[iech] Iwankoski  
Rybaki661drewnianyCzeprackiey wdowyCzepracka wdowaCzapczyński brukarz, Woyciech IwankoskiJózef Stronski
Rybaki662drewnianyMacieia Mencleskiego Woyciech Schultz 
Rybaki663drewnianyIwanowiczowej wdowyIwanowiczowa wdowa  
Rybaki664drewnianyMacieia SłomińskiegoMaci[ej] Słomiński Tuszeski
Rybaki666drewnianyKazimierza PaszkiewiczaKazimierz Paszkiewicz Michał Stróż, Tomasz Najemnik
Rybakibez numerudrewnianyJana GretzaJan Gretz  
Przedmieście Ś[więtego] K669drewnianyWirionaWirionZayfryd Malarz 
Przedmieście Ś[więtego] K670drewnianyWoycie HizewiczWoyciech Hizewicz  
Przedmieście Ś[więtego] K671drewnianyGottfryda KalembachaGottfryd Kalembach  
Przedmieście Ś[więtego] K672drewnianyBogumiła Czekalskiego Jozef Szabelski, Antoni Pałuch, Jerzy Wroblewski 
Przedmieście Ś[więtego] K673drewnianyWoyciecha LaubeWoyciech Laube Wagnel
Przedmieście Ś[więtego] K674drewnianyMichała PachurskiegoMichał Pachurski  
Przedmieście Ś[więtego] K675drewnianyKarola LisikiewiczaKarol Llisikiewicz  
Przedmieście Ś[więtego] K676drewnianySzymona NarzęckiegoSzymon Narzęcki  
Przedmieście Ś[więtego] K677drewnianyMateusza Willanta Fryde HermanWoyciech Naiemnik, Sebastyan Gerhard
Przedmieście Ś[więtego] Kbez numerudrewnianyWalentego NowackiegoWalenty Nowacki  
Przedmieście Ś[więtego] Kbez numerudrewnianyPawła PelikanaPaweł Pelikan Tomasz Łyczyński
Przedmieście Ś[więtego] Kbez numerudrewnianyJana SztenneraJan SztennerJozef AchrańskiTomasz Niszewski
Przedmieście Ś[więtego] Kbez numerudrewnianyMichała ZeylantaMichał ZeylantKazimierz Stacherski 
Przedmieście Ś[więtego] Kbez numerudrewnianyFranciszka GaysleraFranciszek Gaysler  
Przedmieście Ś[więtego] Kbez numerudrewnianyMikołaia SztaynertaMikołay Sztaynert Jakub Naiemnik
Przedmieście Ś[więtego] Kbez numerudrewnianyAntoniego BraytenfeldaAntoni BrantelfeldJan Wachskleber 
Przedmieście Ś[więtego] Kbez numerudrewnianyKarola SznayderaKarol SznayderGottfryd Nayff 
Przedmieście Ś[więtego] Kbez numeru Miasta Poznania Ur Jozef Dębiński 
Przedmieście Ś[więtego] Kbez numerudrewnianySzymona JanickiegoSzymon JanickiMarcin Rychlewicz 
Przedmieście Ś[więtego] K678drewnianyKorzeckiegoKorzecki  
Przedmieście Ś[więtego] Kbez numerudrewnianyJadwigi GrodzkieyJadwiga Grodzka  
Przedmieście Ś[więtego] K679drewnianySzym WiśniewskiegoSzym Wiśniewski  
Przedmieście Ś[więtego] K680drewnianyEndemanowey wdowyEndemanowa wdowaUr Doruchowski 
Przedmieście Ś[więtego] K681drewnianyAdama KurnatoskiegoAdam Kurnatoski  
Przedmieście Ś[więtego] K682drewnianyFaierskiegoFaierski  
Przedmieście Ś[więtego] K683drewnianyLeysnera Doktora Jakub Brank 
Nowe Ogrody685drewnianyBeniamina Gintra Samuel HelmanFrangott Penak
Nowe Ogrody686drewnianyFranci SzudkowskiegoFranci Szudkowski  
Nowe Ogrody687drewnianyBalcera GintraBalcer Ginter  
Nowe Ogrody688drewnianyBogumiła GintraBogumił Ginter  
Nowe Ogrody692cmentarzZgromadzenia Grekow   
Nowe Ogrody693drewnianyDawida Forbesa   
Nowe Ogrody694drewnianyPawła ZaywertaPaweł Zaywert  
Nowe Ogrody695drewnianyJozefa ZaydelaJozef Zaydel Jan Wentzel
Nowe Ogrody696drewnianyTomasza PelińskiegoTomasz Peliński Jan Sadowaki
Nowe Ogrody697drewnianyChryst SzmittaChryst Szmitt  
Nowe Ogrody698drewnianySamuela Wehnera   
Nowe Ogrody699drewnianyJana BroxaJan Brox Ignacy Rudel?, Samuel Nayman
Nowe Ogrodybez numeru Samuela Wehnera  Jędrzy Kierszner ?
Nowe Ogrody700drewnianyJozefa ErtlaJozef Ertel  
Nowe Ogrody701drewnianyFranciszka DobrowolskiegoFranciszek Dobrowolski  
Nowe Ogrodybez numerudrewnianyFontowiczFontowicz  
Przedmieście S. Marcina702drewnianyMarcina JędrzeiewskiegoMarcin JędrzeiewskiFranci: Cisiewicz 
Przedmieście S. Marcinabez numerudrewnianyAntoniego KałuzewiczaAntoni Kałuzewicz  
Przedmieście S. Marcinabez numerudrewnianyAndrzeja StraszeskiegoAndrzy Straszeski Maci Pupkiewicz
Przedmieście S. Marcinabez numerudrewnianyAntoniego KałuzewiczaAntoni Kałuzewicz  
Przedmieście S. Marcinabez numerudrewnianyAndrzeia StraszeskiegoAndrzy Straszeski Maci Przekupnik
Przedmieście S. Marcinabez numerudrewnianyFranciszka FisieraFranciszek FisierTellerowicz SzewcSebastyan Koperski
Przedmieście S. Marcinabez numerudrewnianyMacieia GawronczykaMaci GawrończykAntoni Kalinowski, Bartłomi GoryckiJanJastrzębski,BogumiłStanisławski
Przedmieście S. Marcinabez numerudrewnianySzymona NowickiegoSzymon Nowicki Woyciechowski
Przedmieście S. Marcina706drewnianyKrzysztofa SzelągaKrzysztof Szeląg  
Przedmieście S. Marcina707drewnianyAndrzeia CzwoydzińskiegoAndrzyi Czwoydziński Wawrzyn
Przedmieście S. Marcina708drewnianyAndrzeia SwierczyńskiegoAndrzy Swierczynski  
Przedmieście S. Marcina710drewnianyJana SzermacheraJan Szermacherłukasz Rozycki 
Przedmieście S. Marcina711drewnianyKonstan: PiechocińskiegoKonstan: Piechociński  
Przedmieście S. Marcina712drewnianyMate: ChoynackiegoMateusz ChoynackiJan Wechert 
Przedmieście S. Marcina713drewnianyDawida Forbesa Jan Cybert 
Przedmieście S. Marcina714drewnianyJana KorzyckiegoJan Korzycki  
Przedmieście S. Marcina715drewnianyDawida Forbesa Michał Drewicz 
Przedmieście S. Marcina716drewnianyKaspra CzwodzińskiegoKasper Czwodziński  
Przedmieście S. Marcina717drewnianyJana TomikiewiczaJan Tomikiewicz  
Przedmieście S. Marcina719drewnianyFranci: ZłotnikiewiczaFran: ZłotnikiewiczAnd: Zarzycki 
Przedmieście S. Marcina720drewnianyBogum: CzekalskiegoBogum: Czekalski  
Przedmieście S. Marcina721drewnianyAntoniny JankowskiejAnto JankowskaJozef CzwoydzińskiAndrzy Tabat
Przedmieście S. Marcina722drewnianyAntoniego MarszałkiewiczaAnto: Marszałkiewicz  
Przedmieście S. Marcina723drewnianykazi: Nietrzepkoskiego Jan Zakrzewicz 
Przedmieście S. Marcina724drewnianyFelixa Olszeskiego Jakub Zieleniecki 
Przedmieście S. Marcina725drewnianyStani: SlusarskiegoStani: Slusarski  
Przedmieście S. Marcina726drewnianyMateusza SielskiegoMateusz SielskiWoyciech Ziemniewicz 
Przedmieście S. Marcina727drewnianyJozefa PrzybylskiegoJozef Przybylski Kazi Rozewicz
Przedmieście S. Marcina728drewnianyStani: Mileskiego   
Przedmieście S. Marcina729drewnianyGawarzewskiej wdowyGawarzewska wdowaDominik łaszeski 
Przedmieście S. Marcina730drewnianyJana LecieiewiczaJan Lecieiewiczłukasz Bruszkiewicz 
Przedmieście S. Marcina731drewnianyJana SzultzaJan Szultz Franci: Nayman
Przedmieście S. Marcina732drewnianyFranci: PiechocinskiegoFranci: PiechocińskiUrod: Dąbrowski 
[k. 660-661]733drewnianyWoyciecha Willanta  Jozef Cekin
Przedmieście S. Marcina734drewnianyPiotra WitkiewiczaPiotr Witkiewicz  
Przedmieście S. Marcina735drewnianyAntoniego GruchałyAntoni GruchałaJan Mularz, Uro: Rzepecki 
Przedmieście S. Marcina736drewnianyAntoniego LeysneraAntoni Leysner  
Przedmieście S. Marcina737drewnianyMichała HumplewiczaMichał HumplewiczStani Malinoski 
Przedmieście S. Marcina738drewnianyJozefa PiechockiegoJozef PiechockiMichał Kałuzewicz 
Przedmieście S. Marcina739drewnianyJakuba PankoskiegoJakub Pankoski  
Przedmieście S. Marcina740drewnianyFranci: JackoskiegoFran: Jackoski Wincenty
Przedmieście S. Marcina741drewnianyKarola MentzelKarol MentzelAndrzy RadziszeskiMarcin Szultz
Przedmieście S. Marcina742drewnianyJANA Zeifferta  Jan Artnych ?
Przedmieście S. Marcina743drewnianyJozefa KurzykiewiczaJozef Kurzykiewicz  
Przedmieście S. Marcina744drewnianyłukasza Jabłonowiczałukasz JabłonowiczJan Warchowicz, Jakub Werner 
Przedmieście S. Marcina745drewnianyChryzostoma LinkoskiegoChryzo: Linkoskiłukasz Gaiewicz 
Przedmieście S. Marcina746drewnianyPiotra SwiderskiegoPiotr SwiderskiFranci: ławinskiMichał Sługa, Woyciech Gorecki
Przedmieście S. Marcina747drewnianyKazi: łaszkiewiczaKazi: łaszkiewicz  
Przedmieście S. Marcina748drewnianyłukasza Binkowskiegołukasz BinkowskiBalcer MuzykiewiczJakub Kliniecki ?
Przedmieście S. Marcina749drewnianyWoycie KliszczyńskiegoWoyciech KliszczyńskiKazi: Gierlikosko 
Przedmieście S. Marcina750drewnianyPiotra ZboroskiegoPiotr Zboroski Jan
Przedmieście S. Marcina751drewnianyMichała JareckiegoMichał Jarecki Woyciech
Przedmieście S. Marcina752drewnianyStani: KończewskiegoStani: Konczewski Kazimierz Maychrowicz, Jozef
Przedmieście S. Marcina753drewnianyMacieia KaraskaMaci Karasek Jan Szelwicz, Piotr
Przedmieście S. Marcina754drewnianyKarola PopowiczaKarol PopowiczJakub LipczynskiWoyciech, Stanisław
Przedmieście S. Marcina755drewnianyJozefa WekiertaJozef Wekiert Szymon Mat, Woyciech Guner
Przedmieście S. Marcina756drewnianyJana ZaborowskiegoJan Zaborowski Jakub Choynacki, Jan Choynacki, Szymon
Przedmieście S. Marcina757drewnianyJana TayszneraJan Tayszner Kazi: Naiemnik
Przedmieście S. Marcina758drewnianyJoze: WielkonoiowiczaJozef Wielkonoiowicz  
Przedmieście S. Marcina759drewnianyJana ZelmanaJan Zelman  
Przedmieście S. Marcina760drewnianyFranciszka BeymyFran: Beyme  
Przedmieście S. Marcina761drewnianyJana SzmittaJan SzmittJozef Woyda 
Przedmieście S. Marcina762drewnianyMerkowey wdowyMerkowa wdowa Erns Naiemnik
Przedmieście S. Marcina764drewnianyKarola KietneraKarol KietnerJan Cebulski 
Przedmieście S. Marcina765drewnianyPiotra WalewskiegoPiotr Walewski  
Przedmieście S. Marcina766drewnianyWoy: SiemińskiegoWoy: SiemińskiChryst: Langa, Jozef Kozik 
Przedmieście S. Marcina767drewnianyStani WalewskiegoStani: Walewski  
Przedmieście S. Marcina768drewnianyJozefa Zaydlajozef Zaydel  
Przedmieście S. Marcina769drewnianyPiotra BuntaPiotr Bunt Jacek Bęczkowski
Przedmieście S. Marcina770drewnianyKarola KleczyńskiegoKarol Kleczyński  
Przedmieście S. Marcina771drewnianyJana PomorskiegoJan Pomorski, Franci: SynJózef Rayman 
Przedmieście S. Marcina772drewnianyAlberta LecelderaAlber LecelderAnto; Janicki 
Przedmieście S. Marcina773drewnianyRadomskiey wdowy  Michał Pilarz, Jan Pilarz
Przedmieście S. Marcina774drewnianyFranciszka WinkleraFranciszek Winkler[tu skreślone: Wojciech Jezierski]Woyciech Jezierski, Ludwik
Przedmieście S. Marcina775drewnianyHanowiczowej wdowyHanowiczowa wdowaJan Pankoski 
Przedmieście S. Marcina776drewnianyTomasza SmętniewiczaTomasz SmętniewiczFranciszek Majeski, Jan Piotrowicz 
Przedmieście S. Marcina777drewnianyMichała LipieckiegoMichał LipieckiNan: Ofierski 
Przedmieście S. Marcina779drewnianySebast: JakubowskiegoSebast: Jakubowski Tomasz Mayerowicz
Przedmieście S. Marcina780drewnianyMateusza DudkiewiczaMateusz DudkiewiczJan JunkierBogusław Lesier
Mysza Gora792drewnianyJozef BogdanoFran: Tuczkier  
Mysza Gora793drewnianyłagockiey wdowyłagocka wdowa  
Mysza Gora794drewnianyKatarzyny SmietnieKatarzyna Smietnia Maci Zaiączkowski
Mysza Gora795drewnianyTomasza Smętniewicza Jędrzy Furman 
Mysza Gora796drewnianyJana ZauerJan Zauer  
Mysza Gora797drewnianyBarbary WachneroweyBarbara Wachnerowa Jan Waynert
Mysza Gora798drewnianyJana ChimeraJan ChimerFranci: Haraszkiewicz 
Kundorff791drewnianyAndrzeja CinszpornaAndrzy Cinszporn Michał Nayland  
Kundorff792drewnianyCegielnia Miasta Poznan   
Kundorff799drewnianyMichała Rorera   
Kundorff800drewnianyPotarzyckiey wdowy   
Kundorff802drewnianyAndrz: Penaka   
Kundorff803drewnianyAndrz: WoydeAndrzy WoydaChrystyan Lemka 
Kundorff804drewnianyJana WoydeJan Woyda  
Kundorff805drewnianyJakuba Hentszela   
Kundorff806drewnianyJozefa WoydyJozef Woyde  
Kundorff807plac    
Kundorff808drewnianyPiotra PenakaPiotr Penak  
Kundorff810drewnianySzymony PrzybylskiegoSzymon Przybylski  
Kundorff811drewnianyMichała NaymanaMichał Nayman  
Kundorff813drewnianyPiotra SztrembleraPiotr Sztrembler  
Kundorff814drewnianyWawrzyn. BetnarkiewiczaWaw: Betnarkiewicz  
Kundorff815drewniany    
Kundorff816drewnianyMłyn MiastaWalenty Starczewski  
Kundorff817drewnianyJana NergeraJan Nerger, Andrzy Nerger syn, Daniel Nerger syn  
Kundorff818drewnianyPiotra SoboleskiegoPiotr Soboleski  
Kundorff819drewnianyStrzelnica   
Kundorff822drewnianyBarbary ZatwardzinskieyBar: ZatwardzińskaJozef Muzykant 
Kundorff827drewnianyLudwika MaswitzaLudwik MaszwitzFranciszek Bitisławski, Jan Koczanowski, 
Kundorff829drewnianyAnto: KrupsieńskiegoAnto: KrupsieńskiBogusław Utz [?] 
Kundorff830drewnianyAntoniego PraysleraAntoni Playsner  
Kundorff832drewnianyJana GaysleraJan Gaysler  
S. Woyciech834drewnianyLazaret Zołnierski   
S. Woyciech837drewnianySamuela MentzelSamuel Mentzel  
S. Woyciech838drewnianyJozefa FautzJozef FautzJan Pawłoski 
S. Woyciech839drewnianyBogaszaBogasz  
S. Woyciech840drewnianyJakuba Gońskiego Gabryel Grocki 
S. Woyciech841drewnianyKatarzyny KrygieroweyKatarzyna Krygierowa  
S. Woyciech843drewnianyPiotra Kuniego Jan Rut, Samuel Buchus 
S. Woyciech844drewnianyKaspra Laytgebra   
S. Woyciech845drewnianyKaspra Laytgebra Jan Kraff 
S. Woyciech846drewnianyMaryany FuxoweyMaryanna Fuxowa  
S. Woyciech847drewnianySukcess: Lamparskich Jakub Przybylski 
S. Woyciech848drewnianyFranciszka PerszkiFranciszek Perszka  
S. Woyciech850drewnianySzwartaSzwartz  
S. Woyciech852drewnianyHermannaHermann  
S. Woyciech853drewnianyZgromadzenia Dyssydentów y Cmentarz tychźe   
S. Woyciech854drewnianyMacieia CiesliMaci Ciesla  
S. Woyciech855drewnianyJozefa NagurskiegoJozef NagurskiPiotr Kierzkoski 
S. Woyciech856drewnianyPołaiewkiey wdowyPołaiewska wdowa  
S. Woyciech857drewnianyWawrz: TatarczyńskiegoWaw: TatarczyńskiSebast: Tatarczyński 
S. Woyciech858drewnianyJędrzeia WodzińskiegoJędrzy Wodziński  
S. Woyciech859drewnianyTomasza MoczyńskiegoTomasz Moczynski  
S. Woyciech860drewnianyFranciszka Smieloskiego Mateusz SzewcJan, Piotr Baranowski [to nazwisko zapisane dwa razy]
S. Woyciech861drewnianyWoycie: TabaczyńskiegoWoyc: Tabaczyński  
S. Woyciech863drewnianyJędrzeia GoreckiegoJędrzy Gorecki  
S. Woyciech864drewnianyJana RenneraJan Renner  
S. Woyciech865drewnianyKuneckichsukcessorow  
S. Woyciech866drewnianyStani: SłomińskiegoStanisław Słomiński  
S. Woyciech867drewnianyJędrze: SwierczyńskiwgoJędrzy SwierczyńskiKazimierz Szewc 
S. Woyciech868drewnianyZielińskiegoZieliński  
S. Woyciech869drewnianyKaspra NielubinskiegoKasper Nielubinski  
S. Woyciech870drewnianyJozefa KorbańskiegoJozef KorbańskiJozef Karwat 
S. Woyciech871drewnianyJędrzeia MakoskiegoJędrzy MakoskiDawid Forlung 
S. Woyciech872drewnianyFelixa SypniewskiegoFelix SypniewskiJędrzy Nancel ?, Gottfryd Hayn, Jędrzy Radomski, Antoni Szweryer 
S. Woyciech873drewnianySebast: NielubińskiegoSebast: Nielubiński  
S. Woyciech874drewnianyMateusza RozewiczaMateusz Rozewicz  
S. Woyciech875drewnianywoycie: MarchwickiegoWoy: MarchwickiJozrf Lewenski 
S. Woyciech876drewnianyTomasza Moczyńskiego   
S. Woyciech877drewnianySrzankiewiczowey wdowySrzankiewiczowa wdowa  
S. Woyciech878drewnianyFranciszka KwaterzyńskiegoFran: Kwaterzyński  
S. Woyciech883murowanyJozefa RaueraJozef Rauer  
S. Woyciech884drewnianyFranciszka SmiełowskiegoFranci: Smiełowski  
S. Woyciech885drewnianyMichała GrotaMichał Grot  
S. Woyciech886drewnianyKasprzykiewiczowey wdowyKasprzykiewiczowa wdowa  
S. Woyciech887drewnianyGabryckiey wdowyGabryckawdowaJan Olszanowski
S. Woyciech888drewnianyWoycie RadziszewskiegoWoy: RadziszewskiJozef Pantolski 
S. Woyciech889drewnianyMarcina KlotzkeMarcin KlotzkeJakub Pawlinski 
S. Woyciech890drewnianyStanisława Słominskiego August RzeznikSzpryngier, Franciszek Sokołoski
S. Woyciech891drewnianyWalent: SmogolewiczaWalenty Smogolewicz  
S. Woyciech892drewnianyFabiana CzechowskiegoFabian Czechowski  
S. Woyciech893drewnianyJana SrzatowskiegoJan SrzatowskiFranci: Fogel 
S. Woyciech894drewnianyRocha NielubińskiegoRoch Nielubiński  


Copyright 1998 by Biblioteka Kórnicka PAN and Centrum Elektronicznych Tekstów Humanistycznych