Wykonawcy w zapytaniu

                                                                                                                                                           

28 września 2017 r.    

Dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO poniżej równowartości 30.000 euro (art. 4 pkt 8 Pzp) dot. Wykonania fotografii reprodukcyjnych 512 obiektów muzealnych zbiorów PAN Biblioteki Kórnickiej.

 

  1. Zamawiający:

POLSKA AKADEMIA NAUK, BIBLIOTEKA KÓRNICKA

Adres: Ul. Zamkowa 5 62-035 Kórnik woj. wielkopolskie POLSKA

Zamówienie podlega dofinansowaniu w ramach Projektu: POPC.02.03.01-00-0029/16 „Cyfrowe udostępnienie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej” i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu na stronie: http://www.bkpan.poznan.pl/ od dnia 25 września 2017 do dnia 4 października 2017

 

Publikujemy otrzymane do ogłoszenia zapytania i udzielone na nie odpowiedzi ( do pobrania w formacie pdf)

Odpowiedź na pytania zadane w dniu 27.09.2017