Wykonawcy w zapytaniu

                                                                                                                                                           

09 października 2017 r.    

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 05.10.2017r. godz. 13:00 ZAPYTANIA OFERTOWEGO poniżej równowartości 30.000 euro (art. 4 pkt 8 Pzp) dot. Wykonania fotografii reprodukcyjnych 512 obiektów muzealnych zbiorów PAN Biblioteki Kórnickiej.

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 45.000 zł brutto.
  2. W terminie wyznaczonym na składanie ofert, do dnia 04.10.2017 r. godz. 15:30 złożone zostały 4 oferty przez następujących Wykonawców:
  • Fundacja PIX.HOUSE ul. Saperska 71 61-493 Poznań, cena brutto: 53.000,00 zł., WARIANT 2,
  • Fundacja TRES ul. Miodowa 7 64-360 Zbąszyń, cena brutto 44.940,00 zł., WARIANT 3,
  • Agencja WSCHÓD – Fotografia i Digitalizacja Michał Kość, ul. Świętojańska 13B lok. 22 15-02 Białystok, cena brutto 78.720,00 zł., WARIANT 3,
  • Zbigniew Kańczukowski ul. Waryńskiego 1/3 51-683 Wrocław, cena brutto 74.240,00 zł., WARIANT 3.

Informacja z otwarcia ofert

 

www.dreamsart.pl