Poznań, 09 listopada 2017 r.

 

Wykonawcy w Zapytaniu

 

Dot.  Zapytania ofertowego pn. Wykonanie konserwacji zachowawczej 52  obrazów na podłożu papierowym i pergaminowym ze zbiorów PAN Biblioteki Kórnickiej. Nr ogłoszenia 1066716 z dnia 6 listopada 2017 r.

 

Zamawiający informuje o wpływie pytań do treści Zapytania oraz udziela wyjaśnień na zadane pytania:

 

Pyt. Nr 1 z dnia 9 listopada 2017 r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

  1. Czy można udostępnić wzór ostatecznej umowy która zostanie podpisana?
  2. Czy realizując projekt, pracownia konserwatorska dysponuje specjalistycznym sprzętem (pH metr, stół niskociśnieniowy, dygestorium) który można wykorzystać realizując wskazane zadania?

Odpowiedzi:

  1. Wzór umowy udostępniony jest pod ogłoszeniem zaproszenia do składania ofert, które znajduje się pod linkiem:http://www.bkpan.poznan.pl/zaproszenie-do-skladania-ofert-konserwacja-zachowawcza-52-obrazow-na-podlozu-papierowym-i-pergaminowym-ze-zbiorow-pan-biblioteki-kornickiej/
  2. Pracownia dysponuje stołem niskociśnieniowym oraz dygestorium. Nie jest dostępny pH metr, istnieje możliwość skorzystania z papierków wskaźnikowych.

 Pytania i odpowiedzi nr 1

www.dreamsart.pl