Wykonawcy w zapytaniu

                                                                                                                                                           

06 listopada 2017 r.    

Numer ogłoszenia

1066716

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 15.10.2017r. godz. 10:15 ZAPYTANIA OFERTOWEGO poniżej równowartości 30.000 euro (art. 4 pkt 8 Pzp) dot. Konserwacji zachowawczej 52 obrazów na podłożu papierowym i pergaminowym ze zbiorów PAN Biblioteki Kórnickiej 

Informacja z otwarcia ofert