Wojna i Książka – I Międzynarodowa Konferencja Naukowa