Prof. Krzysztof Pietkiewicz
Dyrektor Instytutu Wschodniego
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
oraz
Prof. Tomasz Jasiński
Dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN
uprzejmie zapraszają
na sesję naukową

AKTA CARÓW MOSKIEWSKICH
z XVII wieku w zbiorach 
Biblioteki Kórnickiej

w poniedziałek 19 listopada 2018 roku,
o godzinie 10.00
do Zamku w Kórniku

PROGRAM
10.00. Otwarcie sesji – prof. Tomasz Jasiński
10.30 Dyplomatyka dokumentów carów rosyjskich XVII wieku, prof. Krzysztof Pietkiewicz (Instytut Wschodni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
11.15 Historyczny kontekst dokumentów carów rosyjskich z lat 1668-1672 ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej, prof. Kirył Koczegarow (Instytut Słowianoznawstwa w Moskwie)
12.00 List Borisa Godunowa do Kozaków z roku 1592 z kolekcji Biblioteki Kórnickiej, prof. Serhiy Lepyavko (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy)
12.45 Dyskusja
13.15 Spotkanie przy kawie

Sesja zorganizowana jest w ramach cyklu
„Najcenniejsze zbiory Biblioteki Kórnickiej”

Sesja poświęcona jest rękopiśmiennym dokumentom carów rosyjskich z XVII wieku, znajdujących się od XIX wieku w zbiorach Biblioteki Kórnickiej. Żaden z dyplomów nie został dotąd wydany ani w Polsce, ani w Rosji. Prezentowane dokumenty (liczące łącznie 40 kart) sporządzone zostały w języku staroruskim i opatrzone, w większości doskonale zachowanymi, pieczęciami opłatkowymi. Wśród rękopisów znajdują się m.in. gramota Michała Fiodorowicza do króla Władysława IV, listy cara Aleksego Michajłowicza do interreksa prymasa Prażmowskiego czy stanowisko rosyjskie przedstawione posłom króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego w Moskwie. Całość stanowi wyjątkowy na skalę europejską zbiór dokumentów, który nigdy wcześniej nie został poddany analizie naukowej. Sesja połączona jest z prezentacją niektórych z omawianych rękopisów.